Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595


Dětská kosmická agentura
KOSMICKÉ LODĚ AGENTURY VO.S.A.

Princip simulovaných letů je založen na plně oddělených prostorách kabiny kosmické lodě a řídícího centra. Posádka je po celou dobu uzavřena v prostoru, který není možné po celou dobu letu opustit. Každý zájemce o pilotování proto musí počítat s tím, že bude v kabině po celou dobu letu uzavřen. Prožitek je ale tím opravdovější a vysvobozen může být jedině, pokud požádá personál řídícího střediska a rozhodne se let dobrovolně ukončit. Zároveň musí počítat také s tím, že prostor v kabinách odpovídá velikosti kabiny pro první kosmonauty. Simulátor je výukovou pomůckou bez pohyblivých sedaček typu "horská dráha". Vstup do kabiny není vhodný pro osoby s omezenými možnostmi pohybu. Kosmodrom Karlovy Vary je realizován spolupracovníky Hvězdárny v karlovarské lokalitě. Jde o prototyp, jehož hlavní podoba bude umístěna do nového moderního objektu hvězdárny. Proto všechno, co zde zažijete je doslova "Karlovarské".

KOSMICKÁ LOĎ SOJUZ-BEE 1
Inspirací a předlohou kosmické lodi Sojuz-Bee je nám jednomístná kabina lodí Vostok či Gemini z prvopočátku letů do vesmíru v šedesátých letech minulého století. Kosmonaut tehdy viděl ven z lodi jen malým průzorem a často měl před sebou jen několik tlačítek k ručnímu ovládání lodi. Lety ovládaly jen jednoduché počítací stroje a velitel i pilot v jedné osobě se musel spoléhat jen sám na sebe. Prostor v kabině kosmické lodi připomíná skutečný prostor, který měli první kosmonauti k dispozici. Zde si mohou piloti vlastně zkusit základ pilotování lodi v kosmu. Piloti tedy mohou letět s podobnou lodí jakou letěl první československý kosmonaut Vladimír Remek.
 • Jednomístný modul vyžaduje přítomnost dvou osob: PILOT (od 7 let) a DOPROVOD v řídícím centru.
 • Ve výjimečných případech může let vyzkoušet i jedna osoba starší 16 let v režimu autopilota.

 • KOSMICKÁ LOĎ PROMETHEUS
  Inspirací k realizaci této meziplanetární lodi je seriál, který vycházel v sedmdesátých letech 20. století v časopisu ABC. Jako úžasné dílko Václava Šorela a ilustrátora Františka Kobíka v podobě komiksu Vzpoura mozků. I přes inspiraci tímto sci-fi seriálem je vícemístná kabina prezentací současné úrovně kosmonautiky. Lety v Prométheu již nejsou jen výletem, ale simulací skutečného kosmického letu. Kosmická loď Prometheus je určena jak ke krátkodobým orbitálním, tak i k dlouhodobým meziplanetárním misím pro tří až pětičlenné posádky. Lety v této kosmické lodi nevyžadují žádné velké znalosti z kosmonautiky ani astronomie, přesto je nutno při každém kosmickém letu chtít porozumět zákonitostem letů v kosmickém prostoru a být připraven na to, že neřídíte žádné "pouťové autíčko", ale sofistikovaný systém simulace letu do kosmu.
 • Ve vícemístném modulu je možný počet členů posádky 2 nebo 3, věk členů posádky je nutno respektovat takto:
                                                        1. V kabině je vždy povinně jedna osoba starší 16 let.
                                                        2. Certifikovaný PILOT navštěvuje alespoň 6.třídu ZŠ. Sedí na místě řidiče osobního automobilu.
                                                        3. NAVIGÁTOR navštěvuje alespoň 4.třídu ZŠ. Sedí na sedadle spolujezdce.
                                                        4. Třetí ČLEN posádky s minimálním věkem 16 let. Sedí na zadním sedadle.
                                                        5. ŘÍZENÍ LETU - jedna z osoba v řídícím centru navštěvuje alespoň 6.třídu ZŠ.
 • Jako počet členů doprovodu do řídícího centra doporučujeme maximálně tři další osoby. Při simulovaných letech nedoporučujeme návštěvu dětí mladších šesti let. Tyto programy bývají často nad jejich chápání a během nich se nudí.


 • S-EC SOJUZ-BEE:
  KATEGORIE OD 7 DO 11 LET - ŘÍZENO AUTOPILOTEM

  144 501 Z POHÁDKOVÉ ORBITY ZEMĚ AŽ K MĚSÍČNÍ ORBITĚ
  Jednoduchá trasa letu s pomocí autopilota z Karlových Varů k Mezinárodní kosmické stanici (ISS). Během letu po orbitě odpovídá malý pilot na soutěžní otázky zaměřené především na pohádky. Otázky i odpovědi jsou namluvené, soutěžní část je realizována tak, aby ji zvládaly i děti, které neumí číst. Poté si pilot může chvíli otáčet kabinou a sledovat průzorem z lodi hvězdy a souhvězdí. Na závěr se kosmická loď připojí k ISS a malý kosmonaut si může zvolit, zda chce vystoupit, nebo poletí ještě k Měsíci, jehož povrch si prohlédne zblízka. Trasa je vhodná především pro ty, kteří nemohou pilotovat nebo si zkrátka chtějí vyzkoušet let bez starostí.

  144 505 POZNÁVACÍ VYHLÍDKOVÝ ORBITÁLNÍ LET NAD PLANETOU ZEMÍ
  Druhá jednoduchá trasa letu za pomoci autopilota z Karlových Varů k Mezinárodní kosmické stanici (ISS). Během letu po orbitě se pilot v kabině seznamuje se zeměpisnými lokalitami na povrchu naší planety nad kterými právě přelétá. Informace o lokalitách jsou namluveny, aby jim porozuměli i ti, kteří neumí číst a nerozumí mapám. Následně si může pilot chvíli otáčet kabinou a sledovat průzorem hvězdy a souhvězdí. Na závěr se kosmická loď připojí k ISS. I tato trasa je vhodná především pro ty, kteří nemohou pilotovat nebo si zkrátka chtějí vyzkoušet let bez starostí nebo zatím nemohou letět podobnou trasu v Prométheu.

  S-EC SOJUZ-BEE:
  KATEGORIE STARŠÍ 11 LET - OVLÁDÁNO PLNĚ PILOTEM

  144 511 NOČNÍ OBLOHA Z ORBITY ZEMĚ
  Základní pilotovaná trasa letu z Karlových Varů k Mezinárodní kosmické stanici (ISS). Hlavním cílem je prohlídka noční oblohy, kterou můžete pozorovat z orbitální dráhy Země lépe než z jejího povrchu. Můžete se tak ocitnout v "individuálním planetáriu", kde si porovnáte s jednoduchou mapou oblohy na řídícím panelu prakticky celou noční oblohu včetně souhvězdí, která u nás nevychází.

  144 533 PILOTEM Z KARLOVÝCH VARŮ K ISS
  Tento let umožňuje pilotovi se seznámit s vlastnostmi kosmické lodi při letu z Karlových Varů k Mezinárodní kosmické stanici (ISS), kde je celý let ukončen. Pilot odpovídá na testové otázky, provádí jednoduché manévry a jejich ladění v požadovaném čase. Během tohoto krátkého výletu na nízkou orbitu se pilot může seznámit se základy kosmického letu v plném rozsahu a získat tím certifikaci 1.stupně pro let v kosmické lodi Prométheus.

  144 555 EXPRESNÍ CESTA K PLANETÁM
  VOLITELNÉ MISE: MĚSÍC-MARS, JUPITER-SATURN, URAN-NEPTUN
  Prodloužená trasa 144533. Nejprve se pilot na orbitě Země seznamuje se základy kosmického letu v plném rozsahu a provádí jednoduché manévry a jejich ladění v požadovaném čase. Po připojení k Mezinárodní kosmické stanici se může rozhodnout, zda si vyhledá cíle a v reálném čase poletí k jedné či oběma planetám. Let umožňuje pilotovi se seznámit s vlastnostmi kosmické lodi při letu z Karlových Varů k Mezinárodní kosmické stanici (ISS), kde se může rozhodnout vystoupit. Pokud je úspěšný, může pokračovat dál v reálně astronomicky zaměřeném kosmickém letu k dvojicím výše uvedených planet sluneční soustavy. Cíle si volí pilot sám. U nich může provést jednoduchý vědecký experiment. Tím je změření průměru obou těles či nalezení a měření lokálních útvarů na cílovém tělese.

  144 580 DOBRODRUŽSTVÍ V ERIDANU
  ZACHRÁNÍŠ SEBE A 21 DALŠÍCH ČLENŮ POSÁDKY?
  První sci-fi mise probíhající mimo naši sluneční soustavu. Zde se můžete seznámit s příběhem. Příběh a navazující kosmický let může absolvovat každý od 11 let. Jde o první skutečné sci-fi dobrodružství, kde si pilot může vyzkoušet svůj důvtip a pilotní schopnosti a prožít skutečnou kosmickou misi, která spočívá v záchraně posádky lodi Astrid 1 s 22 astronauty na své palubě... Tuto misi dnes může absolvovat každý, kdo chce poznat své schopnosti na pozadí sci-fi příběhu. Ideální je, aby pilot již v simulátoru letěl v kosmické lodi Sojuz na základní trase na orbitu nebo k planetám sluneční soustavy. Není to ale podmínkou. Z časových důvodů nelze stihnout let na orbitu a tuto trasu současně, je nutno přijít vícekrát. Pokud ale trváte na tom, že pilot tuto misi zvládne i bez průpravy při letu na zemskou orbitu, přiďte si to vyzkoušet.

  S-IC PROMETHEUS:
  KATEGORIE STARŠÍ 12 LET - OVLÁDÁNO PLNĚ PILOTEM

  144 100 ORBITÁLNÍ KOOPERACE S RAKETOPLÁNEM DISCOVERY
  POMŮŽEŠ NÁM VYNÉST NA ZEMSKOU ORBITU ZÁKLAD KVSSt?
  Na orbitě kolem Země staví agentura VO.S.A. virtuální karlovarskou kosmickou stanici KVSSt, která v tuto chvíli potřebuje umístit na orbitu první modul Destiny. Stavíme totiž kompletní repliku Mezinárodní kosmické stanice (ISS), při které zrealizujeme modely většiny modulů skutečné ISS předtím, než v roce 2030 zanikne jako základnu pro meziplanetární lety Prométhea. Pomozte nám vynést modul stanice na potřebnou orbitu s tím, že se k němu prozatím připojíte. Vyzkoušejte si spolupráci navigátora s pilotem na palubě kosmické lodi a s řídícím střediskem na Zemi. Let je kombinovaným zážitkem obletu Země po orbitě, který mohou kosmonauti absolvovat celý nebo si jej mohou zkrátit pomocí hibernace a řady manévrů realizovaných podle skutečných manévrů na orbitě. Podle toho, jak se pilot s navigátorem rozhodne, bude celý let dlouhý. Tato trasa je zácvičným programem k pochopení zákonitostí kosických letů a po jejím absolvování se směle můžete pustit do mise k některé planetě sluneční soustavy.

  144 110 MALÝ ORBITÁLNÍ VÝLET
  PROHLÉDNI SI ZEMI Z VYŠŠÍ ORBITÁLNÍ DRÁHY
  Základní vyhlídkový kosmický let, určený dvěma až třem členům posádky kosmonautů v kabině Prométhea a jedné osobě v řídícím centru pomáhající let řídit. Jedná se o krátký, bezpečný výlet z Karlových Varů na vyšší orbitu naší planety ve výši 6000 km nad zemským povrchem, z níž si můžete prohlédnout Zemi jako na dlani. Výlet je určen těm, kdo se rádi kochají krásami vesmíru a tak trochu chtějí poznat, co musí dělat kosmonauti, aby v pořádku odstartovali a také v pořádku přistáli. Můžete třeba poznat i co se stane, když posádka svévolně neuposlechne řídící středisko a udělá si, co uzná za vhodné. Trasa je první možností seznámení se s prostředím a náročnější ovládáním kosmické lodi Prométheus. Je příležitostí, když chce například tatínek v roli pilota ukázat svému potomkovi, který navštěvuje alespoň 4.třídu ZŠ, jak vypadá Země z orbity a co všechno obnáší kosmický let.

  144 191 MEZIPLANETÁRNÍ MISE MARS M-1/2024
  PRVNÍ MEZIPLANETÁRNÍ MISE K SOUSEDNÍ PLANETĚ
  První z náročnějších meziplanetárních kosmických misí, kterou je možno absolvovat v tříčlenné posádce s certifikovaným kapitánem. Mise je zkrácenou verzí dlouhodobého letu k planetám sluneční soustavy. Zažijete start, práci kosmonatů na orbitě, kterou zaplníte čekání na skutečné "startovací okno" k cílové planetě, stanete se tvůrci manévrů při dlouhé cestě a také výzkumníky v cíli cesty a pokud vše dobře zvládnete, vrátíte se v pořádku na Zemi. Je důležité, aby si kapitán dobře vybral svého navigátora a již měl absolvovaný alespoň cvičný let v Sojuzu-Bee. Bez základního výcviku, tedy certifikace 1.stupně agentury VO.S.A., mu nemůžeme tuto cestu povolit.

  MIMOŘÁDNÉ LETY A AKTIVITY KOSMODROMU:
  TYTO AKTIVITY NABÍZÍME V RÁMCI JINÝCH PROGRAMŮ
  O bližší informace si můžete napsat také na naši e-mailovou adresu kosmodrom.karlovyvary@seznam.cz.

  144 211 POSTAV A VYPUSŤ SI SVOU DRUŽICI
  V RÁMCI MISE SI NA ORBITU SI VYNES VLASTNÍ DO-CU-SAT
  Simulované lety do vesmíru kosmickou lodí Prométheus skýtají možnost vynesení a vypuštění fyzické makety družice na virtuální orbitu kolem Země. Může jít o velmi zajímavý zážitek, stejně jako následné zachraňování satelitu z oběžné dráhy nebo jeho hledání v terénu po přistání na Zemi. Proto nabízíme možnost si postavit maketu cubesatu velikosti 2U a osadit model i funkční elektronikou podle jednoduchého návodu na našich stránkách. Stavba vnitřní elektroniky je řešena především na analogových obvodech s minimem použití digitálních součástek. Těm jsme se pochopitelně při konstrukci zařízení také nedokázali úplně vyhnout. To proto, aby nám družice díky analogovým obvodům nenabobtnala do zbytečně velkých rozměrů. Jde ale o zjednodušení, pomocí kterých lze v současné době nastavovat zařízení pomocí dnešních počítačů přes USB či jiné porty. Podrobné informace Vám poskytne Program stavby a vypuštění vlastní družice.

  144 222 NAVŠTIV SVOJI ADOPTIVNÍ HVĚZDU
  MEZIHVĚZDNÁ MISE ADOPTIVNÍHO RODIČE
  Nyní je možné získat také některou z hvězd noční oblohy do vlastní časově omezené adopce a co více, jako adoptivní rodič ji navštívit. Hvězdu je možno si zvolit ze seznamu hvězd k Adopci a můžete se k ní vypravit v našem simulátoru letů vesmírem při mimořádných výpravách v kosmické lodi Prométheus sami nebo spolu s dalšími členy posádky. Zde najdete pravidla programu Adopce hvězd. Tyto mise lze uskutečnit například v rámci voucheru.

  VÝCVIKOVÉ KOSMONAUTICKÉ TÁBORY PRO ZÁJEMCE OD 5.TŘÍDY ZŠ
  CHCEŠ BÝT ČLENEM DLOUHODOBÉ MEZIPLANETÁRNÍ MISE K PLANETÁM?
  První lety proběhnou k Marsu, následně se bude možno podívat i k dalším planetám sluneční soustavy a systému jejich měsíců. Od dubna 2024 tyto mise budou probíhat pro pětičlenné posádky věkově od vychozeného 4.ročníku základní školy. Tyto lety budou skutečnými simulovanými misemi, které potrvají i více než 8 hodin a bude možné je sledovat na internetu on-line. Výcvikový tábor pro zájemce o kosmonautický výcvik pořádáme v červenci, ale v novém školním roce bychom nabídli vyběr posáde přímo na základních školách pro výukové školní mise. Podmínkou přijetí nováčků je ve všech případech vstupní test a odhodlání absolvovat skutečný kosmonautický výcvik a následně simulovanou kosmickou misi. Bližší informace k prvnímu letnímu výcvikovému táboru najdete na stránkách letních táborů.


   © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.


  Za podpory Města Karlovy Vary