Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595

PROGRAMY PRO SKUPINY A HROMADNÉ EXKURSE NA HVĚZDÁRNĚ
NEBO SI ZVOLTE DISTANČNÍ FORMU (PŘEDNÁŠKU DO SVÉ TŘÍDY)NABÍDKA PREZENČNÍCH POŘADŮ PRO ŠKOLNÍ VÝPRAVY

POŘADY VHODNÉ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY AŽ 4.ROČNÍK ZŠ

JAK SE LÉTÁ DO VESMÍRU....?
Program je určen nejmenším dětem, formou pohádky Žárovkou na Měsíc, představí dětem všechny informace o našem nejbližším nebeském souputníkovi a zmiňuje se i o letech kosmickou raketou k němu. Titulní pohádka i celý program je srozumitelný malým dětem od 4 let.
Celková doba trvání vlastního programu 40 minut.

NÁŠ NEJBLIŽŠÍ VESMÍRNÝ SOUSED: MĚSÍC
Program je určen nejmenším dětem, formou pohádky Xaverius a Měsíc představuje dětem všechny informace o našem nejbližším nebeském souputníkovi a zmíní se i o letu kosmickou raketou k němu. Titulní pohádka i celý program je srozumitelný malým dětem od 5 let.
Celková doba trvání vlastního programu 70 minut.


POŘADY PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY VHODNÉ PRO 3. A VYŠŠÍ ROČNÍKY ZŠ A SŠ

PROHLÍDKA SOUČASNÉ SLUNEČNÍ SOUSTAVY, ... DEN, KDY PLANETY ZTRATILY PLUTO...
Souhrnný program o sluneční soustavě pro školy vše stupňů, který osvětluje, jak je to s Plutem a nově objevenou devátou planetou. Vysvětluje především definici planety, která po deseti letech stále nebyla zavedena do učebních osnov našich škol. Poleť sluneční soustavou se čtyřmi mezihvězdnými sondami Pioneer 10 a 11 a Voyager 1 a 2. Porovnejte si základní znalosti o sluneční soustavě v roce 1980 a dnes. Kolik těles má sluneční soustava? Země a její vyjímečnost ve vesmíru, co je Zóna života. Slunce a jeho vyjímečnost ve vesmíru. Oběžné doby všech planet a trpasličích planet. Exoplanety všude kolem nás.
Celková doba trvání vlastního programu 100 minut.


POŘADY PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY VHODNÉ PRO 5. A VYŠŠÍ ROČNÍKY ZŠ A SŠ

METEORY OČIMA TELEVIZNÍCH KAMER ANEB MEZIPLANETÁRNÍ HMOTA NA VLASTNÍ OČI
Představte si, že jste uviděli meteor na obloze a chtěli byste o něm vědět něco víc. Zapsali jste si přesný čas a zapamatovali celou jeho světelnou dráhu atmosférou.... A další den jste zjistili, že z jediného pozorování nelze nic dalšího zjistit? Je potřeba nějakého dalšího pozorovatele, který se ve stejnou dobu dívá na stejné místo na obloze například ze 70 km vzdáleného místa... A tak přijde otázka, která se dá velmi snadno řešit: „Musím ty meteory sledovat očima, nejde to jinak ???“ ...a ejhle. Existuje řešení a dokonce jednoduché – citlivé televizní kamery, které umístím do vodotěsné schránky s vytápěním, zapojím do samostatného počítače, který s připojenou citlivou televizní kamerou zachytí přelet meteoru, počítač a videokarta zaznamená přesný čas a velmi přesnou dráhu. Ráno je možné meteor zpracovat a porovnat v databázi meteorů zachycených z jiných pozorovacích stanic. Pokud mám meteory zachycené z více stanic, spočítám z nich dráhy. A to už není problém, neboť síť EDMONd, čítá po Evropě několik desítek dalších stanic a některá můj meteor také určitě zachytí..... A představíme vám třeba i bolid, který zachytily naše stanice 18.listopadu 2020. Na základě výpočtu dráhy se podařilo dopočítat i oblast, kam spadl pozůstatek tohoto úkazu - meteorit.
Celková doba trvání vlastního programu 120 minut.

ASTRONOMICKÉ OČI LIDSTVA ANEB POZOROVÁNÍ OČIMA AŽ K OBŘÍM TELESKOPŮM DNEŠKA
Pozorování oblohy před a po vynálezu dalekohledu. Kolik vidíme hvězd očima a kolik hvězd různými dalekohledy. Typy dalekohledů a jejich využití. Vývoj přístrojů od dob Galilea, až po dalekohledy ve vesmíru. Kam vlastně dohlédne dalekohled? Jaký dalekohled bych si měl pořídit, kdybych chtěl pozorovat? Jaká další technika se dnes dá využít pro pozorování? Výpočetní technika v astronomii, kamery. Radiové dalekohledy a projekt SETI. Zachycení případných mimozemských civilizací. Záření a jeho viditelná část - světlo – základní informace o vesmíru.. Základní struktury hvězdných i nehvězdných soustav ve vesmíru. Vznik a vývoj hvězd, tak trochu stručná historie vesmíru od Velkého třesku po Velký krach (anebo je to třeba jinak...?)
Celková doba trvání vlastního programu 120 minut.

POJĎ ZKOUMAT NEVIDITELNÝ VESMÍR ANEB POSTAV SI DOMA VLASTNÍ RADIOTELESKOP...
Program ukazuje možnosti jednoduché astronomie. Sledování vesmíru pomocí jednoduchého radioteleskopu, který si každý může postavit doma doslova "na koleně". Představte si, že přijdete domů a vaše dítko vám oznámí: „Mami, tati, já chci Radioteleskop !!!“ ... a vy se vyděsíte, protože pod pojmem radioteleskop si nejspíš představíte něco obrovského. Velký radioteleskop se vám určitě nevejde do bytu, do domku, a i na zahrádce by zabral opravdu hodně místa. Takové zařízení slouží k mnoha účelům - radiový průzkum vesmíru, spojení s družicemi a satelity, telekomunikační přenosy a podobně. Takže už kvůli velikosti si takový radioteleskop nepořídíme... Přitom si často stačí jen uvědomit, co chceme sledovat, měřit a vyhodnocovat. Ideální je takový systém, který nejen, že měří a ukazuje nějaké aktuální hodnoty, ale umí naměřená data ukládat i k pozdějšímu zpracování a to nejlépe zcela automaticky, bez naší přítomnosti. Jeho výroba není zase až tak náročná, jak by se mohlo zdát a k detekci nám stačí dokonce jen běžný počítač a zvuková karta... Nevěříte? Že je to opravdu možné? To se dozvíte v rámci tohoto pořadu...
Celková doba trvání vlastního programu 120 minut.

INTERAKTIVNÍ VZDĚLÁVACÍ CESTY DO VESMÍRU VHODNÉ JIŽ OD PŘEDŠKOLÁKŮ

TYTO PROGRAMY BUDOU PRO ŠKOLY DOSTUPNÉ OD 1.10.2021 (ŠKOLNÍ ROK 2021/2022)

POLEŤTE S NÁMI NA KRÁTKÝ VÝLET DO VESMÍRU

CÍL: MEZINÁRODNÍ KOSMICKÁ STANICE
Náročnější pilotovaná verze určená dětem od 7.tříd ZŠ.
POZNEJ ZÁKONITOSTI KOSMICKÉHO LETU
Pilotovaný let po orbitě Země, určený dětem od 4. do 6.tříd ZŠ.
POZNEJ Z ORBITY MODROU PLANETU ZEMI
Let pomocí autopilota, určený dětem od 5 let do 3.třídy ZŠ.


Lety v simulátoru letů vesmírem jsou určeny všem, kteří alespoň minimálně chápou základy kosmonautiky a dokáží si představit být pilotem kosmické lodi a vydat se na dalekou cestu do vesmíru. Ve skupině není snadné samozřejmě vystřídat všechny v roli pilota, proto je celý program zakomponován do výukové hodinky, během které se vybraný žák nebo student stane pilotem a ve spolupráci s ostaními plní v kabině kosmické lodi úkoly a podle nich postupuje dál. Málokdo z nás si dokáže představit, že by dítě předškolního věku nebo prvňák či druhák dokázali odpovídat na otázky, proto je nechceme stresovat a na trase budou mít úkolů minimálně. Let za ně odřídí autopilot. Pro děti od 5 do 8 let máme tedy připravenu zjednodušenou letovou verzi, při níž se mají možnost na chvíli stát kosmonautem a absolvovat celý let od startu až spojení s kosmickou stanicí v automatickém režimu. Pro starší účastníky od 9 let jsme zvolili formu odpovídání na otázky ve vědomostních testech úměrně jejich věku. Nezlobte se proto na nás. Nikdo z nás si opět nedokáže představit, že by výlet na hvězdárnu, spojený s výletem do vesmíru měl být pouze běžnou počítačovou hrou, kterou si můžete zahrát na každém počítači. Počítačových simulátorů letu je dnes k dispozici nepočítaně. My však jdeme cestou vzdělávání a rádi bychom díky ní nabídli účastníkům školních exkursí trochu jiný způsob dokazování, že se můžete pilotem kosmické lodi stát jinak, než ve "válečné střílečce" či "broudání vesmírem jen tak". Nechceme také všechno zabít 3D grafikou, ale dát prostor představám, jak nelehké to měli první kosmonauti a zároveň jak nesnadné je se v malém prostoru uzavřené kabiny spoléhat sám na sebe v kritických situacích, které při letech mohou nastat. Neříkáme, že se s něčím takovým setkáte hned napoprvé, ale žádný zkušební pilot nechtěl hned při první letu zažít krizovou situaci s fatálním koncem. Proto i naše první kosmické lety se nemají podobat haváriím Sojuzu 1, Apolla 1 či raketoplánu Challenger.
Dětská kosmická agentura
V úvodu, po usazení pilota do křesla a jeho připoutání, bude každý adept na pilota předně otestován, zda je schopen kosmickou loď ovládat. V kabině tak dojde k základnímu seznámení s pilotní kabinou a hlavní počítač si pilota otestuje. Pokud v tomto testu poprvé neuspěje, dostane druhou šanci po krátké přestávce. V případě úspěchu dojde ke startu a vlastnímu letu. Následuje předstartovní sekvence, samotný start a let po orbitální dráze kolem Země. Pilot plní na krátké trase úkoly či odpovídá na otázky a současně má pilot možnost poznávat povrch Země z výšky zhruba 790 km nad jejím povrchem, a to jak očima radaru či kamery, ale i skutečný pohled skrze malý průzor z kabiny odpovídající okénkům v prvních kabinách lodí Vostok. Pokud pilot splní letové požadavky a během letu na orbitě Země odpoví správně na určitý počet otázek, bude naveden na dráhu určenou ke spojení s Mezinárodní kosmickou stanicí (ISS). Provede finální manévr a s kosmickou stanicí se spojí. V případě vyřešení všech úloh pak jeho let úspěšně skončí připojením k ISS ve výšce cca 400 km nad zemským povrchem. Pokud pilotova úspěšnost na oběžné dráze bude nižší než 50%, pak se jeho mise ukončí bez možnosti k ISS doletět a zůstane nadále na oběžné dráze.

UPOZORNĚNÍ K PROGRAMU V NAŠEM SIMULÁTORU
Interaktivní programy s výletem do vesmíru je možné uskutečnit pouze v kapacitě maximálně 30 dětí na jeden pořad. Větší počet dětí naráz není možné přijmout, je nutné počítat také s určitými omezeními vzhledem ke kapacitě našeho malého sálu. Hlavně je nutné mít dopředu vybraného žáka, popřípadě náhradníka, který se stane kosmonautem v naší jednomístné kabině kosmické lodi Sojuz-Bee. Neznamená to ale, že by zbytek třídy jen nečinně přihlížel počínání svého spolužáka v kabině kosmické lodi, celý kolektiv jednak let lodi sleduje z pohledu řídícího střediska a může případně pilotovi v kabině pomáhat v krizových situacích. Navíc nezávisle na počínání pilota v kabině, v sále jsou všichni přítomní seznamováni s možnostmi pilotovaných letů na zemskou orbitu, případně dál do vesmíru. Pilot v kabině je podroben vědomostnímu testu, který prokáže jeho kvalifikaci řídit případně samostatně kosmickou loď při cestách dál do sluneční soustavy či do jiných hvězdných soustav. Podrobnosti týkající se programu budeme sjednávat při potvrzení celé návštěvy hvězdárny.
Celková doba trvání programu pro skupinu je 120 minut.

INFORMACE K PREZENČNÍ FORMĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
PRO MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY
Všechny výše uvedené pořady probíhají na hvězdárně v hlavním sále. U běžných výukových programů trvá hlavní část zhruba jednu vyučovací hodinu, po které následuje prohlídka hvězdárny v délce trvající cca 15 minut pro jednu skupinu. Při ní si prohlédnou děti komentovanou výstavu, vyfotografují se speciální celooblohovou kamerou na památku a také pozorovatelnu s největším dalekohledem v Karlovarském regionu o průměru hlavního zrcadla 406 mm, s ohniskovou vzdáleností 2400 nebo 4000 mm. V případě počtu účastníků nad 25 se děti rozdělí do dvou skupin a absolvují prohlídku dvakrát, přičemž druhá skupina shlédne v sále animovanou astronomickou pohádku. Následuje závěrečná část programu, po které si mohou děti zakoupit suvenýry. Je nutno počítat ještě se 30 minutam pořadu a 20 minutami pro závěrečnou část návštěvy. Vždy ale vycházíme vstříc s odchodem z hvězdárny tak, aby navazovaly na odjezdy MHD ze zastávky Hůrky, pokud výprava vlastní dopravu nemá. Dopolední začátky programů v 8:30, 9:45, 11:15 nebo 12:15 jsou také odjezdům autobusů MHD od Tržnice v 7:46, 9:12, 10:37 a 11:35 přizpůsobeny, stejně jako odjezdům autobusů MHD ze zastávky Hůrky v 10:22, 11:20, 12:20, 13:22 a 14:22.


 © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
Za podpory Města Karlovy Vary