Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595

PROGRAMY PRO SKUPINY A HROMADNÉ EXKURSE NA HVĚZDÁRNĚ
NEBO SI ZVOLTE DISTANČNÍ FORMU (PŘEDNÁŠKU DO SVÉ TŘÍDY)NABÍDKA PREZENČNÍCH POŘADŮ PRO ŠKOLNÍ VÝPRAVY

POŘADY VHODNÉ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY AŽ 4.ROČNÍK ZŠ

JAK SE LÉTÁ DO VESMÍRU....?
Program je určen nejmenším dětem, formou pohádky Žárovkou na Měsíc, představí dětem všechny informace o našem nejbližším nebeském souputníkovi a zmiňuje se i o letech kosmickou raketou k němu. Titulní pohádka i celý program je srozumitelný malým dětem od 4 let.
Celková doba trvání vlastního programu 40 minut.

NÁŠ NEJBLIŽŠÍ VESMÍRNÝ SOUSED: MĚSÍC
Program je určen nejmenším dětem, formou pohádky Xaverius a Měsíc představuje dětem všechny informace o našem nejbližším nebeském souputníkovi a zmíní se i o letu kosmickou raketou k němu. Titulní pohádka i celý program je srozumitelný malým dětem od 5 let.
Celková doba trvání vlastního programu 70 minut.


POŘADY PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY VHODNÉ PRO 3. A VYŠŠÍ ROČNÍKY ZŠ A SŠ

PROHLÍDKA SOUČASNÉ SLUNEČNÍ SOUSTAVY, ... DEN, KDY PLANETY ZTRATILY PLUTO...
Souhrnný program o sluneční soustavě pro školy vše stupňů, který osvětluje, jak je to s Plutem a nově objevenou devátou planetou. Vysvětluje především definici planety, která po deseti letech stále nebyla zavedena do učebních osnov našich škol. Poleť sluneční soustavou se čtyřmi mezihvězdnými sondami Pioneer 10 a 11 a Voyager 1 a 2. Porovnejte si základní znalosti o sluneční soustavě v roce 1980 a dnes. Kolik těles má sluneční soustava? Země a její vyjímečnost ve vesmíru, co je Zóna života. Slunce a jeho vyjímečnost ve vesmíru. Oběžné doby všech planet a trpasličích planet. Exoplanety všude kolem nás.
Celková doba trvání vlastního programu 100 minut.


POŘADY PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY VHODNÉ PRO 5. A VYŠŠÍ ROČNÍKY ZŠ A SŠ

METEORY OČIMA TELEVIZNÍCH KAMER ANEB MEZIPLANETÁRNÍ HMOTA NA VLASTNÍ OČI
Představte si, že jste uviděli meteor na obloze a chtěli byste o něm vědět něco víc. Zapsali jste si přesný čas a zapamatovali celou jeho světelnou dráhu atmosférou.... A další den jste zjistili, že z jediného pozorování nelze nic dalšího zjistit? Je potřeba nějakého dalšího pozorovatele, který se ve stejnou dobu dívá na stejné místo na obloze například ze 70 km vzdáleného místa... A tak přijde otázka, která se dá velmi snadno řešit: „Musím ty meteory sledovat očima, nejde to jinak ???“ ...a ejhle. Existuje řešení a dokonce jednoduché – citlivé televizní kamery, které umístím do vodotěsné schránky s vytápěním, zapojím do samostatného počítače, který s připojenou citlivou televizní kamerou zachytí přelet meteoru, počítač a videokarta zaznamená přesný čas a velmi přesnou dráhu. Ráno je možné meteor zpracovat a porovnat v databázi meteorů zachycených z jiných pozorovacích stanic. Pokud mám meteory zachycené z více stanic, spočítám z nich dráhy. A to už není problém, neboť síť EDMONd, čítá po Evropě několik desítek dalších stanic a některá můj meteor také určitě zachytí..... A představíme vám třeba i bolid, který zachytily naše stanice 18.listopadu 2020. Na základě výpočtu dráhy se podařilo dopočítat i oblast, kam spadl pozůstatek tohoto úkazu - meteorit.
Celková doba trvání vlastního programu 120 minut.

ASTRONOMICKÉ OČI LIDSTVA ANEB POZOROVÁNÍ OČIMA AŽ K OBŘÍM TELESKOPŮM DNEŠKA
Pozorování oblohy před a po vynálezu dalekohledu. Kolik vidíme hvězd očima a kolik hvězd různými dalekohledy. Typy dalekohledů a jejich využití. Vývoj přístrojů od dob Galilea, až po dalekohledy ve vesmíru. Kam vlastně dohlédne dalekohled? Jaký dalekohled bych si měl pořídit, kdybych chtěl pozorovat? Jaká další technika se dnes dá využít pro pozorování? Výpočetní technika v astronomii, kamery. Radiové dalekohledy a projekt SETI. Zachycení případných mimozemských civilizací. Záření a jeho viditelná část - světlo – základní informace o vesmíru.. Základní struktury hvězdných i nehvězdných soustav ve vesmíru. Vznik a vývoj hvězd, tak trochu stručná historie vesmíru od Velkého třesku po Velký krach (anebo je to třeba jinak...?)
Celková doba trvání vlastního programu 120 minut.

POJĎ ZKOUMAT NEVIDITELNÝ VESMÍR ANEB POSTAV SI DOMA VLASTNÍ RADIOTELESKOP...
Program ukazuje možnosti jednoduché astronomie. Sledování vesmíru pomocí jednoduchého radioteleskopu, který si každý může postavit doma doslova "na koleně". Představte si, že přijdete domů a vaše dítko vám oznámí: „Mami, tati, já chci Radioteleskop !!!“ ... a vy se vyděsíte, protože pod pojmem radioteleskop si nejspíš představíte něco obrovského. Velký radioteleskop se vám určitě nevejde do bytu, do domku, a i na zahrádce by zabral opravdu hodně místa. Takové zařízení slouží k mnoha účelům - radiový průzkum vesmíru, spojení s družicemi a satelity, telekomunikační přenosy a podobně. Takže už kvůli velikosti si takový radioteleskop nepořídíme... Přitom si často stačí jen uvědomit, co chceme sledovat, měřit a vyhodnocovat. Ideální je takový systém, který nejen, že měří a ukazuje nějaké aktuální hodnoty, ale umí naměřená data ukládat i k pozdějšímu zpracování a to nejlépe zcela automaticky, bez naší přítomnosti. Jeho výroba není zase až tak náročná, jak by se mohlo zdát a k detekci nám stačí dokonce jen běžný počítač a zvuková karta... Nevěříte? Že je to opravdu možné? To se dozvíte v rámci tohoto pořadu...
Celková doba trvání vlastního programu 120 minut.


TYTO PROGRAMY JSOU PRO ŠKOLY DOSTUPNÉ OD 10.LEDNA 2021

INTERAKTIVNÍ VZDĚLÁVACÍ CESTY DO VESMÍRU VHODNÉ JIŽ OD PŘEDŠKOLÁKŮ

POLEŤTE S NÁMI S CELOU TŘÍDOU NA KRÁTKÝ VÝLET DO VESMÍRU

POZNEJ Z ORBITY MODROU PLANETU ZEMI
Let pomocí autopilota aneb poznáváme Zemi z orbitální dráhy. Určeno dětem od 5 let do 2.třídy ZŠ.

POZNEJ ZÁKONITOSTI KOSMICKÉHO LETU
Několik po sobě jdoucích pilotovaných misí na orbitu Země. Určeno dětem od 3. tříd ZŠ.

SLUNEČNÍ SOUSTAVA Z PERSPEKTIVY KOSMONAUTA
Několik po sobě jdoucích pilotovaných misí k cílům ve sluneční soustavě. Určeno pro děti od 5.tříd ZŠ a SŠ.

DOBRODRUŽSTVÍ V ERIDANU
Dobrodružná cesta k exoplanetám určená pro 2.stupeň ZŠ a SŠ.


Lety v simulátoru letů vesmírem jsou určeny všem, kteří alespoň minimálně chápou základy kosmonautiky. Dokáží si představit, že jsou pilotem kosmické lodi a vydají se na cestu do kosmického prostoru. Ve skupině není možné samozřejmě vystřídat všechny v roli pilota, proto je celý program komponován tak, aby se mohli žáci o místo pilota "utkat" v úvodní soutěži. Vítěz soutěže se vždy stane pilotem a poté plní v kabině kosmické lodi úkoly a podle nich postupuje dál. Málokdo z nás si dokáže představit, že by dítě předškolního věku nebo prvňák či druhák dokázali odpovídat na otázky, proto je nechceme stresovat a na trase budou mít úkolů minimálně. Let za ně odřídí autopilot. Pro děti od 5 do 8 let máme tedy připravenu zjednodušenou letovou verzi, při níž se mají možnost na chvíli stát kosmonautem a absolvovat celý let od startu až spojení s kosmickou stanicí v automatickém režimu. Krátký znalostní test na oběžné dráze je ale stejně čeká, stejně jako starší účastníky od 9 let. V případě dětí mladších 9 let absolvují v rámci programu jediný let kolem Země. S ohledem na dobu letu asi 30 minut, by se nám celý program velmi protáhl a proto šanci má jen jediný pilot. Pro první stupeň ZŠ nabízíme pouze lety k ISS s absolvováním znalostních testů během letu. Starší žáci od 9 let pak mají možnost kosmické lety opakovat až třikrát, vždy po absolvování krátké vědomostní soutěže v úvodu. Pro druhý a vyšší stupeň školy pak nabídneme MISE k jednotlivým tělesům sluneční soustavy, při kterých je možno se o těchto tělesech více dozvědět od průvodce a také vidět, jak si při letu k nim počíná vždy jeden ze žáků z celého školního kolektivu.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÍ PROGRAMŮ V NAŠEM SIMULÁTORU LETŮ DO KOSMU
Níže uvedené informace o vhodném programu nejsou pro učitele závazná. Je nutné počítat, že program má určitý stupeň náročnosti. Pokud má učitel dojem, že jeho třída zvládne jiný stupeň, je možné jej zvolit. Interaktivní programy s výletem do vesmíru můžeme uskutečnit POUZE V KAPACITĚ MAXIMÁLNĚ 30 OSOB NA JEDEN POŘAD. Větší skupinu naráz prozatím nemůžeme přijmout. Je nutné počítat s určitými omezeními vzhledem ke kapacitě našeho malého sálu. Ve školním roce 2022/23 vás pak čeká nová verze tohoto programu, která bude ještě podstatně zajímavější a zapojí do činností větší počet žáků z každé třídy. Aktivity pak nebudou probíhat jen v sále hvězdárny, ale také v jiných prostorách, proto dojde i k možné komunikaci zbytku třídy s posádkou mezihvězdného korábu. Berte tuto verzi proto jako první vlaštovku, jak představit dětem i dospělým vesmír z trochu jiné perspektivy, než jen obyčejnou prezentací.

DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE PROTÁHNOUT I O 30 MINUT DÍKY CHYBNÝM MANÉVRŮM PILOTA

SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH ŠKOLNÍCH LETOVÝCH TRAS
Vždy je vhodné dopředu mít vybrány skupinky soutěžících, kteří budou soutěžit o své místo v naší pilotní kabině. Na úvod programu se všichni seznámí v kratší přednášce se zákonitostmi kosmickéhu letu. Poté se utká sedm vybraných adeptů v soutěži o pilotní křeslo. Vítěz pak usedne do pilotní kabiny v úloze pilota. Mezi nejmenšími dětmi do kabiny posadíme žáka vybraného učitelem a kosmická loď letí v režimu autopilota. I když do kabiny si sedne zatím jen jeden v úloze pilota, rozhodně to neznamená, že zbytek třídy bude nečinně přihlížet počínání svého spolužáka v kabině kosmické lodi. Celý kolektiv let sleduje z pohledu řídícího střediska a průvodce pořadem jim při zastávkách u jednotlivých těles říká všechny důležité informace o tělese pod nimi. Navštívíme tak například některé planety či jiná tělesa sluneční soustavy i extrasolárních soustav. První verze tohoto pořadu neumožní zbytku třídy pilotovi v jeho počínání v kabině pomáhat, jeho let je autonomní a musí si poradit sám. Výsledek pilotových činností bude proto v závěru programu ohodnocen malým certifikátem v případě, že splnil všechna úskalí, která na něho čekají.

Doporučeno od předškoláků do 2.ročníku ZŠ "POZNEJ Z ORBITY MODROU PLANETU ZEMI"
U dětí předškolního věku a malých dětí z 1. - 2. ročníku ZŠ zvolí pilota učitel. Následně volíme trasu z Karlových Varů na Mezinárodní kosmickou stanici, kterou řídí autopilot. Samotný pilot v kabině je během letu podroben jen jednoduchému testu, kdy odpovídá pomocí barevných tlačítek na věci, které se učí již v mateřské školce a měl by je znát. Pro děti bude zajímavé sledovat z výšky samotnou planetu Zemi. Není proto nutné děti jakkoli připravovat, navíc program letu je zkrácen na 25 minut a program obsahuje jako doplněk některou z pohádek týkající se kosmických letů. Celková doba programu: 60 minut

Doporučeno od 3. do 9.ročníku ZŠ "POZNEJ ZÁKONITOSTI KOSMICKÉHO LETU"
U žáků od 3.ročníku ZŠ probíhá výběr pilota prostřednictvím vědomostní soutěže, kdy výherce vybere počítač. Následně dojde ke startu a vlastnímu letu. Následuje předstartovní sekvence, samotný start a let po orbitální dráze kolem Země. Pilot plní na krátké trase úkoly či odpovídá na otázky a současně má pilot možnost poznávat povrch Země z výšky zhruba 430 km nad jejím povrchem, a to jak očima radaru či kamery, tak i skrze průzor z kabiny odpovídající okénku v prvních kabinách lodí Vostok. Pokud pilot splní letové požadavky a během letu na orbitě Země odpoví správně na určitý počet otázek, bude naveden na dráhu určenou ke spojení s Mezinárodní kosmickou stanicí (ISS). Provede finální manévr a s kosmickou stanicí se spojí. Celková doba programu: 80 minut

Doporučeno pro 2.stupeň ZŠ a SŠ "SLUNEČNÍ SOUSTAVA Z PERSPEKTIVY KOSMONAUTA"
Po výše popsaném soutěžním úvodu následuje program "Poznej zákonitosti kosmického letu", zakončený spojením s ISS. To má lodi zajistit dotankování paliva pro další let, aby mohla pokračovat dál do sluneční soustavy. Na trase letu plní pilot výzkumné úkoly u jednotlivých těles a dozvídá se tak o nich více podrobností. Třída je na tom úplně stejně, průvodce jim přibližuje cíle, ke kterým jsme se právě dostali. Proletíme tak sluneční soustavu a poznáme zblízka všechna její významná tělesa - jako Zemi, Měsíc, Slunce, Merkur, Venuši, Mars, některou z planetek, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun či Pluto s vysvětlením, kam se vlastně tato krásná trpasličí planeta dostala. Pilot se nakonec vrátí zpět na ISS, kde celý program skončí. Celková doba programu: 100-120 minut.

Doporučeno pro 2.stupeň ZŠ a SŠ "DOBRODRUŽSTVÍ V ERIDANU"
Tento program neobsahuje žádné úvodní přednášky o zákonitostech kosmického letu. Základem tohoto pořadu je příběh výpravy kosmické lodi Astrid 1, která míří do soustavy hvězdy Epsílon Eridani. Úvodní komponovaný příběh, v délce cca 30 minut, si žáci vyslechnou před samotným pokusem o přistání na třetí planetě totoho extrasolárního systému - Tercii. Příběh začíná po 4 letech při vstupu do exoplanetárního systému, který je od nás vzdálen přibližně 11 světelných let. Po vyslechnutí příběhu doplněného vizuálními efekty exoplanetárního systému, bude platit výše uvedené specifikum výběru pilota ze sedmi účastníků. Tentokrát dostanou ale možnost přistát tři piloti. Zbytek kolektivu pak sleduje úspěšnost jednotlivých adeptů s komentářem průvodce pořadem. Celková doba programu: 100-120 minut.


INFORMACE K PREZENČNÍ FORMĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
PRO MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY
Všechny výše uvedené pořady probíhají na hvězdárně v hlavním sále. U běžných výukových programů trvá hlavní část zhruba jednu vyučovací hodinu, po které následuje prohlídka hvězdárny v délce trvající cca 15 minut pro jednu skupinu. Při ní si prohlédnou děti komentovanou výstavu, vyfotografují se speciální celooblohovou kamerou na památku a také pozorovatelnu s největším dalekohledem v Karlovarském regionu o průměru hlavního zrcadla 406 mm, s ohniskovou vzdáleností 2400 nebo 4000 mm. V případě počtu účastníků nad 25 se děti rozdělí do dvou skupin a absolvují prohlídku dvakrát, přičemž druhá skupina shlédne v sále animovanou astronomickou pohádku. Následuje závěrečná část programu, po které si mohou děti zakoupit suvenýry. Je nutno počítat ještě se 30 minutam pořadu a 20 minutami pro závěrečnou část návštěvy. Vždy ale vycházíme vstříc s odchodem z hvězdárny tak, aby navazovaly na odjezdy MHD ze zastávky Hůrky, pokud výprava vlastní dopravu nemá. Dopolední začátky programů v 8:30, 9:45, 11:15 nebo 12:15 jsou také odjezdům autobusů MHD od Tržnice v 7:46, 9:12, 10:37 a 11:35 přizpůsobeny, stejně jako odjezdům autobusů MHD ze zastávky Hůrky v 10:22, 11:20, 12:20, 13:22 a 14:22.


Dětská kosmická agentura
 © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
Za podpory Města Karlovy Vary