Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595







NABÍDKA ON-LINE DISTANČNÍCH PROGRAMŮ PRO SKUPINY

...pokračujte odkazy vlevo

   Nabídka DISTANČNÍCH pořadů pro mateřské, základní a střední školy







PŘEDBĚŽNÁ OBJEDNÁVKA TERMÍNU DISTANČNÍHO PROGRAMU
U OBJEDNAVATELE PRO SKUPINU LIBOVOLNÉHO VĚKU

Pokud vyplníte formulář a nepřijde Vám do Vámi zadaného e-mailu automatické potvrzení této předběžné objednávky do 30 minut, objednávka se neodeslala. V tom případě Vás prosíme, napište nám svůj požadavek z formuláře na email hvezdarna.kv@seznam.cz.

Několik důležitých informací pro registrující se zájemce:
  1. Vyplnění tohoto objednávkového formuláře je pouze prvním krokem k uskutečnění objednávky. Po jeho vyplnění Vás v nejbližším možném termínu kontaktuje osobně někdo z našich pracovníků na Vámi udaný kontakt a poté objednávku dokončí jako závaznou písemným potvrzením termínu a Vašich dalších požadavků.
  2. V případě, že vás nikdo na základě vaší objednávky nekontaktoval po dobu delší než 3 pracovní dny od odeslání tohoto formuláře, ozvěte se prosím nejlépe na email hvezdarna.kv@seznam.cz. Může se stát, že objednávka nedorazila. Děkujeme za pochopení.
  3. Registraci na program lze učinit nejpozději týden před zamýšleným distančním programem. Za dokončenou se registrace považuje teprve osobním potvrzením pracovníka hvězdárny.
  4. Po předběžné registraci budete cca do 24 hodin telefonicky kontaktováni pracovníkem hvězdárny pro upřesnění. Může se stát, že program bude v požadovaném termínu již rezervovaný jinými zájemci, proto bude nutné s pracovníkem hvězdárny provést změnu termínu na volný.
  5. Závazné potvrzení termínu obdržíte po telefonickém upřesnění a odsouhlasení obou stran sms zprávou na váš telefon a v tuto dobu budete na hvězdárně očekáváni.
  6. Ochrana osobních údajů. Pro účely GDPR je hvězdárna správcem osobních údajů. Registrovaná osoba uděluje správci souhlas, aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů zpracovával osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení objednavatele, e-mailová adresa a telefon. Tyto osobní údaje bude správce zpracovávat pro účel účasti na akci pořádané hvězdárnou. Údaje budou správcem zpracovány do vyřízení registrace pořadatelem nebo do odvolání souhlasu. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním požadavku na výše uvedenou poštovní adresu nebo e-mail správce hvezdarna.kv@seznam.cz.




  7.  © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
    Za podpory Města Karlovy Vary