Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595NABÍDKA DISTANČNÍCH PROGRAMŮ
PŘEDEVŠÍM PRO MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY

POŘADY VŠAK MOHOU VYUŽÍT I JINÉ CÍLOVÉ SKUPINY, UPRAVÍME JE DLE PŘÁNÍNABÍDKA DISTANČNÍCH POŘADŮ PRO ŠKOLNÍ I JINÉ KOLEKTIVY

VZDĚLÁVACÍ POŘADY PRO MATEŘSKÉ AŽ 4.ROČNÍK ZÁKLADNÍCH ŠKOL

SLUNCE, ZEMĚ A MĚSÍC ANEB SLUNEČNÍ SOUSTAVA Z POHLEDU POZEMŠŤANA
Během tohoto programu si povíme asi nejvíce o naší nejbližší hvězdě Slunci, nejbližším nebeském souputníku Měsíci a samotné Zemi. Dozvíme se všechno o vzájemných pohybech a úkazech těchto tří těles.
   Předběžná objednávka programu
Celková doba trvání vlastního programu 30 minut.

SLUNEČNÍ SOUSTAVA ANEB SLUNCE A JEHO PLANETY
Během tohoto programu si povíme asi nejvíce o naší nejbližší hvězdě Slunci a postupně spolu procestujeme celou naší sluneční soustavu. Ukážeme si všechny planety, některé trpasličí planety a řekneme si, čím se liší. Také se zastavíme na měsících některých planet a povíme si, čím jsou zajímavé.
   Předběžná objednávka programu
Celková doba trvání vlastního programu 30 minut.

VZDĚLÁVACÍ POŘADY OD 3.ROČNÍKU ZÁKLADNÍCH ŠKOL

SLUNEČNÍ SOUSTAVA JAKO CELEK ANEB NÁŠ PLANETÁRNÍ SYSTÉM UPROSTŘED GALAXIE
Během tohoto programu si povíme postupně všechno o Slunci, naší nejbližší hvězdě, Zemi a Měsíci a jejich vzájemných úkazech a pohybech, dale naštívíme všechny planety i trpasličí planety, jejich satelity, podíváme se zblízka na meziplanetární hmotu, jakou jsou meteory a meteority a tkaé hlavní pás planetek mezi Marsem a Jupiterem, poté se projdeme s Kentaury až do ledových oblastí sluneční soustavy za Neptunem, kde se nachází Egelworth-Kuiperův pás a podíváme se na Pluta, jak ztratilo svůj statut planety a přejdeme pozvolna až do Ooortova oblaku komet, kde si řekneme víc o těchto tzv. "vlasaticích". Na závěr, pokud to stihneme, si ještě něco maličko řekneme o jiných hvězdných soustavách a exoplanetách, kterých je plný vesmír.
   Předběžná objednávka programu
Celková doba trvání vlastního programu jsou dvě vyučovací hodiny, tedy 70 minut.

CESTA NA MĚSÍC ANEB KOSMICKÁ CESTA K NAŠEMU NEJBLIŠÍMU SOUPUTNÍKU
Během tohoto programu si povíme postupně všechno cestách na Měsíc, závodech mezi SSSR a USA.
   Předběžná objednávka programu
Celková doba trvání vlastního programu je 35 minut.


ROBOTICKÁ VOZÍTKA V KOSMU ANEB SOVĚTSKÁ A ČÍNSKÁ VOZÍTKA NA MĚSÍCI A AMERICKÁ NA MARSU
Během tohoto programu si povíme postupně všechno cestách robotů, kteří zkoumají Měsíc a Mars.
   Předběžná objednávka programu
Celková doba trvání vlastního programu je 35 minut.

VZDĚLÁVACÍ POŘADY OD 6.ROČNÍKU ZÁKLADNÍCH ŠKOL

KOSMOLOGICKÝ POHLED NA VESMÍR ANEB OD VELKÉHO TŘESKU AŽ PO SOUČASNOST
Záření a jeho viditelná část - světlo – základní informace o vesmíru.. Základní struktury hvězdných i nehvězdných soustav ve vesmíru. Vznik a vývoj hvězd, tak trochu stručná historie vesmíru od Velkého třesku po Velký krach (anebo je to třeba jinak...?).
   Předběžná objednávka programu
Celková doba trvání vlastního programu je 40 minut.

HISTORIE KOSMONAUTIKY OD PRVNÍCH RAKET AŽ PO MEZINÁRODNÍ KOSMICKOU STANICI GATEWAY
Během tohoto programu si povíme postupně všechno o kosmonautice a letech do kosmu.
   Předběžná objednávka programu
Celková doba trvání vlastního programu je 40 minut.

ASTRONOMICKÁ TECHNIKA ANEB POZOROVÁNÍ OD PLENEK AŽ PO OBŘÍ TELESKOPY SOUČASNOSTI
Pozorování oblohy před a po vynálezu dalekohledu. Kolik vidíme hvězd očima a kolik hvězd různými dalekohledy. Typy dalekohledů a jejich využití. Vývoj přístrojů od dob Galilea, až po dalekohledy ve vesmíru. Kam vlastně dohlédne dalekohled? Jaký dalekohled bych si měl pořídit, kdybych chtěl pozorovat? Jaká další technika se dnes dá využít pro pozorování? Výpočetní technika v astronomii, kamery. Radiové dalekohledy a projekt SETI. Zachycení případných mimozemských civilizací.
   Předběžná objednávka programu
Celková doba trvání vlastního programu 35 minut.

NEVIDITELNÝ VESMÍR ANEB POSTAV SI DOMA VLASTNÍ RADIOTELESKOP...
Program ukazuje možnosti jednoduché astronomie. Sledování vesmíru pomocí jednoduchého radioteleskopu, který si každý může postavit doma doslova "na koleně". Představte si, že přijdete domů a vaše dítko vám oznámí: „Mami, tati, já chci Radioteleskop !!!“ ... a vy se vyděsíte, protože pod pojmem radioteleskop si nejspíš představíte něco obrovského. Velký radioteleskop se vám určitě nevejde do bytu, do domku, a i na zahrádce by zabral opravdu hodně místa. Takové zařízení slouží k mnoha účelům - radiový průzkum vesmíru, spojení s družicemi a satelity, telekomunikační přenosy a podobně. Takže už kvůli velikosti si takový radioteleskop nepořídíme... Přitom si často stačí jen uvědomit, co chceme sledovat, měřit a vyhodnocovat. Ideální je takový systém, který nejen, že měří a ukazuje nějaké aktuální hodnoty, ale umí naměřená data ukládat i k pozdějšímu zpracování a to nejlépe zcela automaticky, bez naší přítomnosti. Jeho výroba není zase až tak náročná, jak by se mohlo zdát a k detekci nám stačí dokonce jen běžný počítač a zvuková karta... Nevěříte? Že je to opravdu možné? To se dozvíte v rámci tohoto pořadu...
   Předběžná objednávka programu
Celková doba trvání vlastního programu 30 minut.

INFORMACE K DISTANČNÍ FORMĚ PROGRAMŮ PRO MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY
Přednášky realizuje živý lektor prostřednictvím on-line přístupu do internetového rozhraní využívaného školou a třídou. Lektor vystupuje živě v reálném čase on-line ze studia na hvězdárně a je schopen s dětmi po skončení přednášky živě besedovat. Celková doba přednášky odpovídá 25-30 minutám, další část programu - beseda doplní tento čas do doby jedné vyučovací hodiny, tedy 45 minut. Záleží na učiteli i dětech, zda tuto dobu využijí, nebo ji svým otázkami ještě prodlouží. Naše programy nejsou striktně časově omezeny, vše je na dohodě, respektujeme ale časy vyučování na školách.


 © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
Za podpory Města Karlovy Vary