Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595
ČLENSTVÍ V ASTROKLUBU HVĚZDÁRNY VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025


Rozlišujeme dva typy členství: ASTROKLUB (AS) a ASTRONOMICKÝ KROUŽEK (AK).

Členem ASTROKLUBU (AS) se automaticky stává účastník našich letních táborů. Obdrží průkaz člena AS platný od 1.9. do 30.9. následujícího školního roku. V tomto období má možnost nezávazně navštěvovat akce hvězdárny sám nebo se dvěma osobami doprovodu zdarma. Může také uplatňovat 5% slevu na všechny akce o prázdninách. Stát se členem AS může i ten, kdo se kdykoli přihlásí a uhradí roční členský příspěvek ve výši 1000,- Kč. V případě, že nenajde přihlašovací formulář, může tak učinit e-mailem na adresu hvezdarna.kv@seznam.cz a do subjektu uvést "PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA ASTROKLUBU“ a poslat nám informace o sobě (důvod proč chce být členem, jméno, příjmení a datum svého narození). Tato varianta umožňuje stát se členem ASTROKLUBU komukoli, kdo má zájem na akce hvězdárny docházet častěji a vícekrát v průběhu roku. Člen AS se může zúčastňovat celoročně schůzek AK pro starší a pokročilé.

Výhody členství: Pro osoby mladší 18 let platí pro členství možnost návštěvy akcí hvězdárny v doprovodu dvou osob zdarma (například rodiče), pro osoby starší 18 let jedné osoby (přítel, manželka, rodinný příslušník).


Člen ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU (AK) je zájemce, který se chce zúčastňovat pravidelných schůzek AK a zajímá ho vzdělávání se v oboru astronomie. AK začíná svou činnost vždy v říjnu, ale přihlásit se do kroužku lze vždy až do konce listopadu. Minimální věk účastníka je 10-11 let (navštěvuje 5. třídu a vyšší ročníky ZŠ či SŠ. Dolní věková hranice odpovídá možnosti navázat na školní učivo v oborech přírodních věd. Nastavenou dolní věkovou hranici 5.ročníku ZŠ lze ve výjimečných případech změnit na ročník nižší, tedy 4.třídu ZŠ. Pokud máte dítko mladší, které má o astronomii zájem, zkuste s ním nejprve přijít na běžnou návštěvu hvězdárny a vyzkoušejme si jeho zájem a trpělivost. Zájem o případnou prohlídku hvězdárny s takovýmto zájemcem nám uvedete do předběžné přihlášky za člena AK, poté domluvíme vaši individuální návštěvu hvězdárny. Hlavní schůzky AK probíhají v rámci předem stanovených víkendů jednou měsíčně na hvězdárně. Termíny určují vhodné pozorovací podmínky. Člen AK tedy může kroužek navštěvovat zúčastňovat, přestože nebydlí přímo v Karlových Varech. Schůzky jsou k dispozici podle věku a zkušeností. ASTRONOMICKÝ KROUŽEK PRO MLADŠÍ A ZAČÁTEČNÍKY je určen dětem od 5. do 7.tříd ZŠ, PRO STARŠÍ A POKROČILÉ od 8.tříd ZŠ do 3.ročníku SŠ.

Roční členský příspěvek nového člena AK činí 1000,- Kč na celý školní rok. Po zaplacení do konce listopadu 2024 se stává automaticky i členem ASTROKLUBU (AS) a vztahují se na něho všechny bonusy a slevy. Pokud již zájemce průkaz člena AS získal jako účastník letního tábora na aktuální školní rok, členský příspěvek již nehradí. Nechceme úplně omezit členství mladším dětem, ale potřebujeme mít jistotu, že dítko je na účast v kroužku plně zralé. Členové AK mohou uplatnit 5% slevu na všechny letní akce a 30% slevu při účasti na Letním astronomickém praktiku 2025. Na této speciální akci je možná účast pouze pro členy AK a AS od 11 do 17 let. V případě volných míst je tato akce je k dispozici pro členy jiných AK (na jiných hvězdárnách či školách) a to pouze po absolvování vstupního testu. Chceme umožnit členům AK a AKL hlubší rozvoj svého zájmu v oboru astronomie, což na táborech pro začátečníky není tak úplně možné. Kroužky mají také své skupiny na WhatsAppu, kde spolu můžeme snadněji komunikovat s dětmi i s rodiči v čase mezi schůzkami.


V NABÍDCE PRO TENTO ŠKOLNÍ ROK MÁME TYTO AKTIVITY

AS-2024       VOLNÉ ROČNÍ ČLENSTVÍ V ASTROKLUBU (BEZ OMEZENÍ VĚKU)
AK-A-2024    ASTRONOMICKÝ KROUŽEK KARLOVY VARY PRO ZAČÁTEČNÍKY (5.- 7. ročník ZŠ)
AK-B-2024    ASTRONOMICKÝ KROUŽEK KARLOVY VARY PRO STARŠÍ A POKROČILÉ (od 8.ročníku ZŠ)
AK-C-2024    KURS KVALIFIKOVANÝCH KAPITÁNŮ A DŮSTOJNÍKŮ KOSMICKÉ LODI PROMETHEUS
AK-D-2024    MODELÁŘSKO-KOSMONAUTICKÝ KROUŽEK V KNIHOVNĚ AŠ (pro děti z 5.-7.tříd ZŠ)


PODROBNOSTI K JEDNOTLIVÝM KROUŽKŮM

Hlavním termínem každého kroužku v Karlových Varech je jedenkrát v měsíci SOBOTA OD 10:00 DO 17:00 hodin. Doplňkovým termínem, který kroužek nabízí, je STŘEDA OD 15:00 DO 16:45, nevychází-li na volno.

Sobotní termín je spojen s možností se zúčastnit víkendového pozorování noční oblohy. Základní program AK pořádáme v DENNÍ ČÁSTI V SOBOTU OD 10:00 DO 17:00 hodin. Za jasné oblohy lze tuto část prodloužit o krátké večerní pozorování, kterého se mohou zúčastnit třeba i rodiče při vyzvednutí účastníka. V případě zájmu a volné kapacity mohou členové na hvězdárně zůstat do neděle a věnovat se tak pozorování noční oblohy více. Termín jedenkrát v měsíci SOBOTA je spojen s možností se zúčastňovat pozorování. Tyto schůzky mohou navštěvovat i zájemci, kteří by se v týdnu našich schůzek zúčastňovat nemohli.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Není možné příjít rovnou na úvodní schůzku bez předchozího přihlášení zájemce. Je nutno každého zájemce registrovat přes náš formulář do 23.9.2024. Pokud se nezaregistrujete, nemůžeme vás informovat o případných změnách termínů. Například z důvodu nemoci vedoucího se termíny v průběhu října mohou změnit. Mohli byste proto (bez předchozí registrace) stát před hvězdárnou v původním termínu zbytečně.


ASTRONOMICKÉ KROUŽKY A KURSY KARLOVY VARY

AK-A-2024 ASTRONOMICKÝ KROUŽEK PRO ZAČÁTEČNÍKY
pro děti z 5.- 7. ročníku ZŠ

STŘEDA 15:00 – 16:45 hodin
VÍKENDOVÉ HLAVNÍ KROUŽKY SOBOTA OD 10:00 V TERMÍNECH
5.10., 9.11., 7.12.2024, 1.2.2025, 1.3., 5.4., rozlučková schůzka 17.5.2025

V PŘÍPADĚ JASNÉ OBLOHY MOHOU ZÁJEMCI PŘENOCOVAT DO NEDĚLE

ÚVODNÍ INFORMAČNÍ SCHŮZKA V SOBOTU 5.10.2024 od 10:00 do 11:00 hodin.
První středeční setkání ve středu 9.10.2024 od 15:00 hodin.
Víkendové schůzky jsou ZDARMA (neplatí se nic navíc). Rodiče pouze vybaví děti vlastním jídlem na celý pobyt dítěte, zahájení i ukončení pak bývá operativně dle dohody na Whatsappu.

   PŘIHLÁŠENÍ DO KROUŽKU JE NEZBYTNÉ PROVÉST DO 23.9.2024 PŘES NÁŠ FORMULÁŘ.


AK-B-2024 ASTRONOMICKÝ KROUŽEK PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
„ASTRO-KLUB“
pro děti a studenty od 8.tříd ZŠ (horní věková hranice bez omezení)

STŘEDA 17:00 – 18:45 hodin
VÍKENDOVÉ HLAVNÍ KROUŽKY SOBOTA OD 10:00 V TERMÍNECH
19.10., 22.11., 13.12.2024, 7.2., 22.3., 25.4., rozlučková schůzka 23.5.2025

V PŘÍPADĚ JASNÉ OBLOHY MOHOU ZÁJEMCI PŘENOCOVAT Z PÁTKU NA SOBOTU, SRAZ JE V PÁTEK VE 20:00.
ÚVODNÍ INFORMAČNÍ SCHŮZKA V SOBOTU 19.10.2024 od 10:00 do 11:00 hodin.
První středeční setkání ve středu 23.10.2024 od 17:00 hodin.
Na schůzky Astroklubu nemusí člen chodit pravidelně, je možné na ně přijít po dohodě s vedoucím při řešení nějakého problému, který mohou řešit průběžně a konzultovat na některých schůzkách. Stejně tak je možné přijít jen na konkrétní vyhlášená témata, která budou zveřejněna na první schůzce dětí i rodičů.

Pravidelný program schůzek je určen pokročilým zájemcům od 8.třídy do 17 let. Starším zájemcům nabízíme individuální přístup podle jejich potřeb a zájmů. Všem zájemcům, kteří navštěvují 8.ročník ZŠ či chodí již SŠ nabízíme individuální možnosti spolupráce s hvězdárnou. Mají možnost individuálně získat Certifikát demonstrátora (průvodce) a po určitě praxi vypomáhat v otvírací době pro veřejnost nebo na akcích s dětmi i brigádně.

   PŘIHLÁŠENÍ DO KROUŽKU JE NEZBYTNÉ PROVÉST DO 23.9.2024 PŘES NÁŠ FORMULÁŘ.


Dětská kosmická agentura
AK-C-2024 KURS KVALIFIKOVANÝCH KAPITÁNŮ
A DŮSTOJNÍKŮ KOSMICKÉ LODI PROMETHEUS

Variantou hlubšího studia oboru a také možnost na hvězdárně aktivně působit jako průvodce, je KURS KVALIFIKOVANÝCH KAPITÁNŮ KOSMICKÉ LODI PROMETHEUS. Zájemci mohou hlouběji studovat astronomii a kosmonautiku. Podmínkou účasti je v daném školním roce minimálně docházka do 5.třídy ZŠ, ve výjimečných případech po prokázání hlubšího zájmu a chápání souvislostí o vesmíru přijmeme i zájemce ze 4.ročníku ZŠ. Primárně je ale kurs určen dětem z 5.-7.tříd ZŠ. Pro vstup do kursu je také nutná certifikace 1.stupně pro piloty kosmické lodi Sojuz.

Každý účastník, který složí závěrečné teoretické a praktické zkoušky se tak může stát školeným kapitánem kosmické lodě Prométheus a být součástí týmu, který staví a řídí vypouštění DoCuSatů (malých satelitů) do našeho virtuální vesmíru v Dětské kosmické agentuře VO.S.A. prostřednictvím simulací v kosmické lodi Prométheus. Může se zároven aktivně účastnit vývoje simulátoru kosmických letů, který si stavíme vlastními prostředky na hvězdárně v Karlových Varech.

Kurs se koná formou víkendových soustředění zhruba jednou měsíčně, v jeho závěru účastníci poznají v praxi termín období samostaného studia a konzultací a přípravu vlastní seminární práce s prezentací zaměřenou na tvorbu aktivit v posádkách Prométhea. Podobně jako ve škole se zde účastníci vzdělávají v předmětech, které souvisejí s přírodními vědami a kosmonautikou. To umožňuje navázat právě na učivo ZŠ od 5.ročníku. Roční studium je zakončeno teoretickými i praktickými zkouškami s Certifikací 2.stupně. Po zkouškách na konci jednoletého studia obdrží certifikát a vysvědčení.

Maximální kapacita tohoto kursu je 9 míst. Podmínkou je splnění vstupního testu, který zahrnuje i zvládnutí několika simulovaných letů v kosmické lodi Sojuz-Bee. Vstupní test již nemusí podstupovat případní zájemci z řad účastníků letních táborů, na kterých se dobrovolně zúčastní po základním letu dalších testů a získají Certifikát pilota 1.stupně.

Třetí ročník kursu v novém školním roce otevřeme k datu 16.listopadu 2024, pokud se do něj přihlásí alespoň šest zájemců. Pokud má vaše dítko chodící do 5.-7.třídy ZŠ zájem o účast v tomto kursu a chce se stát velitelem vlastní simulované kosmické mise, pak nás kontaktujte do 23.9.2024 výhradně telefonicky nebo na Whatsappu na čísle 777 95 34 21. Tam si s Vámi rádi o všem kolem tohoto kursu promluvíme a poskytneme všechny potřebné informace k účasti.MODELÁŘSKÝ A KOSMONAUTICKÝ KROUŽEK V AŠI

AK-D-2024 MODELÁŘSKO-KOSMONAUTICKÝ KROUŽEK
V KNIHOVNĚ AŠ PRO DĚTI Z 5.-7.TŘÍD ZŠ

STAVBA LÉTAJÍCÍCH PAPÍROVÝCH MODELŮ KOSMICKÝCH NOSIČŮ, PŘÍPADNĚ JINÝCH MODELŮ.
KONSTRUKCE FUNKČNÍHO SATELITU NA 3D TISKÁRNĚ, SIMULACE VYPUŠTĚNÍ NA ORBITU ZEMĚ
PRVNÍ AŠSKÁ POSÁDKA NA MEZIPLANETÁRNÍ SIMULOVANÉ VÝPRAVĚ DO KOSMU

Členové kroužku využívají výhod členství v Astroklubu hvězdárny Karlovy Vary. Mohou celoročně navštěvovat programy hvězdárny spolu se dvěma osobami doprovodu zdarma. V prvním pololetí si členové kroužku postaví funkční maketu létajícího modelu rakety, kterou následně budou moci vypustit pomocí modelářského raketového motorku. Následně se s některými dohodneme na stavbě dalších modelů. Trpělivější zájemci se budou moci podílet na stavbě plně funkční makety satelitu, tzv. DO-CU-SAT. Ten si následně vynesou na orbitální dráhu Země při krátkém orbitálním simulovaném letu. Satelit bude následně pracovat na orbitě po určenou dobu a po skončení jeho mise jej bude možné hledat v okolí Aše v terénu, kam simulovaně přistane. Stavba probíhá podle předlohy na našich stránkách stavby družice.

POPIS ČINNOSTI KROUŽKU PODLE ETAP
1.etapa 15.10. – 19.11.: výroba papírových kosmických nosičů + vypuštění pomocí motorů
2.etapa 3.12.2024 – 11.2.2025: stavíme další papírové modely, základy 3D tisku - tvorba družice DO-CU-SAT
3.etapa od 25.2.2025: tvoříme posádku Promethea, ale pokračujeme v papírových modelech i základech 3D tisku.

ČASOVÝ HARMONOGRAM KROUŽKU
Schůzky: každých 14 dnů v úterý 15:30 – 16:45 (termíny níže)
Etapa 1
Úterý 8.10.2024 - úvodní informační schůzka pro děti a rodiče
Úterý 15., 22.10., 5. a 19.11. – výroba papírových kosmických nosičů
Po domluvě s dětmi dohodneme termín vypuštění raket v terénu (pravděpodobně některou listopadovou sobotu).
Součástí programu kroužku jsou dobrovolné víkendy na hvězdárně Karlovy Vary ve dvou termínech:
Pá 25. - Ne 27.10.2024 první víkend na hvězdárně
Pá 29.11. - Ne 1.12.2024 druhý víkend na hvězdárně (v případě většího zájmu)
Děti mohou získat certifikaci kosmonautů 1.stupně při letech v Sojuz-Bee.

Etapa 2
Zahájení příprav stavby družice a tvorby dílů na 3D tiskárně
Schůzky 3.12., 17.12.2024, 14.1.2025, 28.1.a 11.2.

Etapa 3
Úterý 25.2.2025 Přednáška historie kosmonautiky
Úterý 11.3.2025 Základy astronomie a kosmonautiky – úvodní lekce
Pá 14.- Ne 16.3.2025 třetí víkend na hvězdárně, vypuštění dokončeného DO-CU-SATu
Úterý 25.3.2025, 8.4.2025, 29.4.2025 Přípravy meziplanetární mise formou 2. – 4. lekce
Úterý 13.5.2025 Přípravy meziplanetární mise – výběr posádky do výcviku školeným kapitánem VO.S.A.
Úterý 27.5.2025 Rozlučková schůzka kroužku

Ne 1. - Ne 8. 6. 2025 Týdenní výcvik posádky na kosmodromu, reprezentace žáků jednotlivých škol.
Pá 6.- So 7.6.2025 Simulovaná meziplanetární mise 4 členů posádky, kteří zvládli výcvik.
Průběh mise půjde sledovat na internetu, kde bude také možno s posádkou komunikovat.

   PŘIHLÁŠENÍ DO KROUŽKU JE NEZBYTNÉ PROVÉST DO 23.9.2024 PŘES NÁŠ FORMULÁŘ. © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
Za podpory Města Karlovy Vary