Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595


Předběžná on-line přihláška
na akce ve školním roce 2020/2021


Několik důležitých informací pro rodiče přihlašující své dítko na naše akce:
  1. Po Vašem vyplnění předběžné přihlášky prostřednictvím formuláře na tomto webu Vám v případě víkendové akce v nejbližším možném termínu potvrdíme její přijetí na Vámi uvedený telefon.
  2. V případě letních táborů (pobytových i příměstských) obdržíte mailem několik dokumentů: Díl A - Závaznou přihlášku, Díl B- Informace o táboře s Variabilní symbolem účastníka a Díl C - Potvrzení lékaře.
  3. Každoročně začínáme s rozesíláním závazných přihlášek po Novém roce, tedy zpravida kolem 15.ledna. Omlouváme se za případnou časovou prodlevu, ale nejsme cestovní kancelář a tím, že přijmeme Vaši předběžnou přihlášku, blokujeme pro Vás automaticky místo na našem táboře, minimálně do doby, dokud neobdržíte mailem první tři díly Závazné přihlášky, po jejímž obdržení bude rozhodující její vyplnění nebo zda si účast na akci nerozmyslíte. Na vše máme dostatek času.
  4. Tábory pořádáme jako výukovou akci pro zájemce, které zajímá astronomie, především členy astronomických kroužků, nikoli jako dětskou rekreaci organizovanou cestovní kanceláří.
  5. Po zaslání předběžné přihlášky je přidělen automaticky účastníku jedinečný variabilní symbol platný do 31.srpna, který slouží jednoznačné identifikaci účastníka. Tento variabilní symbol bude součástí formuláře závazné přihlášky. Variabilní symbol je nepřenosný, není tedy možné na okopírovanou přihlášku přihlásit druhé dítě. Variabilní symbol přihlášenému účastníku zaručuje rezervaci místa až do zaplacení příspěvku na tábor, nebo zrušení rezervace ze strany rodičů.
  6. V případě, že se rozhodnete účastníka odhlásit, je nutno nám to neprodleně sdělit na e-mail letni.astronomicky.tabor@email.cz. Veškerá komunikace tedy probíhá prostřednictvím internetu a mobilních telefonů. Závaznou přihlášku vyplníte, oskenujete a pošlete e-mailem.
  7. Na platbu příspěvku Vám bude vygenerována individuelně faktura (díl F Závazné přihlášky), která Vám bude zaslána e-mailem společně s dílem D (podrobné informace) a dílem E (Nástupní list): Originál faktury je možno si vyžádat samozřejmě dodatečně poštou. Fakturu vystavíme i pro Vašeho zaměstnavatele, pokud na tábor přispívá. Platbu je tedy možno uskutečnit výhradně na základě zaslané faktury, která má individuální termín splatnosti. Po obdržení dílů přihlášky A-C není tedy nutno ještě nic hradit, fakturu generujeme až na základně vyplněného dílu A Závazné přihlášky. Pokud by Vám v době mezi vygenerováním faktury a táborem zaměstnavatel vyšel vstříc s možností proplacení nákladů na tábor, rádi Vám fakturu upravíme, případně lze provést i vrácení části peněz, které bude ochotný uhradit zaměstnavatel.
  8. Na mobilní telefon Vám budeme zasílat průběžně novinky, které souvisí s táborem a pomáhají komunikaci zákonného zástupce dítěte s organizátory. Kontaktní telefon pro dotazy ohledně táborů je 777 95 34 21.

Partneři:   Borovice.cz    Katalog (nejen letních) dětských táborů    České Tábory.cz    Dětský tábor
 © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
Za podpory Města Karlovy Vary