Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBORY V ROCE 2022

Několik důležitých informací pro rodiče přihlašující své dítko na naše tábory:
  1. Tábory s astronomickou tematikou jsou určeny úplným začátečníkům. Je ale nutno přihlížet k vědomostní úrovni děti, neboť prakticky ve všem navazujeme na to, co se probírá na základní škole. Minimální věk účastníka je sice možný již v 8 letech, ale protože navazujeme na školní výuku v oborech přírodních věd, doporučujeme, aby účastníci astronomických táborů měli v roce nástupu na tábor ukončenou třetí třídu ZŠ. Ideální jsou tábory spíše až pro děti s vychozenou 4.třídou ZŠ. Nově pak naše tábory připomínají spíše dobrodružné vesmírné mise v kosmické lodi, kde tří až pětičlenné posádky putují vesmírem a plní na těchto misích odborné výzkumné úkoly. Je tedy nutno vzít v potas, že tyto cesty do vesmíru mají výukový charakter navazující na školní učivo, které se na školách určitě v 1. a 2.třídě neprobírá a dětem do 9 let nemusí být úplně srozumitelné. Často se zde operuje se znalostmi, které souvisejí s obory kosmonautiky a u malých dětí to znamená značné riziko, že nebudou do těchto posádek vybrány a budou zklamány. Menší riziko pak podstoupíte přihlášení takovéhoto malého účastníka spíše na příměstský, než pobytový tábor. Při první účasti na našem táboře je asi lepší, aby Vám dítě doma mohlo vyprávět zážitky z každého dne a mohli jsme se mu trochu přizpůsobit, než jej umístit na tábor pobytový, ze kterého bude psát domů smutné dopisy, že se mu na táboře nelíbí. Třeba proto, že starší děti jsou do posádek kosmických misí vybrány a on nebyl....

  2. Maximální věk vhodný k účasti je do dovršení 15 let věku, výjimky je možné dohodnout individuálně. Astronomii na táborech představujeme především lehkou formou seznamování s noční oblohou a pozorování dalekohledy a něco málo teorie, ale vycházíme stále z výuky na základních školách.

  3. Každoročně začínáme s rozesíláním závazných přihlášek na letní akce zpravida kolem 15.ledna. Omlouváme se za případnou časovou prodlevu, ale nejsme cestovní kancelář a tím, že přijmeme Vaši předběžnou přihlášku, blokujeme pro Vás automaticky místo na našem táboře minimálně do doby, dokud neobdržíte mailem první dva nebo tři díly Závazné přihlášky, po jejímž obdržení bude rozhodující její vyplnění nebo zda si účast na akci nerozmyslíte. Na vše máme dostatek času. Výhradní e-mail pro komunikaci s rodiči účastníků je letni.astronomicky.tabor@email.cz

  4. Po zaslání předběžné přihlášky je přidělen automaticky účastníku jedinečný VARIABILNÍ SYMBOL ve tvaru 93RRBUU (RR-rok,B-běh tábora,UU-číslo účastníka), který má platnost až do 31.srpna nebo okamžiku (zpravidla 14 dnů), kdy své rozhodnutí změníte a své dítko nepřihlásíte. Tento variabilní symbol slouží jednoznačné identifikaci účastníka. Je i součástí formuláře Závazné přihlášky. Variabilní symbol je nepřenosný, není tedy možné na okopírovanou přihlášku přihlásit druhé dítě. Variabilní symbol přihlášenému účastníku zaručuje rezervaci místa až do zaplacení příspěvku na tábor, nebo zrušení rezervace ze strany rodičů.

  5. V případě, že se rozhodnete účastníka odhlásit, je nutno nám to zhruba do 14 dnů od obdržení Závazné přihlášky A-C oznámit na e-mail letni.astronomicky.tabor@email.cz. Veškerá komunikace tedy probíhá prostřednictvím e-mailu nebo sms, abychom si mohli uchovat podklady pro další komunikaci. Zaslanou závaznou přihlášku proto vyplňte, oskenujte a pošlete e-mailem.

  6. Na platbu příspěvku Vám bude vygenerována individuelně faktura (díl F Závazné přihlášky u pobytových táborů a díl DF u příměstských táborů), která Vám bude zaslána e-mailem. U příměstských táborů obdržíte ještě díl C (Nástupní list), u pobytových táborů společně s dílem D (podrobné informace) také díl E (Nástupní list): Originál faktury je možno si vyžádat samozřejmě dodatečně poštou. Fakturu vystavíme i pro Vašeho zaměstnavatele, pokud na tábor přispívá a upravíme ji přesně podle Vašich potřeb. Platbu je tedy možno uskutečnit výhradně na základě zaslané faktury, která má individuální termín splatnosti. Po obdržení dílů přihlášky A-C není tedy nutno ještě nic hradit, fakturu generujeme až na základně vyplněného dílu A Závazné přihlášky, která je teprve de facto závaznou objednávkou. Pokud by Vám v době mezi vygenerováním faktury a táborem zaměstnavatel vyšel vstříc s možností proplacení nákladů na tábor, rádi Vám fakturu upravíme, případně lze provést i vrácení části peněz, které bude ochotný uhradit zaměstnavatel.

  7. Ochrana osobních údajů. Pro účely GDPR je hvězdárna správcem osobních údajů. Zákonný zástupce dítěte uděluje správci souhlas, aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů zpracovával osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa a telefon. Tyto osobní údaje bude správce zpracovávat pro účel organizace letního tábora. Údaje budou správcem zpracovány do doby přijetí vyplnění Závazné přihlášky nebo do odvolání souhlasu formou storna přihlášení. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním požadavku na výše uvedenou poštovní adresu nebo e-mail správce hvezdarna.kv@seznam.cz.

  8. Až do dne zahájení předběžného přihlašování na letní tábory v roce 2022 je možné přes náš formulář požádat o poskytnutí bližších informací k programu našich letních táborů. Něco Vás zajímá, chcete něco upřesnit? Zanechte nám na sebe kontakt s informacemi o účastníkovi, kterého máte zájem přihlásit a my se Vám ozveme zpět a vše si o táborech povíme.

Pokud vyplníte formulář a nepřijde Vám automatické potvrzení Předběžné přihlášky do 30 minut, přihláška se k nám neodeslala. V tom případě Vás prosíme, pošlete nám e-mail s níže uvedenými informacemi o účastníkovi (termín akce, jméno a příjmení, datum narození, e-mail a mobil) přímo na naši e-mailovou adresu letni.astronomicky.tabor@email.cz

Partneři:   Borovice.cz    Katalog (nejen letních) dětských táborů    České Tábory.cz    Dětský tábor
 © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
Za podpory Města Karlovy Vary