Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÍKENDOVÉ AKCE A TÁBORY
A ZA ČLENA ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Několik důležitých informací pro rodiče přihlašující své dítko na naše akce i do astronomického kroužku:
  1. Chcete-li přihlásit své dítě do našeho astronomického kroužku, pak jej přihlaste pomocí formuláře na první akci, na které probíhají schůzky astronomického kroužku a v kolonce "Účast na této akci" uveďte, že dítě "přihlašujete za člena astronomického kroužku". Následně obdržíte na uvedený e-mail všechny potřebné informace. Při přihlášení na další akci pak uvedete jen "člen astronomického kroužku".

  2. Tábory a všechny akce v průběhu školního roku pořádáme jako výukové akce (workshopy) pro zájemce, které zajímá astronomie, především členy astronomických kroužků, nikoli jako dětskou rekreaci organizovanou cestovní kanceláří.

  3. Tábory s astronomickou tematikou pořádáme celoročně vždy ve dnech školního volna (prázdniny) v týdenních turnusech. Jsou určeny jako náborové akce Astroklubu pro úplné začátečníky. Astronomii na nich představujeme především lehkou formou seznamování s noční oblohou a pozorování dalekohledy a něco málo teorie. Víkendovky s programem astronomických kroužků jsou již určeny těm, kdo se chtějí zabývat astronomií systematičtěji a na hvězdárnu chtějí chodit pravidelně, začínají v říjnu a končí v květnu příslušného školního roku. Jejich účastníci mají také možnost se zúčastnit v létě odbornější Letní astronomické expedice v délce trvání až 14 dnů jako vyvrcholení celoroční činnosti za podmínek, které se dozvědí především rodiče těchto dětí. Kapacita každé akce v průběhu školního roku je 10 dětí, které zde mohou trávit víkend také nočním pozorováním (ubytovaných). Dalších 8 účastníků se pak může zúčastnit jen denního programu astronomických kroužků. Celková kapacita těchto akcí je celkem 18 dětí. Celkově je kapacita limitována především prostory, ve kterých budou kroužky probíhat a zejména aktuálními limity, které určují pro spolkovou činnost protiepidemická opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Kapacita letních akcí je u příměstských 14 dětí a u pobytových 12 dětí.

  4. Každoročně začínáme s rozesíláním závazných přihlášek na letní akce zpravida kolem 15.ledna. Omlouváme se za případnou časovou prodlevu, ale nejsme cestovní kancelář a tím, že přijmeme Vaši předběžnou přihlášku, blokujeme pro Vás automaticky místo na našem táboře minimálně do doby, dokud neobdržíte mailem první dva nebo tři díly Závazné přihlášky, po jejímž obdržení bude rozhodující její vyplnění nebo zda si účast na akci nerozmyslíte. Na vše máme dostatek času. Výhradní e-mail pro komunikaci s rodiči účastníků je letni.astronomicky.tabor@email.cz

  5. Po zaslání předběžné přihlášky je přidělen automaticky účastníku jedinečný VARIABILNÍ SYMBOL ve tvaru 93RRBUU (RR-rok,B-běh tábora,UU-číslo účastníka), který má platnost až do 31.srpna nebo okamžiku (zpravidla 14 dnů), kdy své rozhodnutí změníte a své dítko nepřihlásíte. Tento variabilní symbol slouží jednoznačné identifikaci účastníka. Je i součástí formuláře Závazné přihlášky. Variabilní symbol je nepřenosný, není tedy možné na okopírovanou přihlášku přihlásit druhé dítě. Variabilní symbol přihlášenému účastníku zaručuje rezervaci místa až do zaplacení příspěvku na tábor, nebo zrušení rezervace ze strany rodičů.

  6. V případě, že se rozhodnete účastníka odhlásit, je nutno nám to zhruba do 14 dnů od obdržení Závazné přihlášky A-C oznámit na e-mail letni.astronomicky.tabor@email.cz. Veškerá komunikace tedy probíhá prostřednictvím e-mailu nebo sms, abychom si mohli uchovat podklady pro další komunikaci. Zaslanou závaznou přihlášku proto vyplňte, oskenujte a pošlete e-mailem.

  7. Na platbu příspěvku Vám bude vygenerována individuelně faktura (díl F Závazné přihlášky u pobytových táborů a díl DF u příměstských táborů), která Vám bude zaslána e-mailem. U příměstských táborů obdržíte ještě díl C (Nástupní list), u pobytových táborů společně s dílem D (podrobné informace) také díl E (Nástupní list): Originál faktury je možno si vyžádat samozřejmě dodatečně poštou. Fakturu vystavíme i pro Vašeho zaměstnavatele, pokud na tábor přispívá a upravíme ji přesně podle Vašich potřeb. Platbu je tedy možno uskutečnit výhradně na základě zaslané faktury, která má individuální termín splatnosti. Po obdržení dílů přihlášky A-C není tedy nutno ještě nic hradit, fakturu generujeme až na základně vyplněného dílu A Závazné přihlášky, která je teprve de facto závaznou objednávkou. Pokud by Vám v době mezi vygenerováním faktury a táborem zaměstnavatel vyšel vstříc s možností proplacení nákladů na tábor, rádi Vám fakturu upravíme, případně lze provést i vrácení části peněz, které bude ochotný uhradit zaměstnavatel.

  8. Ochrana osobních údajů. Pro účely GDPR je hvězdárna správcem osobních údajů. Zákonný zástupce dítěte uděluje správci souhlas, aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů zpracovával osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa a telefon. Tyto osobní údaje bude správce zpracovávat pro účel organizace letního tábora. Údaje budou správcem zpracovány do doby přijetí vyplnění Závazné přihlášky nebo do odvolání souhlasu formou storna přihlášení. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním požadavku na výše uvedenou poštovní adresu nebo e-mail správce hvezdarna.kv@seznam.cz.

  9. Až do dne zahájení předběžného přihlašování na letní tábory v roce 2022 je možné přes náš formulář požádat o poskytnutí bližších informací k programu našich letních táborů. Něco Vás zajímá, chcete něco upřesnit? Zanechte nám na sebe kontakt s informacemi o účastníkovi, kterého máte zájem přihlásit a my se Vám ozveme zpět a vše si o táborech povíme.

Pokud vyplníte formulář a nepřijde Vám automatické potvrzení Předběžné přihlášky do 30 minut, přihláška se k nám neodeslala. V tom případě Vás prosíme, pošlete nám e-mail s níže uvedenými informacemi o účastníkovi (termín akce, jméno a příjmení, datum narození, e-mail a mobil) přímo na naši e-mailovou adresu letni.astronomicky.tabor@email.cz

Partneři:   Borovice.cz    Katalog (nejen letních) dětských táborů    České Tábory.cz    Dětský tábor
 © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
Za podpory Města Karlovy Vary