Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595
Pokud vyplníte formulář a nepřijde Vám automatické potvrzení Předběžné přihlášky do 30 minut, přihláška se k nám neodeslala. V tom případě Vás prosíme, pošlete nám e-mail s níže uvedenými informacemi o účastníkovi (termín tábora, jméno a příjmení, datum narození, e-mail a mobil) přímo na naši e-mailovou adresu letni.astronomicky.tabor@email.cz


PŘEDBĚŽNÁ ON-LINE PŘIHLÁŠKA
na letní tábory a víkendové akce ve školním roce 2020/2021

Několik důležitých informací pro rodiče přihlašující své dítko na naše akce:
  1. Po Vašem vyplnění předběžné přihlášky prostřednictvím formuláře na VÍKENDOVOU AKCI nebo MINIEXPEDICI se Vám v případě víkendové akce v nejbližším možném termínu ozveme na uvedený telefonický kontakt a dohodneme podobnosti účasti. Děti za účast na víkendové akci neplatí žádný příspěvek, podmínkou je, aby je rodiče na celý víkend vybavili dítě vlastním jídlem (zpravidla se jedná o sobotní oběd, sobotní a nedělní snídani a sobotní večeři). Děti si mají jídlo kde připravit a vedoucí jim rádi pomohou s jeho přípravou.

  2. Po Vašem vyplnění předběžné přihlášky prostřednictvím formuláře v případě LETNÍCH TÁBORŮ (POBYTOVÝCH I PŘÍMĚSTSKÝCH) obdržíte mailem několik dokumentů: Díl A - Závaznou přihlášku, Díl B- Informace o táboře s jedinečným Variabilním symbolem účastníka a v případě tábora pobytového i Díl C - Potvrzení lékaře.

  3. Každoročně začínáme s rozesíláním závazných přihlášek po Novém roce, tedy zpravida kolem 15.ledna. Omlouváme se za případnou časovou prodlevu, ale nejsme cestovní kancelář a tím, že přijmeme Vaši předběžnou přihlášku, blokujeme pro Vás automaticky místo na našem táboře, minimálně do doby, dokud neobdržíte mailem první dva nebo tři díly Závazné přihlášky, po jejímž obdržení bude rozhodující její vyplnění nebo zda si účast na akci nerozmyslíte. Na vše máme dostatek času.

  4. Tábory pořádáme jako výukovou akci pro zájemce, které zajímá astronomie, především členy astronomických kroužků, nikoli jako dětskou rekreaci organizovanou cestovní kanceláří.

  5. Po zaslání předběžné přihlášky je přidělen automaticky účastníku jedinečný variabilní symbol platný do 31.srpna, který slouží jednoznačné identifikaci účastníka. Tento variabilní symbol bude součástí formuláře závazné přihlášky. Variabilní symbol je nepřenosný, není tedy možné na okopírovanou přihlášku přihlásit druhé dítě. Variabilní symbol přihlášenému účastníku zaručuje rezervaci místa až do zaplacení příspěvku na tábor, nebo zrušení rezervace ze strany rodičů.

  6. V případě, že se rozhodnete účastníka odhlásit, je nutno nám to zhruba do 14 dnů od obdržení Závazné přihlášky A-C oznámit na e-mail letni.astronomicky.tabor@email.cz. Veškerá komunikace tedy probíhá prostřednictvím internetu a mobilních telefonů. Závaznou přihlášku vyplníte, oskenujete a pošlete e-mailem.

  7. Na platbu příspěvku Vám bude vygenerována individuelně faktura (díl F Závazné přihlášky u pobytových táborů a díl DF u příměstských táborů), která Vám bude zaslána e-mailem. U příměstských táborů obdržíte ještě díl C (Nástupní list), u pobytových táborů společně s dílem D (podrobné informace) také díl E (Nástupní list): Originál faktury je možno si vyžádat samozřejmě dodatečně poštou. Fakturu vystavíme i pro Vašeho zaměstnavatele, pokud na tábor přispívá a upravíme ji přesně podle Vašich potřeb. Platbu je tedy možno uskutečnit výhradně na základě zaslané faktury, která má individuální termín splatnosti. Po obdržení dílů přihlášky A-C není tedy nutno ještě nic hradit, fakturu generujeme až na základně vyplněného dílu A Závazné přihlášky. Pokud by Vám v době mezi vygenerováním faktury a táborem zaměstnavatel vyšel vstříc s možností proplacení nákladů na tábor, rádi Vám fakturu upravíme, případně lze provést i vrácení části peněz, které bude ochotný uhradit zaměstnavatel.

  8. Na mobilní telefon Vám budeme zasílat průběžně novinky, které souvisí s táborem a pomáhají komunikaci zákonného zástupce dítěte s organizátory. Kontaktní telefon pro dotazy ohledně táborů je 777 95 34 21.

  9. Ochrana osobních údajů. Pro účely GDPR je hvězdárna správcem osobních údajů. Zákonný zástupce dítěte uděluje správci souhlas, aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů zpracovával osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa a telefon. Tyto osobní údaje bude správce zpracovávat pro účel organizace letního tábora. Údaje budou správcem zpracovány do doby přijetí vyplnění Závazné přihlášky nebo do odvolání souhlasu formou storna přihlášení. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním požadavku na výše uvedenou poštovní adresu nebo e-mail správce hvezdarna.kv@seznam.cz.


Partneři:   Borovice.cz    Katalog (nejen letních) dětských táborů    České Tábory.cz    Dětský tábor
 © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
Za podpory Města Karlovy Vary