Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA
ZA ČLENA ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Několik důležitých informací pro rodiče přihlašující své dítko na naše tábory:
 1. Děti, které navštěvují 5. a vyšší ročník ZŠ nám můžete přihlásit bez jakýchkoli omezení. Do kroužku budou moci chodit na každou svolanou schůzku, tedy 1x do měsíce vždy ve vybranou sobotu od 10:00 do skončení schůzky formou večerního pozorování. Toho se s nimi mohou zúastnit i rodiče či příbuzní. První schůzka astronomického kroužku se proto bude konat začátkem října bez možnosti přespání na hvězdárně. Zde děti seznámíme se vším, co bude účast na kroužcích vyžadovat a zjistíme, jaký zájem o hlubší studium astronomie vlastně mají a budeme se zajímat o jejich trpělivost.

 2. Protože s omezenou kapacitou ubytování na víkendových akcích, takže přednost dostanou děti, které mají zájem o systematické pozorování noční oblohy, popřípadě k němu i doma používají vlastní astronomický přístroj a vše si zapisují do Pozorvacího deníku. Těm bude určena možnost strávit na hvězdárně víkend od pátečního večera až do nedělního dopoledne. Ostatní budou mít možnost se zúčastnit kroužku, který se bude konat během víkendovky vždy v sobotu a zúčastnit se navíc sobotního večerního pozorování. Chceme tím dát šanci obnovení systematických astronomických pozorování na hvězdárně. Cílem je vytvořit skupinu, která by celoroční práci v kroužku ráda zúročila na letní astronomické expedici v srpnu roku 2023, kde by měli na svůj výzkum více času. Skupina pozorovatelů ale bude na stejné úrovni jako skupina stavitelů astronomických přístrojů (například SID monitorů), kteří ke své práci pozorovat dalekohledem nepotřebují.

 3. Pokud přihlašujete zájemce, který navštěvuje nižší ročník, než je 5.třída ZŠ, pak Vás požádáme o návštěvu hvězdárny i s Vaším dítkem. Přímo na místě si s Vámi i s ním budeme trochu povídat, abychom zjistili, zda jeho účast v kroužku je možná a že nároky v něm zvládne. Chceme děti něco naučit a rádi bychom do kroužku přijímali dítě, které se v kolektivu starších účastníků nebude mít problémy v průběhu roku pohybovat a jeho zájem se něco naučit je opravdový

 4. Astronomický kroužek je v podstatě "astronomická škola", ve které děti seznamujeme systematicky se základy astronomie. Pokud dítě vynechá několik schůzek proto, že jej to nebaví, pak nám to bude velmi líto. Věřte, že chceme proto v tomto školním roce, aby do kroužku chodily především děti, které to bude bavit a na schůzky, nebo letní astronomickou expedici pořádanou v srpnu 2023 se budou těšit.

 5. Ochrana osobních údajů. Pro účely GDPR je hvězdárna správcem osobních údajů. Zákonný zástupce dítěte uděluje správci souhlas, aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů zpracovával osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa a telefon. Tyto osobní údaje bude správce zpracovávat pro účel organizace letního tábora. Údaje budou správcem zpracovány do doby přijetí vyplnění Závazné přihlášky nebo do odvolání souhlasu formou storna přihlášení. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním požadavku na výše uvedenou poštovní adresu nebo e-mail správce hvezdarna.kv@seznam.cz.


 6. Pokud vyplníte formulář a nepřijde Vám automatické potvrzení Předběžné přihlášky do 30 minut, přihláška se k nám neodeslala. V tom případě Vás prosíme, pošlete nám e-mail s níže uvedenými informacemi o účastníkovi (termín akce, jméno a příjmení, datum narození, e-mail a mobil) přímo na naši e-mailovou adresu letni.astronomicky.tabor@email.cz

  Partneři:   Borovice.cz    Katalog (nejen letních) dětských táborů    České Tábory.cz    Dětský tábor
   © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
  Za podpory Města Karlovy Vary