Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595


Předběžná přihláška
na letní tábory a víkendové akce 2017


Několik důležitých informací pro rodiče:
  1. Po vyplnění předběžné přihlášky Vám do tří dnů potvrdíme její přijetí na Vámi uvedený e-mail a následně Vám zašleme všechny potřebné dokumenty: Díl A - Závaznou přihlášku, Díl B- Informace o táboře s Variabilní symbolem účastníka a Díl C - Potvrzení lékaře. V případě, že tomu nic nebude bránit, obdržíte obratem tyto dokumenty e-mailem rovnou.
  2. Po zaslání předběžné přihlášky je přidělen automaticky účastníku jedinečný variabilní symbol platný do 31.8., který slouží jednoznačné identifikaci účastníka. Tento variabilní symbol bude součástí formuláře závazné přihlášky. Variabilní symbol je nepřenosný, není tedy možné na okopírovanou přihlášku přihlásit druhé dítě. Variabilní symbol přihlášenému účastníku zaručuje rezervaci místa až do zaplacení příspěvku na tábor, nebo zrušení rezervace ze strany rodičů.
  3. V případě, že se rozhodnete účastníka odhlásit, je nutno nám to neprodleně sdělit na e-mail hvezdarna@astropatrola.cz. Veškerá komunikace tedy probíhá prostřednictvím internetu a mobilních telefonů. Závaznou přihlášku vyplníte, oskenujete a pošlete e-mailem.
  4. Na platbu příspěvku Vám bude vygenerována individuelně faktura, která Vám bude zaslána e-mailem, originál je možno si vyžádat samozřejmě dodatečně poštou. Platbu je tedy možno uskutečnit výhradně na základě zaslané faktury, která má individuální termín splatnosti.
  5. Na mobilní telefon Vám budeme zasílat průběžně novinky, které souvisí s táborem a pomáhají komunikaci zákonného zástupce dítěte s organizátory. Kontaktní telefon pro dotazy ohledně táborů je 777 95 34 21.

Partneři:   Borovice.cz    Katalog (nejen letních) dětských táborů    České Tábory.cz    Dětský tábor
 © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
Za podpory Města Karlovy Vary