Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595


ŽÁDOST O ADOPCI HVĚZDYV případě technických problémů serveru, vyplníte-li formulář a nepřijde Vám automatické potvrzení předběžné registrace do 10 minut od odeslání, se žádost neodeslala. V tom případě Vás prosíme, přepište nám svůj požadavek z formuláře na email adopce.hvezd.karlovyvary@seznam.cz.


VYPLŇTE PŘEDBĚŽNOU ŽÁDOST O ADOPCI
DOSUD NEADOPTOVANÉ HVĚZDYNěkolik důležitých informací pro žádajícího adoptivního rodiče:
 1. Po Vašem vyplnění žádosti o adopci Vás do tří pracovních dnů kontaktuje již z hvězdárny na uvedený e-mail a požádáme Vás o doplnění informací potřebných k vystavení Dohody o adopci hvězdy.
 2. Po dobu od zadání požadavku na adopci až do doby podpisu smlouvy nebude hvězda nabízena jakémukoli dalšímu zájemci.
 3. Dohoda je platná a účinná dnem uhrazení plné ceny adopce, nejpozději však do 30 dnů po sjednání dohody.
 4. Adoptivní rodič má právo adoptovat libovolný počet hvězd. Ke každé jednotlivé adopci bude uzavřena samostatná dohoda a bude samostatně honorována.
 5. Do 14 dnů od zaplacení adopce hvězdárna poskytne informace a kompletní sadu k bonusovému plnění dle obchodních podmínek na těchto stránkách a ve smlouvě.
 6. Ochrana osobních údajů. Pro účely GDPR je hvězdárna správcem osobních údajů. Adoptivní rodič uděluje správci souhlas, aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů zpracovával osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa a telefon. Tyto osobní údaje bude správce zpracovávat pro účel vyřízení požadavku adopce. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k vyřízení požadavku nebo do odvolání souhlasu. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním požadavku na výše uvedenou poštovní adresu nebo e-mail správce hvezdarna@astropatrola.cz.
 7. Adoptivní rodič souhlasí s tím, že jeho základní identifikační údaje budou zveřejněny v informačních a propagačních materiálech hvězdárny souvisejících s projektem adopce hvězd. Jde zejména o tištěné prezentace v areálu hvězdárny, v jejích propagačních materiálech nebo na jejích webových stránkách. Údaje se zveřejní v tomto rozsahu:
 8. a) jméno fyzické osoby či název právnické osoby, případně její logo,
  b) přezdívka hvězdy zvolená adoptivním rodičem,
  c) konec platnosti adopce.

   © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
  Za podpory Města Karlovy Vary