Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595
INFORMACE KE ČLENSTVÍ V ASTRONOMICKÉM KROUŽKU
A ASTROKLUBU HVĚZDÁRNY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Od 1.8.2021 nově rozlišujeme dva typy členství: ČLEN ASTROKLUBU a ČLEN ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU.

ČLENEM ASTROKLUBU se automaticky stává účastník našich letních táborů. Obdrží průkaz člena Astroklubu platný od 1.9. do 30.9. následujícího roku s možností návštěvy akcí hvězdárny zdarma pro sebe a dvě osoby doprovodu a sám má možnost uplatnit 20% slevu při účasti na dalších letních táborech. Ostatním osobám, zejména starším zájemcům starším 18 let nabízíme členství v Astroklubu také prostřednictvím programu 
ADOPTUJ SI SVOU HVĚZDU!,  kde platí specifické podmínky. Adoptivní rodič hvězdy se stává zároveň členem Astroklubu na dobu, kterou si zvolí v Dohodě o adopci.

ČLEN ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU je zájemce, který se chce zúčastňovat pravidelně schůzek astronomických kroužků (které probíhají z ryze praktických důvodů v rámci víkendovek na hvězdárně) a zajímá ho systematická práce a vzdělávání se v oboru astronomie. Minimální věk účastníka je 10-11 let, tedy navštěvuje 5. třídu a vyšší ročníky ZŠ či SŠ. Dolní věková hranice odpovídá možnosti navázat na školní učivo v oborech přírodních věd. Horní věková hranice pak není omezena, členové se ale zapojují do práce ve skupinách začátečníků a pokročilých. Nastavená dolní věková hranice navštěvování 5.ročníku ZŠ se dá ve vyjímečných případech změnit na ročník nižší, tedy 4.třídu ZŠ. Pokud máte dítko mladší, které má o astronomii zájem, zkuste s ním nejprve přijít na běžnou návštěvu hvězdárny a vyzkoušejme si jeho zájem a trpělivost. Tuto variantu nám můžete v předběžné přihlášce za člena astronomického kroužku uvést a poté si domluvíme individuelní návštěvu hvězdárny a zde se domluvíme na dalším. Nechceme úplně omezit vstup mladším dětem, ale potřebujeme mít jistotu, že dítko je na účast v kroužku plně zralé.

Roční členský příspěvek nového člena astronomického kroužku, který dosud nevlastní průkaz člena Astroklubu, činí 1000,- Kč na celý školní rok. Po zaplacení do konce října 2022 se stává automaticky Členem Astroklubu a vztahují se na něho všechny bonusy a slevy. Pokud již zájemce průkaz člena Astroklubu na aktuální školní rok vlastní, členský příspěvek již nehradí.

ASTRONOMICKÝ KROUŽEK (AK) HVĚZDÁRNY KARLOVY VARY otevíráme letos pro děti, které navštěvují 5. a vyšší ročník ZŠ. Jde o kroužek začátečníků i pokročilých, kteří v něm budou pracovat ve skupinách podle svých schopností. Astronomické znalosti můžeme dětem předávat až v určitém věku, kdy jsou schopny s těmito poznatky pracovat hlouběji a v návaznosti na školní vědomosti. Přihlašování probíhá přes formulář zde. Přihlašovat zájemce můžete až do 30.9.2022 přes formulář či osobně i v průběhu Evropské noci vědců 2022. Následně obdrží přihlášený pozvánku na první schůzku kroužku.

ÚVODNÍ SCHŮZKA KROUŽKU PROBĚHNE V SOBOTU 1.ŘÍJNA OD 13:00 HODIN. Základní program potrvá do 18:00, účastníci se ale budou moci zúčastnit i večerního pozorování, vše bude na domluvě přímo na místě. Od 13:00 do 14:00 bychom velmi rádi přivítali na hvězdárně i rodiče "kroužkařů", se kterými bychom probrali osobně činnost kroužku a jejich návaznost na astronomický tábor, který má být vyvrcholením celoroční zájmové činnosti. Zbylá odpolední část posloží k přednáškám o astronomii a rozdělení dětí na dvě skupiny. Ti, kteří budou mít zájem se více věnovat pozorování a ti, kteří chtějí docházet jen na denní program - přednášky a praktika. Další schůzky kroužku se uskuteční jednou měsíčně v sobotu, v průběhu tzv. víkendovek. Všechny víkendovky s astronomickými kroužky jsou určeny především zájemcům, kteří kteří se chtějí astronomii věnovat systematicky. Víkendová akce pro omezený počet zájemců má tak možnost spojit sobotní teorii s praxí pozorování noční oblohy. Na víkendovce ale není povinností přespávat na pozorování.

VÍKENDOVKY JSOU PRO ČLENY KROUŽKU ZDARMA (neplatí se nic navíc). Rodiče pouze vybaví děti vlastním jídlem na celý víkend.
Pro členy AK, kteří se chtějí věnovat systematicky PRAKTICKÉMU POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY, začíná akce v pátek večer a končí v neděli dopoledne. Kapacita noclehů je omezená, rozhodne pořadí při přihlašování. Celkem 6 zájemců může využít dvě noci na pozorování.
Ostatním, kteří se zúčastní AK jen v PŘEDNÁŠKOVÉ A PRAKTICKÉ DENNÍ ČÁSTI, začíná program v sobotu v 10:00 a skončí tento v 18:00 hodin. Kroužek může být za jasné oblohy prodloužen o krátké večerní pozorování, kterého se mohou zúčastnit třeba i rodiče při vyzvednutí účastníka.

Na první schůzce v říjnu obdrží členové kroužku harmonogram všech termínů plánovaných víkendovek na celý školní rok, aby si mohli termíny spolu s rodiči zablokovat včas pro účast na všech schůzkách. V případě pozorovatelů totiž plánujeme podle podmínek, které nám na obloze skýtá Měsíc a proto tyto termíny konání nebývají pravidelné, ale řídí se měsíčními fázemi. Aktuální informace o akcích pak členům (jejich rodičům) s předstihem před akcí zasíláme formou sms s dotazem, zda se víkendu zúčastní.

V případě, že se chce zúčastnit některé víkendovky nečlen astronomického kroužku či klubu, pak samozřejmě může také, musí jen počítat s odbornějším charakterem akce a pro něj platí úhrada nákladů pobytu podle našeho ceníku pro skupiny zde, kde se hradí zvlášť pobyt a zvlášť program. Pokud se zúčastní pouze denního programu, uhradí jednorázově
VSTUPNÉ NA PROGRAM V RÁMCI POBYTU ve výši 200,- Kč
Pokud by se zúčastnil celé víkendovky, pak uhradí navíc položku, která se v tomto případě se vztahuje nikoli na noc, ale na celý víkendový pobyt
DEN POBYTU ve výši 140,- Kč
Stejně jako každý jiný účastník, musí být na pobyt vybaven vlastním jídlem, což upřesníme v propozicích celého pobytu.

Akce s programem astronomických kroužků začínají v říjnu a končí v květnu příslušného školního roku. Jejich účastníci mají možnost se zúčastnit v létě letní astronomické expedice v délce trvání až 14 dnů jako vyvrcholení celoroční činnosti za podmínek, které se dozvědí především rodiče těchto dětí. Termíny letních táborů zveřejníme v průběhu prosince 2022. Proces přihlašování zahájíme 15.ledna 2023.

   Předběžná přihláška za člena astronomického kroužku ve šk. roce 2022/2023


Na letní tábory a víkendovky hledáme kvalifikované spolupracovníky! Uvítáme především rádi zájemce o celoroční trvalou spolupráci

Pro pořádání výukových akcí hledáme kvalifikované spolupracovníky pro trvalejší spolupráci. Podmínkou je věk minimálně 16 let (praktikanti) či 18 let (vedoucí dětského kolektivu) se zkušenostmi s letními tábory a prací s dětmi v kroužcích. Rádi bychom do týmu našli spolupracovníky, kteří by nám rádi pomohli zajišťovat trochu jiné akce, než úplně klasické tábory, ale astronomické vzdělávací akce, připravovat celotáborové hry a aktivity pro víkendovky. Podmínkou není odborná znalost v oboru astronomie (ta je vítána), ale především právě zkušenosti s dětským kolektivem. Zkušené spolupracovníky, odborníky v oboru astronomie, kosmonautika nebo učitele předmětů v oboru přírodních věd, zkušené pozorovatele noční oblohy, ty všechny opravdu moc rádi mezi námi uvítáme také.

Kontakt:
   Miroslav Spurný
   E-mail: letni.astronomicky.tabor@email.cz
   Telefon: 777 95 34 21Partneři:   Borovice.cz    Katalog (nejen letních) dětských táborů    České Tábory.cz    Dětský tábor


 © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
Za podpory Města Karlovy Vary