Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595
INFORMACE KE ČLENSTVÍ V ASTROKLUBU HVĚZDÁRNY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Na hvězdárně umožňujeme dva typy členství: ČLEN ASTROKLUBU (AKL) a ČLEN ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU (AK).

ČLENEM ASTROKLUBU se automaticky stává účastník našich letních táborů. Obdrží průkaz člena AKL platný od 1.9. do 30.9. následujícího roku. V tomto období má možnost nezávazně navštěvovat akce hvězdárny sám nebo se dvěma osobami doprovodu zdarma. Zároveň může také uplatnit 30% slevu při účasti na Letním astronomickém praktiku 2024, kde je možná účast pouze pro členy AK a AKL. Pro veřejnost tato akce je k dispozici pouze po absolvování vstupního testu. Chceme umožnit členům AK a AKL hlubší rozvoj svého zájmu v oboru astronomie, což na táborech pro začátečníky není tak úplně možné.


Stát se členem AKL může kdokoli, kdo se přihlásí v průběhu celého roku a uhradí roční členský příspěvek ve výši 1000,- Kč. V případě, že nenajde přihlašovací formulář, může tak učinit e-mailem na adresu hvezdarna.kv@seznam.cz a do subjektu uvést "PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA AKL" a poslat nám informace o sobě (důvod proč chce být členem, jméno, příjmení a datum svého narození). Tato varianta umožňuje stát se členem ASTROKLUBU komukoli, kdo má zájem na akce hvězdárny docházet častěji a vícekrát v průběhu roku. Bude mít pak možnost zúčastňovat se schůzek ASTROKLUBU vždy první středu v měsíci. Dále pro osoby mladší 15 let platí pro členství možnost návštěvy akcí hvězdárny v doprovodu dvou osob zdarma (například rodiče), pro osoby starší 15 let již jen jedné osoby (přítel, manželka, rodinní příslušníci).

ČLEN ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU je zájemce, kdo se za člena přihlásí do 13.10.2023, a chce se zúčastňovat pravidelných schůzek AK, zajímá ho vzdělávání se v oboru astronomie. Minimální věk účastníka je 10-11 let, tedy navštěvuje 5. třídu a vyšší ročníky ZŠ či SŠ. Dolní věková hranice odpovídá možnosti navázat na školní učivo v oborech přírodních věd. Nastavenou dolní věkovou hranici 5.ročníku ZŠ lze ve výjimečných případech změnit na ročník nižší, tedy 4.třídu ZŠ. Pokud máte dítko mladší, které má o astronomii zájem, zkuste s ním nejprve přijít na běžnou návštěvu hvězdárny a vyzkoušejme si jeho zájem a trpělivost. Zájem o případnou prohlídku hvězdárny s takovýmto zájemcem nám uvedete do předběžné přihlášky za člena AK, poté domluvíme vaši individuelní návštěvu hvězdárny. Nechceme úplně omezit členství mladším dětem, ale potřebujeme mít jistotu, že dítko je na účast v kroužku plně zralé.

Schůzky AK probíhají z ryze praktických důvodů v rámci víkendů na hvězdárně. Je tedy možné, aby člen nebyl z Karlových Varů, ale z celého regionu. Roční členský příspěvek nového člena AK, který dosud nevlastní průkaz člena Astroklubu, činí 1000,- Kč na celý školní rok. Po zaplacení do konce listopadu 2023 se stává automaticky Členem Astroklubu a vztahují se na něho všechny bonusy a slevy. Pokud již zájemce průkaz člena AKL jako účastník letního tábora na aktuální školní rok vlastní, členský příspěvek již nehradí.


ASTRONOMICKÝ KROUŽEK (AK) HVĚZDÁRNY KARLOVY VARY je platformou, na které pracují děti, které navštěvují 5. a vyšší ročník ZŠ. V tomto roce nakonec otevíráme jeden kroužek pro všechny kategorie i zkušenosti. Účast pro členy v astronomickém kroužku byla pro tento školní rok uzavřena 14.10.2023.

Většina členů AK se zúčastní schůzek jen v PŘEDNÁŠKOVÉ A PRAKTICKÉ DENNÍ ČÁSTI. Tady začíná program v sobotu v 10:00 a skončí v 17:00 hodin. Kroužek může být za jasné oblohy prodloužen o krátké večerní pozorování, kterého se mohou zúčastnit třeba i rodiče při vyzvednutí účastníka. Tento způsob kroužku je praktičtější. Jednak se ho může zúčastnit zájemce i z větší dálky o Karlových Varů, takže ani rodiče nemusí složitě řešit ve svém napnutém programu dopravu dítěte na místo kroužku každý týden, během celé soboty toho stihneme podstatně více, než na hodinové schůzce třeba někde v dostupnějším Domu dětí a mládeže, kde se schůzky dříve konaly a také pro samotné děti to není tak veliká zátěž a pokud chtějí, tak si čas na tuto schůzku samy najdou. Výhodou je i skupina na WhatsAppu, kde spolu můžeme snadněji komunikovat i v čase mezi schůzkami.

AK (ASTRONOMICKÝ KROUŽEK) V SOBOTU OD 10 DO 17 HODIN:
Zahajovací schůzka 14.10., informační schůzka 10:00-11:00
14.10., 11.11., 9.12.2023, 27.1., 9.3., 4.5. a rozlučková schůzka 18.5.2024
Na první schůzce v říjnu (14.10. od 10 do 11 hodin) obdrží členové kroužku aktualizovaný harmonogram všech termínů plánovaných schůzek a víkendovek na celý školní rok, aby si mohli termíny spolu s rodiči zablokovat včas pro účast na všech schůzkách. Aktuální informace o akcích pak členům (jejich rodičům) upřesňujeme ve skupině na Whatsappu, kam se mohou zapojit a svoji účast na schůzce potvrdit nebo zrušit.

Všem členům AK, kteří se chtějí věnovat systematicky PRAKTICKÉMU POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY, nabídneme jednou za dva měsíce SOUSTŘEDĚNÍ POZOROVATELŮ. Tady začne akce v pátek večer a končí v neděli dopoledne. Kapacita noclehů je omezená, maximálně 7 zájemců může využít dvě noci na pozorování. Tyto akce jsou ZDARMA (neplatí se nic navíc). Rodiče pouze vybaví děti vlastním jídlem na celý víkend.

SOUSTŘEDĚNÍ POZOROVATELŮ PÁTEK - NEDĚLE:
Obvyklý příjezd PÁ 21:00, odjezd NE 12:00
10.-12.11., 28.-30.12.2023, 8.-10.3., 3.-5.5.2024

MOŽNOSTI PRO STARŠÍ ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ V AK OD 14 LET
Studentům i dětem, které chodí do 9.ročníku ZŠ či na SŠ nabízíme individuální možnosti spolupráce s hvězdárnou. Přijde nám zbytečné již pro ně organizovat kroužek, pokud v tomto směru ony samy nevyvinou inciativu, ale protože je zapotřebí určitá koordinace, nabízíme jim možnost setkávání na schůzkách astronomického klubu, který se koná jednou do měsíce. Účast na něm není podmíněna žádnou pravidelnou docházkou, ale ten kdo sem chce chodit pravidelně by se měl také přihlásit přes formulář zde. Účastníkům klubu dáváme také možnost zúčastnit se Astronomického praktika.

ASTRONOMICKÝ KLUB VE STŘEDU 18:15 DO 20 HODIN:
1.11., 6.12.2023, 3.1., 7.2., 6.3., 3.4., 15.5. (z důvodů svátků 1. a 8.5.) a 6.6.2024

Program astronomických kroužků začíná v říjnu a končí v květnu školního roku. Součástí tohoto kroužku jsou soustředění pozorovatelů, při kterých mají možnost získat zkušenost v praktických znalostech, jež k teoretickým znalostem bezpochyby patří. Vyvrcholením každého roku má být pak tábor, na kterém si mohou všechny poznatky doplnit v širší míře. Členům AKL i AK nabídneme nově od srpna 2024 každé prázdniny desetidenní expediční "tábor". Na něm mohou zužitkovat vše, co se ve školním roce 2023/24 na kroužku či při možných individuálních návštěvách naučili. Nově tuto expedici výhradně pro členy AK a AKL nazýváme LETNÍ ASTRONOMICKÉ PRAKTIKUM. Chceme tímto krokem podpořit možnost poznávat obor hlouběji. Letní praktikum nebude nováčkům z řad veřejnosti přístupné. Uskuteční se při minimální účasti 8 dětí za cenu tábora s 30% slevou ze stanovené ceny táborů pro veřejnost. Členové AKL sice na tábory určené nováčkům při splnění podmínek jet mohou, ale protože nechceme ubírat kapacitu letních táborů pro nováčky, bude-li chtít člen AKL jet za každou cenu na tábor pro nováčky (veřejnost), zaplatí nově jeho plnou cenu (nebude tedy moci uplatnit žádnou slevu). Zároveň musí počítat s tím, že se zde ničemu novému nemusí naučit a určitě zde nenaváže na to, co se celý rok v kroužku či na schůzkách klubu učil.

KURS KVALIFIKOVANÝCH ASTRONAUTŮ A DŮSTOJNÍKŮ KOSMICKÝCH VÝPRAV PROMETHEUS

Novinkou a variantou astronomického kroužku pro vážnější zájemce od 11 let. Podmínkou je docházka do 5.třídy ZŠ, ale ve výjimečných případech přijímáme certifikované zájemce i ze 4.ročníku ZŠ. Po získání certifikace 1.stupně pro piloty kosmické lodi Sojuz mohou zájemci hlouběji studovat astronomii a kosmonautiku. Po zkouškách na konci jednoletého studia obdrží dokonce vysvědčení. Certifikovaní piloti tak mohou od října navštěvovat roční KURS KVALIFIKOVANÝCH ASTRONAUTŮ 2.STUPNĚ a zvýšit si svou kvalifikaci. Mohou se tak stát školeným kapitánem kosmické lodě Prométheus a být v týmu, který řídí vypouštění DoCuSatů (malých satelitů) do našeho vesmíru pomocí Prométhea a účastnit se vývoje simulátoru kosmických letů, který máme pouze v Karlových Varech.

Kurs se koná formou víkendových soustředění zhruba jednou měsíčně, v jeho závěru účastníci poznají v praxi termín období samostaného studia a konzultací a přípravu vlastní seminární práce s prezentací zaměřenou na tvorbu aktivit v posádkách Prométhea. Podobně jako ve škole se zde účastníci vzdělávají v předmětech, které souvisejí s přírodními vědami a kosmonautikou. To umožňuje navázat právě na učivo ZŠ od 5.ročníku. Roční studium je zakončeno zkouškami s Certifikací 2.stupně a možností získat hodnost opravňující k určitým úkonům v rámci letových aktivit na týdenním výcvikovém kosmonautickém praktiku, na kterém si vyzkouší dlouhodobý kosmický let formou mise k některé z planet sluneční soustavy. Získaná certifikace bude opravňovat následně účastníka kursu sestavovat posádky, létat s nimi simulované dlouhodobé kosmické mise kosmickou lodí Prometheus, ale také "pracovat" jako školený průvodce pro veřejnost na Kosmodromu Karlovy Vary. Kapacita tohoto kursu je 9 míst. Přednost mají zájemci, kteří již na táborech získali certifikaci 1.stupně. V případě zájmu o tento kurs, kdy se nový zájemce nezúčastnil letního tábora a nezískal certifikaci 1.stupně, musí do prvního soustředění v listopadu složit tyto zkoušky. Následně uhradí částku ročního členského příspěvku AKL ve výši 1000 Kč + jednorázový příspěvek ve výši 1500 Kč jako úhradu programu kursu. Informace k tomuto kursu Vám podáme během září podle toho, zda je kurs obsazen certifikovanými zájemci z letních táborů či nikoli.

TERMÍNY SOUSTŘEDĚNÍ KURSU PÁTEK - NEDĚLE:
Obvyklý příjezd PÁ 20:30, odjezd NE 12:00
Zahajovací informační schůzka dětí a rodičů v pátek 3.11. 19:30-21:00
3.-5.11.2023 I. soustředění
1.-3.12.2023 II. soustředění
4.12.2023 - 15.3.2024 OBDOBÍ SAMOSTATNÉHO STUDIA A KONZULTACÍ I
15.-17.3.2024 III. soustředění
26.-28.4.2024 IV. soustředění
24.-26.5.2024 V. soustředění
27.5.- 9.6.2024 OBDOBÍ SAMOSTATNÉHO STUDIA A KONZULTACÍ II
9.6.2024 TERMÍN ODEVZDÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE
15.-16.6.2024 TEORETICKÉ ZKOUŠKY CERTIFIKACE 2.STUPNĚ
17.-21.7.2024 PRAKTICKÉ ZKOUŠKY (KOSMONAUTICKÁ EXPEDICE - VELKÁ MISE)

Pro dva výsledkem nejlepší účastníky kursu možnost účasti a výběru prvních vlastních posádek na
VÝCVIKOVÉM KOSMONAUTICKÉM TÁBOŘE (CERTIFIKACE ASTRONAUTŮ 1.STUPNĚ) 21. - 27.7.2024
Účastníci kursu mohou využít se slevou 30% Kosmonautickou expedici v termínu 17.-21.7.2024. Na ní budou jednak skládat praktického zkoušky na první vlastní dlouhodobé vesmírné misi. Pokud zde dosáhnou dobrých výsledků, mají možnost pokračovat v pobytu na táboře 21.-27.7.2024 (dva z nich získají na něj tzv. stipendium) a organizovat si vlastní posádky z účastníků na tomto táboře. Podrobnosti o termínu a podmínkách konání sdělíme rodičům a samotným účastníkům kursu na jeho zahájení v pátek 3.11..


TERMÍN PŘIHLÁŠENÍ DO KROUŽKŮ A KURSU BYL 13.10.2023, DO ASTROKLUBU JE MOŽNO PŘES FORMULÁŘ I NADÁLE. © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
Za podpory Města Karlovy Vary