Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595
INFORMACE KE ČLENSTVÍ V ASTRONOMICKÉM KROUŽKU
A ASTROKLUBU HVĚZDÁRNY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Od 1.8.2021 nově rozlišujeme dva typy členství: ČLEN ASTROKLUBU a ČLEN ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU.

ČLENEM ASTROKLUBU se automaticky stává účastník našich letních táborů. Obdrží průkaz člena Astroklubu platný od 1.9. do 30.9. následujícího roku s možností návštěvy akcí hvězdárny zdarma pro sebe a dvě osoby doprovodu a sám má možnost uplatnit 20% slevu při účasti na dalších letních táborech. Ostatním osobám, zejména starším zájemcům starším 18 let, které se nemohou zúčastňovat našich táborů nabízíme členství v Astroklubu také prostřednictvím programu 
ADOPTUJ SI SVOU HVĚZDU!,  kde platí specifické podmínky. Adoptivní rodič hvězdy se stává zároveň členem Astroklubu na dobu, kterou si zvolí v Dohodě o adopci.

Roční členský příspěvek nového člena astronomického kroužku, který dosud nevlastní průkaz člena Astroklubu, činí 800,- Kč na celý školní rok. Po zaplacení do konce října 2021 se stává automaticky Členem Astroklubu a vztahují se na něho všechny bonusy a slevy. Pokud již zájemce průkaz člena Astroklubu na aktuální školní rok vlastní, členský příspěvek již nehradí.

ČLEN ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU je zájemce, který se chce zúčastňovat pravidelně schůzek astronomických kroužků (které probíhají z ryze praktických důvodů v rámci víkendovek na hvězdárně) a zajímá ho systematická práce a vzdělávání se v oboru astronomie. Minimální věk účastníka je 8 let (tedy navštěvuje alespoň 3. či lépe 4. třídu ZŠ) a vyšší ročníky ZŠ či SŠ. Dolní věková hranice odpovídá možnosti navázat na školní učivo v oborech přírodních věd. Horní věková hranice pak není omezena, členové se ale zapojují do práce ve skupinách začátečníků a pokročilých. Toto rozdělení nám umožňuje se věnovat i dětem menším, které by jinak neměly šanci do astronomického kroužků vůbec chodit.

ASTRONOMICKÝ KROUŽEK HVĚZDÁRNY KARLOVY VARY nově členíme na znalostní skupiny podle věku. Kroužek pro ZAČÁTEČNÍKY je určen dětem ve věku od 8 do 12 let, tedy znalostně na úrovni od 3. do 6.třídy ZŠ. Kroužek pro POKROČILÉ, je určen dětem a mládeži od 13 let výše, tedy znalostně od 7.třídy ZŠ až po středoškoláky. Názvosloví odvozujeme podle vědomostní úrovně dětí ze základní školy. Děti jsou prakticky začátečníky v oborech přírodních věd až do 6.třídy ZŠ, teprve poté je lze označit za pokročilé a v kroužcích je již možno na školní výuku navázat hlouběji. Nedoporučujeme tyto dvě skupiny věkově a znalostně "promíchávat", neboť obsah kroužků bude navazovat právě na znalostní úroveň dítěte ze školy. Jedinou výjimkou je možnost zařadit mladšího účastníka do skupiny pokročilých dříve, než v sedmé třídě. Tady se může jednat o vážnějšího zájemce, který se chce astronomií zabývat hlouběji třeba již v 5.třídě ZŠ a byla by škoda "utopit" jeho hlubší zájem o obor mezi hravými menšími dětmi. Všechny víkendovky s astronomickými kroužky jsou určeny především zájemcům, kteří kteří se chtějí astronomii věnovat systematicky.

Akce jsou pro členy kroužku zdarma, rodiče vybaví děti pouze vlastním jídlem na celý víkend. Akce má možnost spojit sobotní teorii s praxí pozorování noční oblohy.

Pro ZAČÁTEČNÍKY probíhá akce po celý víkend a je propojena s herními aktivitami ve chvílích volna. Nástup proto bývá v pátek večer a ukončení akce v neděli kolem poledne. Pro POKROČILÉ začíná akce přednáškou v pátek ve 20:30 na úvodní páteční přednášku a po ní účastníci zůstávají do sobotního večera, kdy je víkendovka zakončena za jasné oblohy pozorováním. Ukončení akce tak proběhne v sobotu kolem 19.hodiny nebo po pozorování, záleží zde na počasí.

Na víkendovce ale není povinností zůstat na pozorování. Každý účastník se může zúčastnit například jen teoretické části v sobotu. Zde program začíná od 10:00 a končí ve stejný den v 19:00 nebo je-li možnost pozorování, skončí akce tímto krátkým pozorováním, například souhvězdí, Měsíce nebo planet, kterého se ale mohou zúčastnit i rodiče při vyzvednutí. Půjde o něco málo na obloze, ale je možné, aby se třeba člen kroužku zúčastňoval jen denního programu a následně se rozhodl zúčastnit i odborného nočního pozorování na některé z dalších akcí.

Zájemci o členství v Astronomickém kroužku pak obdrží ihned po projevení zájmu harmonogram všech termínů plánovaných akcí na celý školní rok, aby si mohli termíny spolu s rodiči zablokovat včas pro účast na všech schůzkách. První schůzky se konají v říjnovém termínu první víkendovky. Podrobné informace k akcím pak zasíláme rodičům účastníků praktičtější formou sms, pro delší akce (tábory) pak mailem. V případě, že máte zájem, aby se vaše dítě zúčastňovalo víkendovek jako člen astronomického kroužku pravidelně, uveďte nám to do přihlášky. Pokud nestíháte první schůzky, nevadí. Můžete se v klidu přihlásit od kterékoli další.

V případě, že se chce zúčastnit některé víkendovky nečlen astronomického kroužku či klubu, pak samozřejmě může také, musí jen počítat s odbornějším charakterem akce a pro něj platí úhrada nákladů pobytu podle našeho ceníku pro skupiny zde, kde se hradí zvlášť pobyt a zvlášť program. Pokud se zúčastní pouze denního programu, uhradí jednorázově
VSTUPNÉ NA PROGRAM V RÁMCI POBYTU ve výši 200,- Kč
Pokud by se zúčastnil celé víkendovky, pak uhradí navíc položku, která se v tomto případě se vztahuje nikoli na noc, ale na celý víkendový pobyt
DEN POBYTU ve výši 140,- Kč
Stejně jako každý jiný účastník, musí být na pobyt vybaven vlastním jídlem, což upřesníme v propozicích celého pobytu.

Akce s programem astronomických kroužků začínají v říjnu a končí v květnu příslušného školního roku. Jejich účastníci mají možnost se zúčastnit v létě letní astronomické expedice v délce trvání až 14 dnů jako vyvrcholení celoroční činnosti za podmínek, které se dozvědí především rodiče těchto dětí. Termíny letních táborů zveřejníme v průběhu prosince 2021. Proces přihlašování zahájíme 15.ledna 2022. Při zvažování, jak dál, jsme došli k závěru, že v roce 2022 budeme pořádat nově všechny letní astronomické tábory pouze v týdenních bězích. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY se zaměřením na kosmický výzkum potrvají vždy od pondělí do pátku po celé letní prázdniny a dva POBYTOVÉ ASTRONOMICKÉ TÁBORY zaměřené na pozorování noční oblohy se uskuteční v době příhodných pozorovacích podmínek v polovině prázdnin a potrvají vždy od neděle do následující soboty. Členové astronomických kroužků ale budou mít výjimečnou možnost se zúčastnit LETNÍ POZOROVATELSKÉ ASTRONOMICKÉ EXPEDICE ASTROGATE 2022 v délce trvání 14 dnů jako vyvrcholení své celoroční zájmové činnosti. Chceme docílit toho, aby se vážní zájemci měli možnost více vzdělávat a nebyli zamíchaní mezi kolektiv dětí, který si přijíždí na tábor hlavně hrát.

   Předběžná přihláška za člena astronomického kroužku nebo na akci (zaslání Závazné přihlášky)


Na letní tábory a víkendovky hledáme kvalifikované spolupracovníky! Uvítáme především rádi zájemce o celoroční trvalou spolupráci

Pro pořádání výukových akcí hledáme kvalifikované spolupracovníky pro trvalejší spolupráci. Podmínkou je věk minimálně 16 let (praktikanti) či 18 let (vedoucí dětského kolektivu) se zkušenostmi s letními tábory a prací s dětmi v kroužcích. Rádi bychom do týmu našli spolupracovníky, kteří by nám rádi pomohli zajišťovat trochu jiné akce, než úplně klasické tábory, ale astronomické vzdělávací akce, připravovat celotáborové hry a aktivity pro víkendovky. Podmínkou není odborná znalost v oboru astronomie (ta je vítána), ale především právě zkušenosti s dětským kolektivem. Zkušené spolupracovníky, odborníky v oboru astronomie, kosmonautika nebo učitele předmětů v oboru přírodních věd, zkušené pozorovatele noční oblohy, ty všechny opravdu moc rádi mezi námi uvítáme také.

Kontakt:
   Miroslav Spurný
   E-mail: letni.astronomicky.tabor@email.cz
   Telefon: 777 95 34 21Partneři:   Borovice.cz    Katalog (nejen letních) dětských táborů    České Tábory.cz    Dětský tábor


 © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
Za podpory Města Karlovy Vary