Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595

HVĚZDÁRNA A RADIOKLUB LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVY VARY O.P.S.
IČ: 26361850, K LETIŠTI 144, 360 01 KARLOVY VARYVýpis
z rejstříku obecně prospěšných společností,
vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl O, vložka 69


Název:  Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o.p.s.
Sídlo:  K Letišti 144, 360 01 Karlovy Vary
Tel.:  +420 357 070 595 - objednávky večerních pořadů pro veřejnost (jednotlivci i skupiny), informace o aktuálních úkazech
           +420 777 95 34 21 - ředitel společnosti, informace o pobytech pro skupiny, Astronomickém klubu a akcích pro děti a mládež

E-mail:  hvezdarna.kv@seznam.cz
WWW:  www.astropatrola.cz, astro-webcast.eu

Založení:  17. 12. 2002 rozhodnutím Zastupitelstva města Karlovy Vary
Registrace:  21. října 2003 zápisem do Obchodního rejstříku
IČ:  263 61 850
DIČ:  CZ 263 61 850
Bankovní spojení:  FIO banka a.s.
Číslo účtu:  2400209531 / 2010 (CZK)

Řídící normy:  Zakladatelská listina obecně prospěšné společnosti
                    Statut obecně prospěšné společnosti
                    Směrnice ředitele

Právní forma:  Obecně prospěšná společnost
Druh obecně prospěšných služeb:  poskytování obecně prospěšné služby v oblasti informační, prezentační a kulturní činnosti

Statutární orgán:
Ředitel:  Miroslav Spurný

Správní rada:
Členové:  Ing. Ilona Vltavská
               Ladislav Pokorný
               Miroslav Lenděl

Dozorčí rada:
Členové:  MUDr. Josef März
               Ing. Jan Pánek
               Petr Dohnal

Zakladatel:  Město Karlovy Vary
                        Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
                        IČ: 002 54 657


Údaje jsou platné ke dni 31.1.2021 12:00 SEČ © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
Za podpory Města Karlovy Vary