Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595

VÝLETY DO VESMÍRU Z NAŠÍ HVĚZDÁRNY
Dětská kosmická agentura


LÉTÁME PRAVIDELNĚ PODLE LETOVÉHO ŘÁDU!
NAVŠTIVTE S NAŠÍ DĚTSKOU KOSMICKOU AGENTUROU NEOBVYKLÉ CÍLE

Vítejte na našem Karlovarském kosmickém nádraží, a.k.z.. Dětská kosmická agentura VO.S.A. jej provozuje nově díky dvěma kosmickým lodím - jednomístné lodi Sojuz-Bee a třímístné lodi Prométheus. První jmenovaná létá pravidelně na naší kosmické trati s označením 144011 a druhá 144012. Druhá loď je prozatím ve zkušebním provozu, ale případní zájemci si již mohou vyzkoušet novinky, které jim nabídneme od 1. května 2023.
Náš simulátor letů je primárně určen pro věkovou skupinu starších zájemců, kteří již alespoň trochu rozumí problematice kosmických letů. Tak jako tomu je v životě, nemůže se pětileté dítě z mateřské školky stát pilotem kosmické lodi napříč sluneční soustavou či do exoplanetárních světů u vzdálených hvězd. Simulátor nám ukazuje, že k tomu být kosmonautem nestačí, aby malé dítě umělo vyjmenovat planety a poznat je na obrázku. Pokud nerozumí alespoň trochu zákonitostem kosmických letů a podstatným či důležitým pojmům pilotované kosmonautiky, je obtížné mu nabídnout opravdový let, kdy může využít své znalosti. Minimální věková hranice pro nejmenší děti je proto nyní 7 let. Takto staré děti si můžete vzít s sebou na let kosmickou lodí Sojuz. Kosmonautem se zde může stát dítě, které navštěvuje alespoň 1.třídy ZŠ. My vždy doporučujeme, aby se pilotem ale poprvé stal spíše tatínek nebo maminka a teprve poté teto zážitek nabídli svému potomkovi. V kosmické lodi Prométheus je nutno počítat s přísnějšími podmínkami. Zde musí být nejmladšímu členovi posádky 9 let, který může představovat navigátora. Podstatná je alespoň docházka do 3.třídy ZŠ, aby tento člen uměl dobře číst a byl schopen pomáhat pilotovi při letu. Základním rozdílem mezi lety Sojuzu a Prométhea je totiž týmová spolupráce mezi pilotem a navigátorem.
Simulátor je projekt vlastního vývoje a výroby naší hvězdárny, tedy "výrobek Made in Karlovy Vary". Nejedná se tedy o nákladnou investici, ale o výukový prostředek k popularizaci astronomie kompletně vyrobený spolupracovníky naší hvězdárny. Tím máme záruku, že jej do budoucna budeme moci doplňovat podle zpětné vazby návštěvníků s rozšiřující se nabídkou vesmírných cest. Chceme vám nabídnout "živý zážitek" z letu vesmírem nikoli ve 3D počítačových brýlích, ale prostě v reálném světě. Chceme vám nabídnout možnost řešit situace a překážky v kabině, která letí, stejně jako každá jiná kosmická loď, na nějaké konkrétní dráze vesmírem, bez možnosti zastavení či přistání, a její pilot se musí spolehnout jen sám na sebe. V kabině Sojuz - Bee má zodpovědnost za sebe sama, v nové kosmické lodi Prométheus i za zbývající členy posádky....
Obě kosmické lodě létají podle pravidelného letového řádu zveřejněného níže a na dalších stránkách. Na nich si můžete přečíst nejprve charakteristiky letů a následně můžete vyplnit jednoduchý formulář a přes něj registrovat své letenky.
NÍŽE NAJDETE ODLETOVÝ LETOVÝ ŘÁD.
DOSTUPNÉ ČASY LETŮ NAJDETE V REGISTRAČNÍM FORMULÁŘI
PODROBNÉ INFORMACE K LETŮM NAJDETE PROSTŘEDNICTVÍM ODKAZŮ NÍŽE

DEJTE NÁM MOŽNOST NABÍDNOUT VÁM ZÁŽITEK, JEHOŽ "POŘIZOVACÍ NÁKLADY" NEBYLY V ŘÁDECH MILIONŮ, ALE VYBUDOVALI JE PRO VÁS VE VOLNÉM ČASE "SRDCAŘI"... © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
Za podpory Města Karlovy Vary