Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595

VÝLETY DO VESMÍRU Z NAŠÍ HVĚZDÁRNY V ROCE 2021

Dětská kosmická agentura


CESTOVÁNÍ DO VESMÍRU JE KONEČNĚ DOSTUPNÉ VŠEM
Nabízíme vám nový interaktivní výukový program o vesmíru

Simulátor letu vesmírem je program vlastního vývoje a výroby naší hvězdárny. Nejedná se o zakoupený simulátor, ale o výukový doplněk kompletně vyrobený spolupracovníky hvězdárny, s postupně se navazující a rozšiřující se nabídkou vesmírných cest. Chceme vám nabídnout "živý zážitek" z letu vesmírem prozatím v jednomístné kabině kosmické lodi, ale nikoli ve 3D počítačových brýlích, ale v reálném světě. Chceme vám nabídnout možnost řešit situace a překážky v kabině, která letí, stejně jako každá jiná kosmická loď bez možnosti zastavení či přistání, na nějaké dráze vesmírem a její pilot se musí spolehnout jen sám na sebe. Poprvé si můžete simulátor přijít prohlédnou v rámci naší akce Zahájení hvězdářské sezóny 2021 v termínu 14. a 15. května 2021, samotné výlety do vesmíru pak zahájíme v neděli 16. května 2021 odkdy se již můžete zde registrovat. Registraci lze učinit nejpozději tři dny před zamýšlenou návštěvou. Od 16.5. zatím nabízíme pouze některé dny v týdnu, ale naše nabídka se bude do budoucna nepochybně rozšiřovat. Primárně je tato aktivita hvězdárny určena dětem ve věku 9-15 let, ale zážitek z podobného letu může být stejně zajímavý a hluboký i pro starší či mladší věkové kategorie. Už proto jsme se pokusili všechny naše letové trasy přizpůsobit různým věkovým kategoriím tak, aby návštěva simulátoru jim byla dostupná. Inspirací a předlohou naší kosmické lodi nám byla kabina jednomístných lodí Vostok či Mercury z prvopočátku letů do vesmíru v šedesátých letech minulého století. Kosmonaut tehdy viděl ven z lodi jen malým průzorem a často neměl ani žádný graficky vyvedený displej k ovládání. Lety ovládaly jen jednoduché počítací stroje a před velitelem letu se rozprostíral pult s množstvím tlačítek, jejichž funkci museli znát. Kabina byla jednomístná a velitel i pilot v jedné osobě se musel spoléhat sám na sebe. S dostupnými technickými prostředky jsme pochopitelně prostředí naší kosmické lodi přizpůsobili současné době, a proto má v kabině pilot podstatně lepší vybavení, než měli tehdejší kosmonauti a astronauti. A co Vás vlastně u nás čeká? Samotného pilota start z Kosmodromu Karlovy Vary a první trénink pilotů v naší kosmické lodi Bee 2021-1, a jeho doprovod sledování letu z pozemského centra letů v našem audiovizuálním sále.

Předpokládáme, že návštěvníci na hvězdárnu sice rádi přijdou opakovaně, ale stěží můžeme v tak krátkém čase každému zájemci před samotným letem provádět pilotní kurs a vysvětlovat mu obsáhlé zákonitosti meziplanetárních letů. Protože chceme, aby při první návštěvě každý pilot kabinu a její ovládací prvky dobře poznal, budeme vždy poprvé volit výhradně trasu na orbitu kolem Země TRASY 1A-C k poznávání všech zákonitostí, které při tomto letu mohou nastat. Teprve při dalších letech umožníme létat na trasy do vzdálenějšího vesmíru. Na všech trasách volíme jednoduchou formu znalostních testů, proto bude pilot často nucen odpovídat na otázky. Poznávací trasy ale také nabídneme především zájemcům se skupinami, kdy některé trasy budou nastaveny do prohlídkového módu a budou vedeny bezpilotně s tím, že samotný pilot bude zasahovat jen v případě problémů během letu.

Tak jako tomu je v životě, nemůže se pětileté dítě z mateřské školky stát pilotem kosmické lodi napříč sluneční soustavou či do exoplanetárních světů u vzdálených hvězd. Simulátor nám ukazuje, že k tomu být kosmonautem nestačí, aby malé dítě umělo vyjmenovat planety a poznat je na obrázku. Pokud nerozumí alespoň trochu zákonitostem kosmických letů a podstatným či důležitým pojmům pilotované kosmonautiky, je obtížné mu nabídnout opravdový let, kdy může využít své znalosti. Zkrátka každý pilot by měl mít ke své cestě alespoň minimální znalosti úměrné navštěvovanému ročníku školy. Abychom však neochudili mladší děti od předškolního věku o zážitek z letu, nabízíme jim jednu trasu, na které se mohou ocitnout třeba jako hrdina loutkové pohádky Malý kosmonaut, který loutkovou pohádkovou formou tuto trasu uvede. Chceme jim dát možnost se ocitnout v kabině plné přístrojů a informací na krátkou chvíli na orbitě kolem naší Země. U malých dětí předpokládáme, že se do chvíle, než jim někdo nabídne být pilotem, sice jako hrdinové cítí, ale uzavřeni v kabině bez svých rodičů nemusejí tuto novou skutečnost zvládnout. Proto rodičům nedoporučujeme určitě využívat simulátor pro děti mladší 5 let. U fyzicky menších dětí navíc může nastat problém s tím, že menší dítě nedosáhne na některý z ovládacích prvků v kabině, tím nemusí zvládnout let a následně havaruje.
A jak se do naší malé kosmické kabiny dostat? Prozatím je možno vybírat jen úvodní základní trasu, aby se každý pilot mohl seznámit během prvního letu s prostředím lodi a jejím ovládáním a základními možnostmi. Stačí vyplnit registrační formulář na našich stránkách a potom již počkat, až se Vám ozveme a dohodneme všechny podrobnosti. Dovolíme si ještě upozornit, že při první návštěvě našeho simulátoru lze zvolit jen jednu z námi nabízených tras. Pokud přijdete poprvé, je nutno počítat s určitým zácvikem a seznámením se s funkcemi naší kosmické lodi. To umožňuje pouze TRASA 1A, TRASA 1B a TRASA 1C, což je odstupňováno podle věku. Je to stejné jako v životě. Kosmonauta, který nemá za sebou výcvik a následně ani zkušenosti z orbitálního letu mohou stěží poslat na cestu do vzdálenějšího vesmíru. Během letošního roku pak v nabídce přibude několik dalších, náročnějších tras, které umožní létat sluneční soustavou a ocitnout se ve vzdáleném vesmíru. Nabídneme také možnost navštívit hvězdy z programu Adopce hvězd, což je součástí bonusového programu. Pokud zvládnete první trasu, můžete si pro další návštěvu zvolit kteroukoli trasu další. Toto začne platit od 1.července, kdy budou zveřejněny další možné trasy Výletů do vesmíru. Pro menší děti do 8 let zůstane nadále k dispozici pouze trasa 1C, pro starší od 9 let bude v budoucnu platit že první účast při výletu znamená absolvovat výhradně základní trasy 1A nebo 1B a teprve poté bude účastník moci absolvovat jiné, složitější trasy. Abychom však předešli zmatkům, je nutné mezi návštěvami ponechat určitou dobu a teprve potom vyslat pilota na další průzkumnou misi. Z tohoto důvodu je pro případnou opakovanou návštěvu a výlet do vesmíru vhodné nechat pauzu několika dnů.

NABÍDKA NAŠICH PRVNÍCH VÝLETŮ DO VESMÍRU

TRASA 1A: KOSMICKÉ MANÉVRY NA ORBITÁLNÍ DRÁZE
náročnější pilotovaná plná verze pro starší 13 let. Celkem 30 minut

TRASA 1B: POZNEJ ZÁKONITOSTI KOSMICKÉHO LETU
základní pilotovaná verze pro děti od 10 do 12 let. Celkem 20 minut

TRASA 1C: PROHLÉDNI SI NAŠI PLANETU
automatická verze letu pro děti od 5 do 9 let. Celkem 10 minut


Jak již bylo avizováno, první volitelnou trasou letu je orbitální let kolem Země. Zvolili jsme trasy ve třech variantách podle věku a schopností účastníků. Abychom předešli případným problémům, zvolili jsme pro nejmenší děti bezpilotní let bez jejich testování a pro starší formu odpovídání na otázky. Málokdo z nás si dokáže představit, že by dítě předškolního věku nebo prvňák či druhák dokázali odpovídat na otázky, proto je nechceme stresovat a na trase budou mít úkolů minimálně. Let za ně odřídí autopilot. Pro děti od 5 do 8 let máme tedy připravenu zjednodušenou letovou verzi, při níž se mají možnost na chvíli stát kosmonautem a absolvovat celý let od startu až spojení s kosmickou stanicí v automatickém režimu. Pro starší účastníky od 9 let jsme zvolili formu odpovídání na otázky ve vědomostních testech úměrně jejich věku. Nezlobte se proto na nás. Nikdo z nás si opět nedokáže představit, že by výlet na hvězdárnu, spojený s výletem do vesmíru měl být pouze běžnou počítačovou hrou, kterou si můžete zahrát na každém počítači. Počítačových simulátorů letu je dnes k dispozici nepočítaně. My však jdeme cestou vzdělávání a rádi bychom díky ní nabídli vám i vašim potomkům trochu jiný způsob dokazování, že se můžete pilotem kosmické lodi stát jinak, než ve "válečné střílečce" či "broudání vesmírem jen tak". Nechceme také všechno zabít 3D grafikou, ale dát prostor představám, jak nelehké to měli první kosmonauti a zároveň jak nesnadné je se v malém prostoru uzavřené kabiny spoléhat sám na sebe v kritických situacích, které při letech mohou nastat. Neříkáme, že se s něčím takovým setkáte hned napoprvé, ale žádný zkušební pilot nechtěl hned při první letu zažít krizovou situaci s fatálním koncem. Proto i naše první kosmické lety se nemají podobat haváriím Sojuzu 1, Apolla 1 či raketoplánu Challenger.

V úvodu, po usazení pilota do křesla a jeho připoutání, bude každý adept na pilota předně otestován, zda je schopen kosmickou loď ovládat. V kabině tak dojde k základnímu seznámení s pilotní kabinou a hlavní počítač si pilota otestuje. Pokud v tomto testu poprvé neuspěje, dostane druhou šanci po krátké přestávce. V případě úspěchu dojde ke startu a vlastnímu letu. Následuje předstartovní sekvence, samotný start a let po orbitální dráze kolem Země. Pilot plní na krátké trase úkoly či odpovídá na otázky a současně má možnost poznávat povrch Země z výšky zhruba 1000 km nad jejím povrchem, a to jak očima radaru či kamery, ale i skutečný pohled skrze malý průzor z kabiny odpovídající okénkům v prvních kabinách lodí Vostok. Pokud pilot splní letové požadavky a během letu na orbitě Země odpoví správně na určitý počet otázek, bude naveden na dráhu určenou ke spojení s Mezinárodní kosmickou stanicí (ISS). Provede finální manévr a s kosmickou stanicí se spojí. V případě vyřešení všech úloh pak jeho let úspěšně skončí připojením k ISS ve výšce cca 400 km nad zemským povrchem. Pokud pilotova úspěšnost na oběžné dráze bude nižší než 50%, pak se jeho mise ukončí bez možnosti k ISS doletět a zůstane nadále na oběžné dráze. Zatímco pilot řídí v kabině kosmickou loď, ostatní přítomní (doprovod) sledují let ze sálu hvězdárny a na plátně mohou ledovat přímý přenos letu a komunikovat s pilotem.

V každé variantě cesty má pilot možnost kabinu otáčet v dráze letu a seznámit se s pohledy na Zemi či směrem od ní dál do vesmíru. Prozatím tedy nabízíme jen jedinou, jednoduchou letovou trasu, také z důvodů, abychom získali zpětnou vazbu od návštěvníků a podle ní připravili další trasy do vzdálenějšího vesmíru. Již dnes ale pro vás tyto trasy připravujeme a veřte, že se v budoucnu podíváte do vesmíru možná i celá rodina. Očekávejte tedy celou řadu dalších zajímavých tras letu.


NOVÉ TRASY VÝLETŮ DO VESMÍRU URČENÉ PRO POKROČILÉ PILOTY
ZDE ZVEŘEJNÍME POSTUPNĚ OD 1.SRPNA 2021

DEJTE NÁM MOŽNOST NABÍDNOUT VÁM ZÁŽITEK, JEHOŽ "POŘIZOVACÍ NÁKLADY" NEBYLY V ŘÁDECH MILIONŮ,
ALE VYBUDOVALI JE PRO VÁS VE VOLNÉM ČASE "SRDCAŘI"

 © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
Za podpory Města Karlovy Vary