Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595
Dětská kosmická agentura

LETY TŘÍMÍSTNOU LODÍ PROMETHEUS

"Posádka hvězdoletu „Prometheus“ se blíží ke sluneční soustavě. Měřeno palubním časem trvala výprava do mraku Střelce téměř deset let. Na Zemi však zatím přešla staletí. Jaká bude rodná planeta až přistanou? Jak je lidé přivítají? To jsou otázky, na které hledá odpověď každý člen posádky. Hlavního cíle výpravy totiž nebylo dosaženo, žádnou civilizaci nenalezli. Mají sice nepřeberné množství vzorků z různých planet, dokonce jakousi "živu" z hvězdokupy M23, ale život podobný pozemskému neobjevili. Většina posádky spí hibernována ve svých kójích, loď řídí automaty. Ačkoliv je hvězdolet v telekomunikačním dosahu Země, není možno navázat spojení. Na příkaz velitele je předčasně zapnuto oživování, členové posádky se probouzejí......"
Tak začal seriál, který vycházel v sedmdesátých letech 20. století v časopisu ABC jako dílko Václava Šorela ve spolupráci s ilustrátorem Františkem Kobíkem v podobě komiksu Vzpoura mozků. Příběh o vesmírném hvězdoletu Prométheus a jeho odvážné posádce, která pomůže osvobodit Zemi od nadvlády robotů se stal doslova kultem. Inspirace tímto příběhem nás pak dovedla ke splnění snu, který od května 2021 naplňujeme.

Na úvod je nutné napsat, že lety v Prométheu již nejsou tak úplně výletem, ale simulací kosmického letu, který tak trochu vyžaduje určitou úroveň chápání základů kosmonautiky. Let by proto měly absolvovat nejmladší děti, které již mají určitou úroveň znalostí ze základní školy. My považujeme za toto hranici 3.ročník ZŠ, kde se již dětem přibližuje více Země v kosmickém prostoru, její vztahy s Měsícem a Sluncem a žáci 3. ročníku ZŠ je začínají chápat. Teprve od 5.třídy ZŠ má smysl děti v našem simulátoru vzdělávat naplno, vše dobře navazuje na školní učivo. Proto pokud chcete letět s dětmi mladšími, doporučujeme řídit se heslem "méně je více" a do kabiny nechte nastoupit pouze staršího sourozence s druhým rodičem a posádku utvořte pouze dvoučlennou. Jedno nebo dvě mladší děti si pak můžete vzít do prostoru řídícího centra a celý let sledovat odsud. Posádky kosmických lodí si také na palubu neberou všechny rodinné příslušníky. Na palubu lodi smějí vstupovat tedy ti, kdo se cítí být vědomě možnými kosmonauty a problematice alespoň trochu rozumí


ZÁKLADNÍ PODMÍNKOU JE, ABY V KABINĚ BYLA VŽDY OSOBA STARŠÍ 16 LET. Minimální věk na jednotlivých sedadlech vyžadujeme takto:
 • 1. Pilot (sedí na místě řidiče osobního automobilu), minimální věk 12 let / navštěvuje alespoň 6.třídu ZŠ.
 •     U pilota je důležitá výška. Podmínkou je, aby při cestování v autě neseděl na podsedáku!
 •     U pilotů navštěvujících 6. a 7.třídu ZŠ je nutné, aby již měli za sebou jeden let v Sojuzu.
 • 2. Navigátor (sedí na místě spolujezdce), minimální věk je 9 let / navštěvuje alespoň 3.třídu ZŠ.
 •     U navigátora jsou důležité rozumové schopnosti. Podmínkou je schopnost spolupráce s pilotem!
 • 3. Člen posádky (sedí na zadní sedačce), minimální věk je 11 let / navštěvuje alespoň 5.třídu ZŠ.
 •     Tento člen posádky bude v dohledné době při letech zastávat funkci elektrotechnika.

 • Horní věkové hranice zde korigovány nijak nejsou. Dále mohou dorazit ještě maximálně 3 osoby doprovodu, kteří budou s posádkou ve spojení pomocí dálkové komunikace z pozemského kosmického centra a budou prožívat let spolu s nimi. Během letu nesmí posádky používat mobilní telefony, musí být zanechány u osob doprovodu v řídícím centru nebo v uzamykatelné skříňce.


  VOLITELNÉ VARIANTY LETŮ LODÍ PROMÉTHEUS

  S-IC PROMETHEUS

  144010 ORBITÁLNÍ KOOPERACE S RAKETOPLÁNEM DISCOVERY
  S-IC 161, S-IC 162, S-IC 163

  VHODNÉ OD 9 LET, 2-3 ČLENNÁ POSÁDKA, 2-3 ČLENOVÉ DOPROVODU
  Na orbitě kolem Země staví naše společnost VO.S.A. virtuální Karlovarskou kosmickou stanici KVSSt, která v tuto chvíli potřebuje umístit na orbitu první modul Destiny. Stavíme totiž kompletní repliku Mezinárodní kosmické stanice (ISS), při které zrealizujeme modely většiny modulů skutečné ISS předtím, než v roce 2030 zanikne. Pomozte nám vynést modul stanice na potřebnou orbitu s tím, že se k němu prozatím připojíte. Vyzkoušejte si spolupráci navigátora s pilotem na palubě kosmické lodi a s řídícím střediskem na Zemi. Let je kombinovaným zážitkem obletu Země po orbitě, který mohou kosmonauti absolvovat celý nebo si jej mohou zkrátit pomocí hibernace a řady manévrů realizovaných podle skutečných manévrů na orbitě. Podle toho, jak se pilot s navigátorem rozhodne, bude celý let dlouhý.
  Tyto lety mají za cíl připravovat posádky pro lety ke vzdálenějším cílům, na které se bude možné vydávat již v průběhu letošních prázdnin. Než ale s Prométheem opustí první posádka zemskou orbitu dále do sluneční soustavy, nabídneme zácvičné programy pro piloty na oběžné dráze naší planety. Na úvod vždy proběhne zhruba 30 minutový výcvik v řídícím centru, po němž odstartujete na zemskou orbitu.
  Časy k odbavení startu podle letového řádu vždy 30 minut před startem: 12:30 a 16:05


  144011 MALÝ ORBITÁLNÍ VÝLET
  S-IC 103

  VHODNÉ OD 9 LET, 2-3 ČLENNÁ POSÁDKA, 2-3 ČLENOVÉ DOPROVODU
  Krátký výlet z Karlových Varů na vyšší orbitu naší planety ve výši 6000 km nad zemským povrchem, z níž si můžete prohlédnout Zemi jako na dlani. Výlet je určen těm, kdo se rádi kochají krásami vesmíru a tak trochu chtějí poznat, co musí dělat kosmonauti, aby v pořádku odstartovali a také v pořádku přistáli. Můžete třeba poznat i co se stane, když posádka svévolně neuposlechne řídící středisko a udělá si, co uzná za vhodné. Trasa je první možností seznámení se s prostředím a náročnější ovládáním kosmické lodi Prométheus.
  Tyto lety mají za cíl připravovat posádky pro lety ke vzdálenějším cílům, na které se bude možné vydávat již v průběhu letošních prázdnin. Než ale s Prométheem opustí první posádka zemskou orbitu dále do sluneční soustavy, nabídneme zácvičné programy pro piloty na oběžné dráze naší planety. Na úvod vždy proběhne zhruba 30 minutový výcvik v řídícím centru, po němž odstartujete na zemskou orbitu.
  Časy k odbavení startu podle letového řádu vždy 30 minut před startem: 11:05, 14:10 a 19:55 či 20:15


  JIŽ UKONČENÉ MISE
  144 010 EXPRESNÍ LET NA MARS

  Expresní let k Marsu probíhal jako zkušební a testovací let od Evropské noci vědců v září 2022. Měl za úkol zjistit poznatky z oblasti provozu Prométhea pro veřejnost. Ukázalo se, že teoretické předpoklady se od praktických zkušeností mohou lišit. Pro další lety máme tedy řadu zpětných vazeb od veřejnosti. Díky tomuto letu tvoříme i webové stránky na nové doméně. Poslední start se uskutečnil v sobotu 29.4.2023.
  Na tento let se již nyní není možné objednat.


   © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.


  Za podpory Města Karlovy Vary