Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595Dětská kosmická agentura
NABÍDKA PRVNÍCH VÝLETŮ DO VESMÍRU

Všechny trasy obsahují malé znalostní testy během letu.
Vyhodnocení ale prozatím ponecháváme na každém pilotovi.


TRASA A: KOSMICKÉ MANÉVRY NA ORBITÁLNÍ DRÁZE
plná pilotovaná plná verze pro starší od 13 do .. let. Celkem 35 minut


TRASA B: POZNEJ ZÁKONITOSTI KOSMICKÉHO LETU
základní pilotovaná verze pro děti od 8 do 13 let. Celkem 25 minut


TRASA C: PROHLÉDNI SI NAŠI PLANETU
automatická verze letu pro děti od 5 do 8 let. Celkem 15 minut


Certifikát o absolvování letu budeme vydávat až po absolvování skutečného pilotovaného letu. Výše uvedené trasy slouží prozatím jako trenažér pilotů pro budoucí lety, kdy bude potřeba řešit často krizové situace s těmi si bude muset pilot poradit. Testy, které jsou součástí každé trasy, slouží jako pomůcka k udržení pozornosti pilota a jeho schopnosti rychle reagovat.

Pokud vyplníte formulář a nepřijde Vám automatické potvrzení Předběžné registrace do 30 minut, přihláška se k nám neodeslala. V tom případě Vás prosíme, napište nám svůj požadavek z formuláře na email kosmodrom.karlovyvary@seznam.cz nebo pište zprávu na WhatsApp číslo +420777953421.


PŘEDBĚŽNÁ REGISTRACE K VÝLETU DO VESMÍRU

Před samotným vyplněním registračního formuláře doporučujeme si přečíst níže několik důležitých informací:
 1. Registraci na program lze učinit nejpozději tři dny před zamýšleným výletem do vesmíru. Za dokončenou se registrace považuje teprve e-mailovým potvrzením pracovníka hvězdárny. Výjimečně se může stát, že zde najdete volný termín i v kratší době, než jsou avízované tři dny předem. Pokud zde termín najdete, můžete jej zkusit využít. Stejným způsobem se lze dotázat i na jiný možný termín, než zde najdete, zadáte-li si nejbližší volný termín a do kolonky "Poznámka objednavatele" uvedete požadavek na jiný termín. Bude-li to v našich možnostech, rádi Vám jej nabídneme.

 2. V roce 2021 jsme v testovacím režimu a proto výlety do vesmíru nepořádáme každý den. V červnu a v září létáme v úterý, čtvrtek, sobotu a neděli od 13:00, 18:00 a 20:00. O prázdninách (červenec a srpen) od středy do neděle od 13:00, 18:00 a 20:00, s výjimkami v době letních táborů, které jsou dány používáním simulátoru pro tyto akce. Od října do května pak budeme létat pravidelně od úterý do neděle vždy od 13:00, 15:00, 17:00 a 19:00 hodin. Pro jeden let máme vyhrazeno vždy 80 minut a váš termín se nebude krýt s jinými akcemi, které hvězdárna pořádá. Pokud některý z termínů v přihláškovém formuláři chybí, je tento termín již plně obsazen jinými zájemci nebo akcemi pořádanými hvězdárnou (například pro účastníky astronomických víkendovek nebo táborů).

 3. V uvedené hodině pak není možné stihnout let zopakovat vícekrát, je možné uskutečnit pouze jeden start kosmické lodi pro jednoho pilota. Maximální počet doprovázejících osob jsou 3. Z hygienických důvodů nelze dělat více delších letů po sobě, je nutné nám ponechat vždy alespoň hodinovou bezpečnostní přestávku. Uvedený nižší počet přítomných platí pouze dočasně. Od 1.října 2021 přibude do nabídky několik pořadů, které budou vhodné i pro vyšší počet členů doprovodu pilota. Pilotovat bude sice moci nadále pouze jediný pilot, ale ostatním přítomným bude umožněno se letu aktivně zúčastnit.

 4. Po předběžné registraci budete do 24 hodin telefonicky kontaktováni pracovníkem hvězdárny pro upřesnění. Telefonická komunikace nám pomůže si upřesnit některé podrobnosti výletu. E-mail je pro pořadatele také nutným údajem. Na něj Vám následně pošleme písemnou informace, důležitou pro absolvování celého výletu.

 5. Může se stát, že program bude v požadovaném čase vámi vybraného termínu již rezervovaný jinými zájemci, proto bude nutné s pracovníkem hvězdárny provést změnu obsazeného termínu na nejbližší volný.

 6. V současné době je náš simulátor v testovacím režimu, proto při spuštění plného režimu od května 2022 bude k dispozici registrační systém, kde obsazenost jednotlivých termínů a časů budete moci sledovat on-line v reálném čase.

 7. Uvedený čas startu z kosmodromu je časem, kdy budete na hvězdárně očekáváni. Není proto nutno chodit s předstihem. Uvedenými časy se snažíme, aby nedocházelo ke kolizi mezi jednotlivými programy. Pro každý simulovaný let je zapotřebí, aby v sále hvězdárny neprobíhal současně jiný program.

 8. V případě zájmu o jiný, než námi definovaný termín můžete podobný termín uvedený na webu nejprve zaregistrovat a potom nás kontaktujte přímo telefonicky, abychom se pokusili požadované změně termínu vyhovět. V případě, že v požadovaném termínu nebude na hvězdárně žádná akce a dovolí to další okolnosti, určitě vám vyjdeme vstříc.

 9. V současnosti tak závazné potvrzení termínu získáte až po telefonickém upřesnění a odsouhlasení obou stran sms zprávou na váš telefon. V uvedenou pak budete na hvězdárně očekáváni.

 10. V případě návštěv rodiny se dvěma či více dětmi uvažte dopředu, kdo by měl být při této návštěvě pilotem kosmické lodi. Můžeme uskutečnit pouze jediný "dlouhý" let pro osoby starší 10 let, návazně lze domluvit ještě let řízený autopilotem v "krátkém" provedení bezprostředně po prvním letu, například pro menší dítě v délce trvání do 15 minut. Pro uskutečnění dvou "dlouhých" letů je nutno zvolit vždy jiný čas začátku po bezpečnostní přestávce. Proto je nutno respektovat námi uvedené začátky, které vychází z určitých pravidel, kterými se řídíme. Každý výlet do vesmíru znamená mít určitý čas na přípravu a je nutné také provést určitá hygienická opatření v kabině. Z tohoto důvodu je pro každý jednotlivý čas začátku možno splnit přání být skutečným pilotem jen jednomu zájemci. Ostatní se mohou letu zúčastnit jen jako doprovod v sále hvězdárny. Protože je nám jasné, že by mohlo být případnému většímu počtu dětí líto, že se letu v kabině nemohou zúčastnit, omezili jsme počet osob doprovodu na 2 dospělé a 1 dítě (sourozence či kamaráda). V současné době osoby doprovodu nemohou do samotného letu aktivně zasahovat, mohou ho jen sledovat. Maximální počet osob doprovodu ale berte jako námi doporučený nikoli limitní. Rozhodnutí kolik osob půjde jako doprovod s pilotem, necháváme nakonec na vás.

 11. Ochrana osobních údajů. Pro účely GDPR je hvězdárna správcem osobních údajů. Registrovaná osoba uděluje správci souhlas, aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů zpracovával osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, věk, e-mailová adresa a telefon. Tyto osobní údaje bude správce zpracovávat pro účel účasti na akci pořádané hvězdárnou. Údaje budou správcem zpracovány do vyřízení registrace pořadatelem nebo do odvolání souhlasu. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním požadavku na výše uvedenou poštovní adresu nebo e-mail správce hvezdarna.kv@seznam.cz.

 12. Certifikát o absolvování letu prozatím nevydáváme. Celý systém teprve ladíme, ale do budoucna s certifikáty o absolvování letu počítáme. Prozatím je náš simulátor v testovacím režimu a výlety jsou pojaty spíše jako TRENAŽÉR se zážitkem z kosmického letu, než jako skutečný kosmický let, který by prověřoval schopnosti pilota stát se kosmonautem, za který podobné vysvědčení rádi předáme. Abychom však nějakou památku na návštěvu našeho kosmodromu účastníkům vytvořili, vyfotografujeme všechny přítomné speciální celooblohovou kamerou pro fotografování bolidů, která je coby historický artefakt dnes funkčním exponátem naší výstavy na hvězdárně v Karlových Varech. Snímeček bude určitě ozdobou Vaší sbírky fotografií, neboť takový na jiných místech České republiky určitě nepořídíte.

 13. Na tento program platí výhradně vstupné dle našeho aktuálního ceníku a nelze při jeho absolvování uplatňovat slevové partnerské programy.
 14.  © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.

  Za podpory Města Karlovy Vary