Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595

POPIS JEDNOTLIVÝCH LETOVÝCH TRAS

VÝLETŮ DO VESMÍRU

STARTY JE MOŽNO REGISTROVAT VŽDY NA NEJBLIŽŠÍ NÁSLEDUJÍCÍ DEN
POKUD CHCETE LETĚT DNES, ZKUSTE SE TELEFONICKY DOTÁZAT NA MIMOŘÁDNÝ LET
VŠECHNY VOLNÉ TERMÍNY NAJDETE PŘI VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE
Dětská kosmická agentura
Kosmické lety máme rozděleny do dvou kategorií, které
mají pro piloty rozdílné významy:

KATEGORIE VÝLETY umožňuje základní seznámení
se zákonitostmi kosmického letu. Během letu podstupuje
pilot jednoduché znalostní testy, které nahrazují úlohy, které
řeší v kosmu školení kosmonauté.

KATEGORIE MISE představují skutečné kosmické lety, při kterých jde pilotovi již tzv. "o život". Při těchto letech musí být pilot tzv. certifikován, tedy mít úspěšně zvládnutý minimálně jeden let z kategorie VÝLETY. Poté nic nebrání tomu, aby se kterékoli MISE zúčastnil a mohl létat i v kosmické lodi Prométheus.


VÝLETY V JEDNOMÍSTNÉ KOSMICKÉ LODI SOJUZ

VÝLET A: PROHLÉDNI SI NAŠI ZEMI Z VESMÍRU
KATEGORIE OD 5 DO 9 LET - ŘÍZENO AUTOPILOTEM
Za pomoci autopilota z Karlových Varů k Mezinárodní kosmické stanici. Trasa letu, vedená po orbitě naší Země je doplněna o jednoduchý pohádkový test, který zvládnou i děti předškolního věku. Během letu si malý pilot na chvíli může otáčet kabinou a dívat se průzorem také na hvězdy. Let je určen především pro ty nejmenší, kteří by třeba prodloužený Výlet C nezvládli, protože by pro ně byl příliš dlouhý. Po absolvování tohoto letu nevzniká nárok na certifikaci pilota ani jeho možnost létat mise. Cílem je, aby se i malé děti mohly "svézt" v raketě a se svými blízkými zúčastnit kosmického letu, při kterém poznávají Zemi a blízký okolní vesmír interaktivním způsobem.
Výlet A trvá celkem 25 minut, v případě dvou letů po sobě 70 minut.

VÝLET B: MANÉVRY NA POZEMSKÉ ORBITÁLNÍ DRÁZE
KATEGORIE VŠICHNI STARŠÍ 10 LET - ŘÍZENO PLNĚ PILOTEM
Seznámení s vlastnostmi kosmické lodi při letu z Karlových Varů na ISS. TENTO VÝLET JE VE SKUTEČNOSTI VÝCVIKEM PILOTA PRO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKACE. Pilotovaná verze kosmického letu je určena pro osoby od 9 do 100 let, kdy se pilot seznamuje se základy kosmického letu v plném rozsahu a musí provádět jednoduché manévry a jejich ladění v požadovaném čase. V případě jejího úspěšného průběhu i dokončení získá pilot oprávnění létat budoucí plně pilotované MISE v kosmických lodích Sojuz Bee-2021 i mezihvězdné lodi Prometheus Hornet-2022.
Výlet B trvá celkem 45 minut, v případě dvou letů po sobě 90 minut.

VÝLET C: PROHLÉDNI SI ZEMI A MĚSÍC Z VESMÍRU
KATEGORIE OD 5 DO 9 LET - ŘÍZENO AUTOPILOTEM
Za pomoci autopilota z Karlových Varů až k Měsíci. Trasa je vedena stejným způsobem jako Výlet A, ale prodloužena o výpravu k Měsíci. Pilot si prohlédne Zemi z orbity a po připojení k ISS se pak vzdálí ještě k Měsíci, jehož povrch si prohlédne zblízka z jeho orbity. Let je určen pro odvážnější malé děti, kteří se delšího letu v kabině kosmické lodi nebojí a chtějí si našeho souputníka prohlédnout detailně. Po absolvování tohoto letu nevzniká nárok na certifikaci pilota ani jeho možnost létat mise. Cílem je, aby se i malé děti mohly "svézt" v raketě a se svými blízkými zúčastnit kosmického letu,při kterém poznávají Zemi a blízký okolní vesmír interaktivním způsobem.
Výlet C trvá celkem 45minut, v případě dvou letů po sobě 90 minut.

VÝLET D: VESMÍRNÁ CESTA K MĚSÍCI A MARSU
KATEGORIE VŠICHNI STARŠÍ 10 LET - ŘÍZENO PLNĚ PILOTEM
Reálný vědecký kosmický let k Měsíci a Marsu. TENTO VÝLET JE VE SKUTEČNOSTI VÝCVIKEM PILOTA PRO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKACE. Pilotovaná verze kosmického letu je určena pro osoby od 9 do 100 let, kdy se pilot seznamuje se základy kosmického letu v plném rozsahu a musí provádět jednoduché manévry a jejich ladění v požadovaném čase, ale již provádí jednoduchý vědecký experiment na oběžných drahách u dvou cílů, v tomto případě Měsíce a Marsu. Pilot si prohlédne obě tělesa z orbitální dráhy a může vyzkoušet vlastními silami změření průměru obou těles či nalezení a měření lokálních útvarů. V případě úspěšného průběhu i dokončení výletu získá pilot oprávnění létat budoucí plně pilotované MISE v kosmických lodích Sojuz Bee-2021 i mezihvězdné lodi Prometheus Hornet-2022.
Výlet D ke dvěma cílům trvá zhruba 90-100 minut, v jednom startovním intervalu je možný pouze jeden let.

VÝLET E: VESMÍRNÁ CESTA K JUPITERU A SATURNU
KATEGORIE VŠICHNI STARŠÍ 10 LET - ŘÍZENO PLNĚ PILOTEM
Reálný vědecký kosmický let k Jupiteru a následně i Saturnu. TENTO VÝLET JE VE SKUTEČNOSTI VÝCVIKEM PILOTA PRO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKACE. Pilotovaná verze kosmického letu je určena pro osoby od 9 do 100 let, kdy se pilot seznamuje se základy kosmického letu v plném rozsahu a musí provádět jednoduché manévry a jejich ladění v požadovaném čase, ale již provádí jednoduchý vědecký experiment na oběžných drahách u dvou cílů, v tomto případě Jupitera a Saturnu. Pilot si prohlédne obě tělesa z orbitální dráhy a může vyzkoušet vlastními silami změření průměru obou těles či nalezení a měření lokálních útvarů. V případě úspěšného průběhu i dokončení výletu získá pilot oprávnění létat budoucí plně pilotované MISE v kosmických lodích Sojuz Bee-2021 i mezihvězdné lodi Prometheus Hornet-2022.
Výlet E ke dvěma cílům trvá zhruba 90-100 minut, v jednom startovním intervalu je možný pouze jeden let.

VÝLET F: VESMÍRNÁ CESTA K URANU A K NEPTUNU
KATEGORIE VŠICHNI STARŠÍ 10 LET - ŘÍZENO PLNĚ PILOTEM
Reálný vědecký kosmický let k Uranu a následně i Neptunu. TENTO VÝLET JE VE SKUTEČNOSTI VÝCVIKEM PILOTA PRO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKACE. Pilotovaná verze kosmického letu je určena pro osoby od 9 do 100 let, kdy se pilot seznamuje se základy kosmického letu v plném rozsahu a musí provádět jednoduché manévry a jejich ladění v požadovaném čase, ale již provádí jednoduchý vědecký experiment na oběžných drahách u dvou cílů, v tomto případě Uranu a Neptunu. Pilot si prohlédne obě tělesa z orbitální dráhy a může vyzkoušet vlastními silami změření průměru obou těles či nalezení a měření lokálních útvarů. V případě úspěšného průběhu i dokončení výletu získá pilot oprávnění létat budoucí plně pilotované MISE v kosmických lodích Sojuz Bee-2021 i mezihvězdné lodi Prometheus Hornet-2022.
Výlet F ke dvěma cílům trvá zhruba 90-100 minut, v jednom startovním intervalu je možný pouze jeden let.

VÝLET N: NOČNÍ VÝLET - POZNÁVEJ SOUHVĚZDÍ
KATEGORIE PRO VŠECHNY, VHODNÉ OD 9 LET - PILOT I AUTOPILOT
VÝLET N je možné absolvovat výhradně v době večerního pozorování. Zaregistrujete-li se telefonicky kterýkoli den od 13:00 do 16:00 hodin, můžete si k večernímu pozorování noční oblohy zaregistrovat také let, při kterém naším cílem bude pozorování noční oblohy z oběžné dráhy za pomocí našeho stelária. Po skončení pozorování na pozorovatelně se tak můžete ocitnout v "individuálním planetáriu". Zde si porovnáte s jednoduchou mapou oblohy na řídícím panelu prakticky celou noční oblohu včetně souhvězdí, která u nás nevychází. Tento VÝLET je určen spíše starším, kteří už mají povědomí o souhvězdích a chtějí si je prohlížet nerušeně sami a něco se o nich dozvědět. Proto doporučujeme nechat letět pilota ve věkové kategorii nad 9 let. Díky pozdnímu začátku programu nedoporučujeme pro tuto trasu mladšího pilota, než 9 let. Je možné, aby letěli dva piloti po sobě, je ale nutno počítat, že pak oba lety trvají 120 minut. Doprovod pilota má noční oblohu v našem sále též doslova "Jako na dlani".
Jeden Výlet N za prohlídkou noční oblohy trvá zhruba 50-60 minut. Koná se vždy před večerním pozorováním.

VÝLET M: MIMOŘÁDNÝ OKAMŽITÝ START
KATEGORIE PRO VŠECHNY, VHODNÉ OD 5LET - PILOT I AUTOPILOT
VÝLET M se registruje pouze mimořádně, pokud jste přišli na prohlídku hvězdárny a teprve tady jste se dozvěděli o našem Kosmodromu a někdo z vaší skupiny projeví zájem letět. Je to pro případ, že již stojíte uvnitř hvězdárny a náš pracovník Vám nabídl tuto možnost. K tomu potřebujeme ale volný hlavní sál a dostatek času k realizaci letu. Může se ale stát, že o let projevíte zájem sami a nemusí být již dostatek času k uskutečnění letu. A tak bude nutné se domluvit na jiný termín, který si klasicky zaregistrujte. Pokud se ale vše podaří, požádáme Vás na místě o vyplnění formuláře a připravíme pro vás let. U tohoto typu výletu je možné let uskutečnit pouze pro jednoho pilota...
Jeden Výlet M, především za prohlídkou noční oblohy trvá zhruba 60 minut.

VÝLET R: ZKUŠEBNÍ RODINNÝ START
AŽ TŘÍČLENNÁ POSÁDKA, VHODNÉ OD 7LET - AUTOPILOT
VÝLET R je novinkou mezi našimi lety pro vícečlenné posádky. V tomto roce Vám o víkendech představíme naši novou loď PROMÉTHEUS ve zkušebním provozu. Můžete se seznámit co vás čeká za novinky od příštího roku. Pro začátek nabídneme krátký ukázkový let na zemskou orbitu se závěrečným letovým překvapením. Pro novou loď platí několik pravidel. Kabina lodi je trojmístná, letu se mohou zúčastnit až tři osoby v kabině kosmického plavidla a také další tři osoby v centru řízení letu. První alternativní kombinací je tříčlenná posádka v tomto složení:
 • Pilot (sedí v podstatě na místě řidiče v osobním automobilu), minimální věk je 12 let - navštěvuje alespoň 6.třídu ZŠ.
 • Navigátor (sedí na místě spolujezdce), minimální věk je 10 let - navštěvuje alespoň 4.třídu ZŠ.
 • Člen posádky (sedí na zadní sedačce), minimální věk je 5 let, může být i předškolák. Nižší věk není přípustný.
 • Druhou alternativní kombinací posádky je let ve dvojici s průvodcem, tedy tato možnost:
 • Pilot (sedí v podstatě na místě řidiče v osobním automobilu), minimální věk je 18 let - nejlépe rodič či dospělá osoba.
 • Člen posádky (sedí na místě spolujezdce a let pouze sleduje), minimální věk je 6 let - navštěvuje alespoň 1.třídu ZŠ.
 • Průvodce, pracovník hvězdárny (sedí na zadní sedačce), komentuje letové situace a radí pilotovi, co může dělat.
 • Centrum řízení letů: zde mohou být letu účastny ještě maximálně další 3 osoby doprovodu, kteří budou s posádkou ve spojení pomocí dálkové komunikace z pozemského kosmického centra a budou prožívat let spolu s nimi.
  Výlet R trvá zhruba 35 minut.


  MISE PRO POKROČILÉ (CERTIFIKOVANÉ) PILOTY

  MISE 2021-01: DOBRODRUŽSTVÍ V ERIDANU
  KATEGORIE CERTIFIKOVANÝ PILOT - ŘÍZENO PLNĚ PILOTEM
  Tato první sci-fi mise probíhá mimo naši sluneční soustavu. Zde se můžete seznámit s jejím kompletním obsahem. Příběh a navazující kosmický let může absolvovat každý, kdo již letěl kterýkoli pilotovaný VÝLET (B,D,E,F). Jde o první skutečné dobrodružství, kde si pilot může vyzkoušet svůj důvtip a pilotní schopnosti. Poprvé je tuto MISI nutno objednávat samostatně pro jednoho certifikovaného pilota. Není možné k jednomu termínu startu požadovat lety dvou pilotů hned po sobě, protože jde o ucelený program, který nelze zkrátit. V případě druhé návštěvy ale můžeme již umožnit misi bez úvodního příběhu a pilotů pak může dostat šanci několik.
  Mise 2021-01 trvá celkem 110 minut

     Registrace jednotlivce či rodiny k Výletu do vesmíru


   © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.

  Za podpory Města Karlovy Vary