Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595

Dětská kosmická agentura


NABÍDKA PRVNÍCH VÝLETŮ DO VESMÍRU

TRASA 1A: KOSMICKÉ MANÉVRY NA ORBITÁLNÍ DRÁZE
náročnější pilotovaná plná verze pro starší 13 let. Celkem 30 minut


TRASA 1B: POZNEJ ZÁKONITOSTI KOSMICKÉHO LETU
základní pilotovaná verze pro děti od 10 do 12 let. Celkem 20 minut


TRASA 1C: PROHLÉDNI SI NAŠI PLANETU
automatická verze letu pro děti od 5 do 9 let. Celkem 10 minut


PŘEDBĚŽNÁ REGISTRACE K VÝLETU DO VESMÍRU

Před samotným vyplněním registračního formuláře doporučujeme si přečíst níže několik důležitých informací:
 1. Registraci na program lze učinit nejpozději tři dny před zamýšleným výletem do vesmíru. Za dokončenou se registrace považuje teprve osobním potvrzením pracovníka hvězdárny.

 2. V roce 2021 jsme v testovacím režimu a proto výlety do vesmíru nepořádáme kždý den. Od října do května létáme pravidelně čtvrtek až neděle vždy od 13:00, 17:00 a 19:00, v sezóně od června do září pak středa až neděle od 13:00, 18:00 a 20:00. Pro jeden let máme vyhrazeno vždy 60 minut a váš termín se nebude krýt s jinými akcemi, které hvězdárna pořádá. V uvedené hodině pak není možné stihnout let zopakovat vícekrát, je možné uskutečnit pouze jeden start kosmické lodi pro jednoho pilota. Pokud některý z termínů v přihláškovém formuláři chybí, je tento termín již plně obsazen jinými zájemci nebo akcemi pořádanými hvězdárnou (například pro účastníky astronomických víkendovek nebo táborů).

 3. Po předběžné registraci budete do 24 hodin telefonicky kontaktováni pracovníkem hvězdárny pro upřesnění. Telefonická komunikace nám pomůže si upřesnit některé podrobnosti výletu. E-mail je pro pořadatele také nutným údajem. Na něj Vám následně pošleme písemnou informace, důležitou pro absolvování celého výletu.

 4. Může se stát, že program bude v požadovaném čase vámi vybraného termínu již rezervovaný jinými zájemci, proto bude nutné s pracovníkem hvězdárny provést změnu obsazeného termínu na nejbližší volný.

 5. V současné době je náš simulátor v testovacím režimu, proto při spuštění plného režimu od května 2022 bude k dispozici registrační systém, kde obsazenost jednotlivých termínů a časů budete moci sledovat on-line v reálném čase.

 6. Uvedený čas startu z kosmodromu je časem, kdy budete na hvězdárně očekáváni. Není proto nutno chodit s předstihem. Uvedenými časy se snažíme, aby nedocházelo ke kolizi mezi jednotlivými programy. Pro každý simulovaný let je zapotřebí, aby v sále hvězdárny neprobíhal současně jiný program.

 7. V případě zájmu o jiný, než námi definovaný termín můžete podobný termín uvedený na webu nejprve zaregistrovat a potom nás kontaktujte přímo telefonicky, abychom se pokusili požadované změně termínu vyhovět. V případě, že v požadovaném termínu nebude na hvězdárně žádná akce a dovolí to další okolnosti, určitě vám vyjdeme vstříc.

 8. V současnosti tak závazné potvrzení termínu získáte až po telefonickém upřesnění a odsouhlasení obou stran sms zprávou na váš telefon. V uvedenou pak budete na hvězdárně očekáváni.

 9. V případě návštěv rodiny s větším počtem dětí uvažte dopředu, kdo by měl být při této návštěvě pilotem kosmické lodi. Pro uskutečnění dvou letů je nutno zvolit vždy jiný čas začátku. Je tedy uskutečnit lety pro více dětí z jedné rodiny najednou, ale je nutno respektovat námi uvedené začátky, které je nutné při registraci uvést. Každý výlet do vesmíru znamená mít určitý čas na přípravu a je nutné také provést určitá hygienická opatření v kabině. Z tohoto důvodu je pro každý jednotlivý čas začátku možno splnit přání být pilotem jen jednomu zájemci. Ostatní se mohou letu zúčastnit jen jako doprovod v sále hvězdárny. S pilotem budou při letu komunikovat v určitých situacích jako by seděli v řídícím středisku letu na Zemi.

 10. Ochrana osobních údajů. Pro účely GDPR je hvězdárna správcem osobních údajů. Registrovaná osoba uděluje správci souhlas, aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů zpracovával osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, věk, e-mailová adresa a telefon. Tyto osobní údaje bude správce zpracovávat pro účel účasti na akci pořádané hvězdárnou. Údaje budou správcem zpracovány do vyřízení registrace pořadatelem nebo do odvolání souhlasu. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním požadavku na výše uvedenou poštovní adresu nebo e-mail správce hvezdarna.kv@seznam.cz. 11.  © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.

  Za podpory Města Karlovy Vary