Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595

LETNÍ ASTRONOMICKÉ PŘÍMĚSTSKÉ A POBYTOVÉ TÁBORY

PRO DĚTI 8-14 LET V ROCE 2023

VŠECHNY TÁBORY PROBÍHAJÍ V AREÁLU HVĚZDÁRNY KARLOVY VARY

8. – 16. 7. 2023        "PRÁZDNINY V PROMÉTHEU"
Věk minimálně 11 let, podmínkou absolvovaný 5.ročník ZŠ. Práce v týmu kosmonautů na základě vstupního testu.
AKTUÁLNĚ 2 VOLNÁ MÍSTA

16. – 22. 7. 2023      "DĚTSKÝ ASTRONOMICKÝ TÁBOR"
Věk minimálně 8 let, podmínkou je vychozený 3.ročník ZŠ. Pro přijetí na tábor nejsou potřeba odborné znalosti.
AKTUÁLNĚ 2 VOLNÁ MÍSTA

31. 7. – 4. 8. 2023    "ASTRONOMICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR"
Věk minimálně 8 let, podmínkou je vychozený 3.ročník ZŠ. Pro přijetí na tábor nejsou potřeba odborné znalosti.
AKTUÁLNĚ 4 VOLNÁ MÍSTA

6. – 19. 8. 2023        "LETNÍ ASTRONOMICKÝ TÁBOR PERSEIDY 2023"
Věk minimálně 9 let, podmínkou absolvovaný 4.ročník ZŠ. Pro přijetí na tábor nejsou potřeba odborné znalosti.
AKTUÁLNĚ 3 VOLNÁ MÍSTA

6. – 13. 8. 2023        "LETNÍ ASTRONOMICKÝ TÁBOR PERSEIDY 2023"
Věk minimálně 9 let, podmínkou absolvovaný 4.ročník ZŠ. Pro přijetí na tábor nejsou potřeba odborné znalosti.
Kratší varianta letního tábora pro ty, co by s námi chtěli pozorovat maximum letošních Perseid.
AKTUÁLNĚ 4 VOLNÁ MÍSTA

POČET VOLNÝCH MÍST K 29.5.2023

POKUD CHCETE UMÍSTIT NA NAŠE TÁBORY DÍTKO MLADŠÍ 9 LET, ČTĚTE POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ ŘÁDKY

Letní pobytové tábory na hvězdárně v délce 7 či 14 dnů mají většinou program, který navazuje na školní učivo, které se na žádné základní škole neprobírá dříve, než v 5.třídě ZŠ. Na rozdíl od jednorázové návštěvy, kdy prostě jen absolvujete jednoduchý pořad a za dvě hodiny jdete jako rodina domů, jsou na pobytových táborech jiné podmínky. Týden nebo 14 dnů odloučení od rodičů, náročný program s nočním pozorováním (často budíme děti i ráno nebo pozorujeme třeba meteory od půlnoci do svítání), to jsou přece jen požadavky na každého účastníka, chceme-li ho něco opravdu naučit, již trochu náročnější.
Astronomický pobytový tábor není dvouhodinová návštěva hvězdárny, ale týdenní výukový pobyt v náročném prostředí hlavně pro děti, které se chtějí něco dozvědět a naučit. My těmto táborům říkáme "expedice", protože se jedná o skutečné praktické poznávání v terénu, navazuje na školní výuku (rámcově se astronomie vždy učila od 4.třídy ZŠ v různých předmětech) a děti by měly být již vybaveny určitým stupněm chápání, což je u dětí mladších 9 let bohužel často problém. Mladší děti ještě nejsou vyzrálé na náš jiný denní i noční řád tábora, někdy nerozumí ani obsahu přednášek, které jsou součástí programu tábora a nezvládají například noční pozorování, která mohou probíhat i v časných ranních hodinách. Často odmítají již předem nebo jsou neprobuditelné.
Pokud tedy máte mladší dítě, které chcete k nám přihlásit, zkuste nejdříve spíše příměstský tábor. Ten je méně náročnější i pro děti z nižších ročníků. Zde je dítě přítomno každý den jen od 8:00 do 15:00 hodin a poté odchází domů, což je i přes odbornější zaměření akce stále přijatelnější, než řešit problémy se stýskáním a výroky typu "mně to tady nebaví" na táboře pobytovém. Pro účast na všech táborech považujeme za nejnižší vhodnou věkovou hranici ukončení 3.ročník ZŠ. Pokud trváte u mladšího dítěte s účastí na táboře pobytovém, přijďte s vaším potomkem na hvězdárnu v otvírací době, abyste zjistili, jak ho bude výklad našeho průvodce bavit a teprve podle toho se rozhodněte k účasti. Věřte, že nám není příjemné, když místo programu tábora, který se pak těm nejmladším nemusí líbit, řešíme jejich stýskání a smutek dětí po rodičích či domově.PODROBNĚJŠÍ INFORMACE K TÁBORŮM

8. – 16. 7. 2023:
"PRÁZDNINY V PROMÉTHEU"
POBYTOVÝ KOSMONAUTICKO-ASTRONOMICKÝ EXPEDIČNÍ TÁBOR
PRO DĚTI OD 5.TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Ubytování ve stanové základně s podsadami, kompletní stravování, cena 4900,- Kč

Podmínky pro přijetí zájemce o účast na tento expediční tábor:

 • Věk minimálně 11 let, podmínkou absolvovaný 5.ročník ZŠ, výjimky jsou řešeny individuálně na základě splnění vstupního testu.

 • Vážný hlubší zájem o astronomii nebo kosmonautiku, člen astronomického kroužku není podmínkou

 • Vážný zájem vyzkoušet si výcvik kosmonautů a déledobou kosmickou výzkumnou misi k některému cíli ve Sluneční soustavě.

 • Písemný vstupní test, po kterém pozveme rodiče i zájemce na hvězdárnu k seznámení s prostředím.

 • Jedná se o výukový astronomicko-kosmonautický tábor, jde tedy o vzdělávací akci pro děti a mládež.

 • Účastníci mohou získat Certifikát pilota kosmické lodi 1.stupně. V novém školním roce se mohou dále vzdělávat v kursu pro spolupracovníky dětské kosmické agentury VOyager Space Agency (VOSA), který jim zaručuje aktivní spolupráci s hvězdárnou v budoucnu.

 • I prožitek "stát se astronautem" vyžaduje určitou dávku vzdělávání se v oborech astronomie, kosmonautiky, elektroniky a příbuzných přírodních věd kvůli pochopení základních souvislostí. Tento devítidenní výhradně pobytový astronomicko-kosmonautický expediční tábor je tedy určen opravdu vážným zájemcům o astronomii a kosmonautiku. Účastníci zažijí základní vzdělávání před kosmickým letem, zkoušku odolnosti vůči stresu na palubě, naučí se spolupracovat v rámci připravované posádky, do které si je vyberou školení kapitáni a poté zažijí několikahodinovou simulaci kosmické mise na palubě naší kosmické lodi Prométheus.
  Každý, kdo se chce zúčastnit skutečného výcviku na kosmonauta a následně mise do vesmíru, musí prokazovat od počátku určité schopnosti a znalosti, být vytrvalý a trpělivý, je podmínkou přijetí na tento expediční tábor absolvování vstupního testu a osobní návštěva, která nám ukáže zralost uchazeče. Protože většina programových aktivit navazuje jednak na školní učivo a také chápání dětí úměrné jejich věku. Podmínkou k tomu stát se účastníkem je minimání věk 11 let, ale zároveň i ukončená 5.třída ZŠ. Pouze ve vyjímečných případech (opravdu vážný zájem a výjimečnější schopnosti v oborech jako přírodověda, matematika, fyzika či znalosti z astronomie) můžeme zkusit přijmout dítě mladší. To vše nám ukáže vstupní test, který obdrží každý se Závaznou přihláškou. Podmínkou bude také předtáborová osobní návštěva hvězdárny, aby si účastník vyzkoušel, zda je schopen v našem simulátoru pracovat a zúčastnit se pečlivě naplánovaného programu. V první polovině tábora budeme děti vybírat a školit jako skutečné členy šestičlenných posádek i personál řídícího centra na Zemi. V druhé polovině pak absolvují simulaci skutečného kosmického letu na palubě Prométhea, kde budou plnit skutečné úkoly, jaké plní astronauti na palubě kosmických lodí. Chceme předejít tomu, že přihlášený účastník nebude znát prostředí a programový obsah našeho expedičního tábora a nakonec až na táboře zjistí, že ho "to vlastně nebaví". To se ukázalo v řadě případů na posledních letních táborech. Pokud se vše zadaří, můžete pak na našem webu sledovat let svého dítka v Palubním deníku kosmické výpravy. Dozvíte se tak on-line, jak vaše dítko plní cíle kosmické mise kdesi v oblasti Pluta či jiných končinách sluneční soustavy ve společnosti dalších pěti členů posádky například výzkumné mise "Pluto-Charon Mission".
  Tento expediční kosmonautický tábor nebude zaměřen primárně na pozorování noční oblohy. Pořádáme ho ale v době výborných pozorovacích podmínek. 10.7. nastává měsíční Poslední čtvrť. Expedičníci se tedy budou moci stát výzkumníky a tzv. "na vlastní kůži" si vyzkoušet několik astronomických měření u dalekohledu a stejný experiment si poté zopakovat v posádce kosmické lodi, kde bude simulován tak, aby astronaut mohl pochopit naměřené výsledky. Cílem tábora ale bude hlavně pochopit některé souvislosti kosmických letů přímo na palubě kosmické lodi Prométheus a zažít tak skutečný (byt simulovaný) let vesmírem, při kterém posádka uvidí reálné výjevy z vesmíru a v řadě míst kam dorazí bude plnit odborné výzkumné úkoly, které dětem přinesou jednak prožitek, ale hlavně zapamatovatelné výstupy z experimentů....
  Tábor v podstatě doprovází prakticky odborněji zaměřená celotáborová hra se zaměřením na poznávání planet sluneční soustavy, systémů jejich měsíců, přičemž dětem umožníme pracovat ve trojčlenných skupinách jako týmy výzkumníků a následně se stanou kosmonauty v kosmické lodi Prométheus, kde využijí praktickým způsobem všechny poznatky z předchozího výcviku. Může se tak stát, že se vám dítě vrátí místo z letního tábora trvajícího 9 dnů v prožitku letu od Jupitera či jiného tělesa sluneční soustavy s tím, že dokázalo splnit řadu experimentů. Své výstupy z experimentů pak bude moci využít například ve škole a ukázat spolužákům v hodinách předmětů, které souvisí s výzkumem vesmíru a o práci v Prométheu referovat ve škole.
  Hloubavější děti a zájemci o poznávání tajemství vesmíru mohou s námi nově prožít dobrodružství na palubě skutečné kosmické lodi. Nejedná se tedy o běžnou táborovou hru, ale o simulaci kosmického letu, zkrátka zážitek pomocí simulátoru letů vesmírem, který jako český unikát provozujeme 18 měsíců.... Létáme ve výukovém simulátoru letů do vesmíru a jeho aktivity tak můžeme nabídnout v programu našich táborů. Potřebujeme, aby se zúčastnili opravdoví vážní zájemci, které náš program nadchne a vyzkouší si nejprve let v trenažéru sami a poté budou ochotni spolupracovat ve skupinkách podobně smýšlejících a zapálených účastníků tohoto expedičního tábora. V případě úspěšného absolvování mise a složení malé zkoušky, obdrží každý účastník Certifikaci pilota kosmické lodi Prométheus 1.stupně s možností se ve školním roce 2023/24 dále vzdělávat.
  30.září 2022 jsme loď Prométheus uvedli do zkušebního provozu na krátké ukázkové lety pro tříčlenné posádky do bližšího vesmíru, během několika měsíců však loď zprovozníme pro dlouhodobější lety do vzdáleného vesmíru. Vaše dítko se tak může stát opravdovým kosmonautem letícím na opravdovou kosmickou výpravu do vesmíru a poznávat tak vesmír novým, interaktivním způsobem. Ale i vy sami si můžete tento zážitek přijít k nám vyzkoušet a udělat si představu, jak to funguje. Od 19.6.2021 již letělo přes 250 kosmonautů, přičemž nejstarší měl 78 let a nejmenší teprve 5 let. Proč si to nevyzkoušet? Podrobnější informace k Výletům do vesmíru najdete zde.

     On-line předběžná přihláška na tábor (žádost o zaslání Závazné přihlášky)
  16. – 22. 7. 2023:
  "DĚTSKÝ ASTRONOMICKÝ TÁBOR"
  POBYTOVÝ POZOROVATELSKÝ TÁBOR PRO DĚTI OD 3.TŘÍDY ZŠ

  Ubytování ve stanové základně s podsadami, kompletní stravování, cena 4900,- Kč


  Podmínky pro přijetí zájemce o účast na tento expediční tábor:

 • Věk minimálně 9 let, podmínkou je vychozený 3.ročník základní školy, výjimky jsou posuzovány individuálně.

 • Tábor je určen i začátečníkům, kteří chtějí poznávat noční oblohu a něco nového dozvědět o vesmíru.

 • Během tábora děti rozdělíme na pokročilé a začátečníky. Zde jim bude nabídnut méně či více náročný pozorovací program.

 • Program je sestaven tak, aby se děti, které se v noci věnují pozorování, mohly přes den dostatečně vyspat.

 • Jde o astronomickou poznávací akci pro děti a mládež zaměřenou hlavně na základní seznámení s noční i denní oblohou.

 • V období konání tábora budou mimořádně výhodné podmínky pro pozorování noční oblohy a letních meteorických rojů a řady objektů noční oblohy a souhvězdí. I když vše samozřejmě závisí na počasí, stále jsme závislí na jasné obloze bez mraků.
  Průběh tábora bude rozdělený na dvě pomyslné části. V jeho začátku se budeme děti učit orientaci na obloze, poznávat souhvězdí a s jistotou je najít na hvězdné mapě. Vysvětlíme si také, jak se pozorují meteory, zakreslují do mapy a jaké údaje o nich zaznamenáváme. Jednu nebo dvě pozorovací noci věnujeme jejich pozorování. V druhé části tábora budou děti pracovat s dalekohledy a pozorovat objekty noční oblohy, jako jsou planety, mlhoviny nebo hvězdokupy. Astronomická pozorování vyžadují určitou pečlivost a trpělivost, ale také schopnost samostatné práce. Takové vlastnosti by děti měly mít, aby si z tábora odnesly maximum.
  Celý program je podřízen nočnímu pozorování, proto se naše denní aktivity značně liší od klasických zotavovacích táborů. Během dne děti absolvují besedy, zhlédnou několik tematických pořadů a dokumentů, které poslouží lektorům jako podklad pro další výklad a praktické využití. Poté se budou připravovat na pozorování a učit jeho základy. Denní program je opravdu velmi odlehčený, aby děti byly fit hlavně v noci.
  Pamatujeme proto na dostatek odpočinku a osobního volna. Naším cílem je umožnit dětem přicházet s vlastními nápady, podněty, požadavky, projevit vlastní zájem. I přesto ale samozřejmě najdete v programu klasické táborové aktivity jako táborák, výlety do okolí, procházku městem s možností drobných nákupů nebo vodní hry či návštěvu bazénu při horkém počasí. Naše tábory jsou nikoli ve stylu „free wi-fi“, ale přesně naopak ve stylu „mobil a wi-fi free“, tedy bez mobilů, bez dat, bez vysedávání u počítače (s výjimkou konkrétní odborné práce a vzdělávání). Děti to zvládají kupodivu dobře. Zvládnou to vydržet i rodiče?
  Tábor se odehrává v bezpečných prostorách areálu hvězdárny, na oploceném pozemku, v čistém prostředí, v kontaktu s přírodou. K dispozici jsou standardní sociální zázemí, sprchy s teplou vodou, kvalitní stravování 5× denně, celodenní pitný režim, zajištěný je trvalý pedagogický i zdravotní dohled. Děti bydlí ve stanech s podsadou, v deštivém počasí využíváme krytou verandu, vnitřní klubovnu i audiovizuální sál hvězdárny. Případné vstupy a jízdné během tábora jsou zahrnuty v ceně, děti už nic dalšího neplatí, s výjimkou vlastního nákupu drobností během výletů po blízkém okolí.
  Pokud děti práce pod hvězdnou oblohou a téma astronomie zaujme více, budou se moci v následujícím školním roce zapojit do astronomického kroužku. Automaticky se také stávají členy Astronomického klubu, což jim přináší možnost po následující školní rok navštěvovat zdarma programy hvězdárny spolu až se dvěma dalšími osobami doprovodu.

     On-line předběžná přihláška na tábor (žádost o zaslání Závazné přihlášky)

  31. 7. – 4. 8. 2023:
  "TÁBOR MALÝCH KOSMONAUTŮ"
  PŘÍMĚSTSKÝ KOSMONAUTICKÝ TÁBOR PRO DĚTI OD 3.TŘÍDY ZŠ

  Týdenní program s kompletním stravováním a jednou pozorovací nocí, cena 2900,- Kč


  Podmínky pro přijetí zájemce o účast na tento příměstský tábor:

 • Věk minimálně 8 let, podmínkou je ale vychozený 3.ročník základní školy, výjimky jsou posuzovány individuálně.

 • Tábor nabízí dětem možnost zkusit dobrovolně kosmický let i pokračovat po prázdninách v astronomickém kroužku.

 • Tábor je určen i začátečníkům, kteří se chtějí něco nového dozvědět nebo si třeba postavit model rakety určený k vypuštění.

 • Děti se sejdou v 8:00 a odcházejí domů do 15:30, samotný program tábora začíná každý den v 9:00 a končí ve 14:30.

 • Jedna noc z týdenního pobytu (podle počasí) je vyhrazena pro přespání v naší táborové základně a pozorování noční oblohy.

 • Jde především o zábavnou a zčásti i vzdělávací akci pro děti a mládež.

 • Příměstský tábor je u nás určen všem dětem, které mají k astronomii a objevování vesmíru kladný vztah, ale třeba se bojí na delším letním táboře spát více nocí v odloučení od svých rodičů. Program začíná každý den kolem 8:00 hodin a končí odpoledne kolem 15.hodiny, nemusíme proto příliš omezovat dolní věkovou hranici. Přesto by účastník tábora měl mít absolvovanou alespoň 3.třídu ZŠ, aby pro něj program tohoto tábora byl "stravitelný" a zábavný. Především jde o schopnost účastníka rozumět přednáškám a programovým aktivitám, které jsou zaměřeny na astronomii a kosmonautiku, s níž se děti setkávají spíše až od 5.ročníku ZŠ. Po kladných odezvách u dětí a zkušenostech z předchozích let nabízíme i jednu pozorovací noc, kdy se každý účastník může sám rozhodnout, zda bude chtít tuto noc zvolenou podle počasí a zaměřenou na pozorování oblohy na hvězdárně přespat či nikoli.
  Do programu tohoto tábora zařazujeme dopolední přednášky z astronomie či kosmonautiky nebo také dílnu, v které si mohou účastníci slepit létající model rakety Patriot nebo jiný nelétající model. V případě zájmu dětem nabídneme možnost "stát se na chvilku astronautem" v našem simulátoru letů vesmírem. Pokud se ukáží jeho schopnosti a zájem o podobnou aktivitu, můžeme jej pak zařadit mezi skupinu, která je ve výcviku v rámci oddílu astronautů kosmické lodi Prométheus. Po absolvování příměstského tábora má účastník možnost se stát členem astronomického kroužku pro nováčky nebo pokročilé. Stačí se přihlásit během září přes naše stránky. V případě, že účastník zájem nemá, po absolvování tábora je členem Astronomického klubu, což znamená celoroční možnost navštěvovat programy hvězdárny zdarma spolu se dvěma dalšími osobami doprovodu.
  6. – 19. 8. 2023:
  "LETNÍ ASTRONOMICKÝ TÁBOR PERSEIDY´23"
  POBYTOVÝ POZOROVATELSKÝ TÁBOR PRO DĚTI OD 4.TŘÍDY ZŠ

  Ubytování ve stanové základně s podsadami, kompletní stravování, cena 6900,- Kč


  Podmínky pro přijetí zájemce o účast na tento expediční tábor:

 • Věk minimálně 9 let, podmínkou je vychozený 4.ročník základní školy, výjimky jsou posuzovány individuálně.

 • Tábor je určen i začátečníkům, kteří chtějí poznávat noční oblohu a něco nového dozvědět o vesmíru.

 • Základním předpokladem účasti na tomto táboře je trpělivost dítěte a schopnost úkoly dotahovat do konce.

 • Program je sestaven tak, aby se děti, které se v noci věnují pozorování, mohly přes den dostatečně vyspat.

 • Během tábora děti rozdělíme na pokročilé a začátečníky. Zde jim bude nabídnut méně či více náročný pozorovací program.

 • Jde o astronomickou vzdělávací akci pro děti a mládež zaměřenou hlavně na odbornější noční i denní pozorování oblohy.

 • V období konání tábora budou mimořádně výhodné podmínky pro pozorování meteorického roje Perseid, ale také objektů noční oblohy a souhvězdí. I když vše samozřejmě závisí na počasí, stále jsme závislí na jasné obloze bez mraků.
  Průběh tábora bude rozdělený na tři pomyslné části. V jeho začátku se budeme děti učit orientaci na obloze, poznávat souhvězdí a s jistotou je najít na hvězdné mapě. Vysvětlíme si také, jak se pozorují meteory, zakreslují do mapy a jaké údaje o nich zaznamenáváme. Ve dnech jejich největší aktivity budeme sledovat Perseidy a zaznamenávat vše, co se děti do té doby naučily.
  V závěrečné části tábora budou děti pracovat s dalekohledy a pozorovat objekty noční oblohy, jako jsou planety, mlhoviny nebo hvězdokupy. Astronomická pozorování vyžadují určitou pečlivost a trpělivost, ale také schopnost samostatné práce. Takové vlastnosti by děti měly mít, aby si z tábora odnesly maximum.
  Celý program je podřízen nočnímu pozorování, proto se naše denní aktivity značně liší od klasických zotavovacích táborů. Během dne děti absolvují besedy, zhlédnou několik tematických pořadů a dokumentů, které poslouží lektorům jako podklad pro další výklad a praktické využití. Poté se budou připravovat na pozorování a učit jeho základy. Denní program je opravdu velmi odlehčený, aby děti byly fit hlavně v noci.
  Pamatujeme proto na dostatek odpočinku a osobního volna. Naším cílem je umožnit dětem přicházet s vlastními nápady, podněty, požadavky, projevit vlastní zájem. I přesto ale samozřejmě najdete v programu klasické táborové aktivity jako táborák, výlety do okolí, procházku městem s možností drobných nákupů nebo vodní hry či návštěvu bazénu při horkém počasí. Naše tábory jsou nikoli ve stylu „free wi-fi“, ale přesně naopak ve stylu „mobil a wi-fi free“, tedy bez mobilů, bez dat, bez vysedávání u počítače (s výjimkou konkrétní odborné práce a vzdělávání). Děti to zvládají kupodivu dobře. Zvládnou to vydržet i rodiče?
  Tábor se odehrává v bezpečných prostorách areálu hvězdárny, na oploceném pozemku, v čistém prostředí, v kontaktu s přírodou. K dispozici jsou standardní sociální zázemí, sprchy s teplou vodou, kvalitní stravování 5× denně, celodenní pitný režim, zajištěný je trvalý pedagogický i zdravotní dohled. Děti bydlí ve stanech s podsadou, v deštivém počasí využíváme krytou verandu, vnitřní klubovnu i audiovizuální sál hvězdárny. Případné vstupy a jízdné během tábora jsou zahrnuty v ceně, děti už nic dalšího neplatí, s výjimkou vlastního nákupu drobností během výletů po blízkém okolí.
  Pokud děti práce pod hvězdnou oblohou a téma astronomie zaujme více, budou se moci v následujícím školním roce zapojit do astronomického kroužku. Automaticky se také stávají členy Astronomického klubu, což jim přináší možnost po následující školní rok navštěvovat zdarma programy hvězdárny spolu až se dvěma dalšími osobami doprovodu.  6. – 13. 8. 2023:
  "LETNÍ ASTRONOMICKÝ TÁBOR PERSEIDY´23"
  TÝDENNÍ VARIANTA POBYTOVÉHO POZOROVATELSKÉHO TÁBORA

  Ubytování ve stanové základně s podsadami, kompletní stravování, cena 4900,- Kč


  Podmínky pro přijetí zájemce o účast na tento expediční tábor:

 • Věk minimálně 9 let, podmínkou je vychozený 4.ročník základní školy, výjimky jsou posuzovány individuálně.

 • Tábor v osmidenní variantě pro zájemce, začínáme v neděli a končíme další neděli po maximu Perseid.

 • Tábor je určen i začátečníkům, kteří chtějí poznávat noční oblohu a něco nového dozvědět o vesmíru.

 • Základním předpokladem účasti na tomto táboře je trpělivost dítěte a schopnost úkoly dotahovat do konce.

 • Program je sestaven tak, aby se děti, které se v noci věnují pozorování, mohly přes den dostatečně vyspat.

 • Během tábora děti rozdělíme na pokročilé a začátečníky. Zde jim bude nabídnut méně či více náročný pozorovací program.

 • Jde o astronomickou vzdělávací akci pro děti a mládež zaměřenou hlavně na odbornější noční i denní pozorování oblohy.

 • V období konání tábora budou mimořádně výhodné podmínky pro pozorování meteorického roje Perseid, ale také objektů noční oblohy a souhvězdí. I když vše samozřejmě závisí na počasí, stále jsme závislí na jasné obloze bez mraků.
  Průběh tábora bude v režii výuky orientace na obloze, poznávat souhvězdí a s jistotou je najít na hvězdné mapě. Vysvětlíme si také, jak se pozorují meteory, zakreslují do mapy a jaké údaje o nich zaznamenáváme. Tábor zakončíme ve dnech jejich největší aktivity budeme sledovat Perseidy a zaznamenávat vše, co se děti do té doby naučily.
  V závěrečné části tábora budou děti pracovat s dalekohledy a pozorovat objekty noční oblohy, jako jsou planety, mlhoviny nebo hvězdokupy. Astronomická pozorování vyžadují určitou pečlivost a trpělivost, ale také schopnost samostatné práce. Takové vlastnosti by děti měly mít, aby si z tábora odnesly maximum.
  Celý program je podřízen nočnímu pozorování, proto se naše denní aktivity značně liší od klasických zotavovacích táborů. Během dne děti absolvují besedy, zhlédnou několik tematických pořadů a dokumentů, které poslouží lektorům jako podklad pro další výklad a praktické využití. Poté se budou připravovat na pozorování a učit jeho základy. Denní program je opravdu velmi odlehčený, aby děti byly fit hlavně v noci.
  Pamatujeme proto na dostatek odpočinku a osobního volna. Naším cílem je umožnit dětem přicházet s vlastními nápady, podněty, požadavky, projevit vlastní zájem. I přesto ale samozřejmě najdete v programu klasické táborové aktivity jako táborák, výlety do okolí, procházku městem s možností drobných nákupů nebo vodní hry či návštěvu bazénu při horkém počasí. Naše tábory jsou nikoli ve stylu „free wi-fi“, ale přesně naopak ve stylu „mobil a wi-fi free“, tedy bez mobilů, bez dat, bez vysedávání u počítače (s výjimkou konkrétní odborné práce a vzdělávání). Děti to zvládají kupodivu dobře. Zvládnou to vydržet i rodiče?
  Tábor se odehrává v bezpečných prostorách areálu hvězdárny, na oploceném pozemku, v čistém prostředí, v kontaktu s přírodou. K dispozici jsou standardní sociální zázemí, sprchy s teplou vodou, kvalitní stravování 5× denně, celodenní pitný režim, zajištěný je trvalý pedagogický i zdravotní dohled. Děti bydlí ve stanech s podsadou, v deštivém počasí využíváme krytou verandu, vnitřní klubovnu i audiovizuální sál hvězdárny. Případné vstupy a jízdné během tábora jsou zahrnuty v ceně, děti už nic dalšího neplatí, s výjimkou vlastního nákupu drobností během výletů po blízkém okolí.
  Pokud děti práce pod hvězdnou oblohou a téma astronomie zaujme více, budou se moci v následujícím školním roce zapojit do astronomického kroužku. Automaticky se také stávají členy Astronomického klubu, což jim přináší možnost po následující školní rok navštěvovat zdarma programy hvězdárny spolu až se dvěma dalšími osobami doprovodu.


  Letní tábory pořádáme v lesích nad lázeňskou čtvrtí města Karlovy Vary.

  Na letní tábory a víkendovky hledáme kvalifikované spolupracovníky! Uvítáme především rádi zájemce o celoroční trvalou spolupráci

  Pro pořádání výukových akcí hledáme kvalifikované spolupracovníky pro trvalejší spolupráci. Podmínkou je věk minimálně 16 let (praktikanti) či 18 let (vedoucí dětského kolektivu) se zkušenostmi s letními tábory a prací s dětmi v kroužcích. Rádi bychom do týmu našli spolupracovníky, kteří by nám rádi pomohli zajišťovat trochu jiné akce, než úplně klasické tábory, ale astronomické vzdělávací akce, připravovat celotáborové hry a aktivity pro víkendovky. Podmínkou není odborná znalost v oboru astronomie (ta je vítána), ale především právě zkušenosti s dětským kolektivem. Zkušené spolupracovníky, odborníky v oboru astronomie, kosmonautika nebo učitele předmětů v oboru přírodních věd, zkušené pozorovatele noční oblohy, ty všechny opravdu moc rádi mezi námi uvítáme také.

  Kontakt:
     Miroslav Spurný
     E-mail: letni.astronomicky.tabor@email.cz
     Telefon: 777 95 34 21

  Partneři:   Borovice.cz    Katalog (nejen letních) dětských táborů    České Tábory.cz    Dětský tábor


   © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
  Za podpory Města Karlovy Vary