Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595
SEZNAM AKCÍ POŘÁDANÝCH NA HVĚZDÁRNĚ
PRO DĚTI 8-14 LET VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Astronomické kroužky konané v průběhu víkendových akcí! Tak lze charakterizovat důležitou změnu, která od tohoto října nahradí starý systém kroužků v klubovnách Domu dětí a mládeže v Karlových Varech konaných jednou týdně. Nestihlo se na nich prakticky nic, pouze si říci pár základních informací, vše navíc komplikovalo pořádání v pracovních dnech a čas strávený dopravou na schůzku a domů. Často jsme se potýkali s neúčastí dětí, které onemocněly a několik schůzek vynechaly. Nový koncept nám umožňuje pořádat několik schůzek za sebou v rámci jednoho volného dne, doplnit je pozorováním a dopřát dětem čas všechny poznatky strávit a věnovat se třeba pak plnění dobrovolných úkolů, které ze schůzek vyplynou v klidu doma nebo na individuelně domluvené konzultaci třeba za přítomnosti rodiče, který tak může být svému potomkovi při jejich řešení nápomocen. Víme již dlouho, že jeden takový víkend na hvězdárně, navíc s možností nočního pozorování, plně nahradí třeba až čtyři schůzky měsíčně v klubovně konané jinak každý týden. Děti jednak mají jistotu, že se všech schůzek zúčastní a navíc se tímto způsobem mohou naučit více, než jen v klubovně. Navíc při tomto systému schůzek můžeme po dohodě s rodiči dětem nabídnout třeba i náhradní termín, pokud by na původní termín akce onemocněly a nemohly se jej zúčastnit.

Z níže uvedeného termínů akcí můžete vybírat a přihlašovat děti na termíny pro ZAČÁTEČNÍKY (Z) - (kategorie 3. - 6.třída ZŠ) i termíny pro POKROČILÉ (P) - (kategorie od 7.třídy ZŠ) v období 1.pololetí školního roku 2021/2022. Informace ke členskému příspěvku a možnosti se stát členem Astroklubu i astronomického kroužku najdete níže. Pátečních přednášek, které uvozují víkendy pro pokročilé, jsou navíc určeny i široké veřejnosti a jsou vhodné i pro začátečníky. Mohou se jich tedy zúčastnit všichni členové astronomických kroužků i se svými rodinnými příslušníky také.

Minitábory i letní tábory jsou určeny všem dětem od 8 do 14 let. Nemají s programem schůzek astronomického kroužku přímou souvislost a proto se jich mohou zúčastnit všichni zájemci z řad široké veřejnosti s alespoň menším zájmem o vesmír. Děti, které jsou členy astronomického kroužku budou mít na těchto akcí maličko více odbornější program, který bude postupně doplňovat probranou látku během schůzek na kroužcích.

Pokud jste nestihli dítko přihlásit do začátečníků na první říjnové schůzky, nezoufejte - stále je čas! Zde probíráme astronomii pěkně "popořadě", tedy jako ucelené učivo a snažíme se s dětmi projít vše od začátku. Ikdyž první schůzky v říjnu již proběhly, stále máte možnost přihlásit své dítko na některý náš minitábor nebo přímo na druhé schůzky v prosinci. Tam budeme probrané poznatky ještě na jedné schůzce opakovat, takže si je všichni nováčci budou moci s námi projít. I tak bude možno dítko přihlásit ještě i na víkendovku o pololetních prázdninách (v únoru) a lze říci, že stále budeme probírat začátky, které lze neustále opakovat a vracet se k nim. Do pokročilých je možno přistoupit v případě zájmu kdykoli. Jsou pořádány formou workshopů, takže každý účastník má možnost jednoduše přistoupit i do "rozjetého vlaku".


PÁ 8. – NE 10.10.2021 ASTRONOMICKÝ VÍKEND ŘÍJEN (ZAČÁTEČNÍCI)
SOBOTA 9.10.2021 1.-4. SCHŮZKA ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU ZAČÁTEČNÍCI

PÁ 22. – SO 23.10.2021 ASTRONOMICKÝ VÍKEND ŘÍJEN (POKROČILÍ)
SOBOTA 23.10.2021 1.-2. SCHŮZKA ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU POKROČILÍ

ST 27. – NE 31.10.2021 PODZIMNÍ ASTRONOMICKÝ MINITÁBOR
Uzávěrka přihlášek na tento minitábor již proběhla 17.října. Pětidenní podzimní astronomický pozorovací tábor je proto z důvodů nedostatečného počtu přihlášených účastníků zrušen.

Srdečně Vás zveme na zimní minitábor mezi Vánocemi a Silvestrem 27.-30.12. Minimální počet účastníků je 6 a uzávěrka přihlášek: neděle 12.12.2021

PÁ 19. – SO 20.11.2021 ASTRONOMICKÝ VÍKEND LISTOPAD (POKROČILÍ)
PÁTEK 19.11.2021 ve 20:30: Úvodní přednáška VENUŠE A MERKUR, žhavé planety
SOBOTA 20.11.2021 3.-4. SCHŮZKA ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU POKROČILÍ
Astronomický kroužek 3.-4.schůzka: Sluneční soustava. Země a Měsíc. Obloha bez dalekohledu. Dalekohledy a pozorovací technika. Uzávěrka přihlášek: neděle 14.11.2021

PÁ 3. – NE 5.12.2021 ASTRONOMICKÝ VÍKEND PROSINEC (ZAČÁTEČNÍCI)
SOBOTA 4.12.2021 5.-8. SCHŮZKA ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU ZAČÁTEČNÍCI
Astronomický kroužek 5.-8.schůzka: stavba vesmíru, souhvězdí a aktuální podzimní souhvězdí, přehled o pozorování noční oblohy v těchto dnech. Pro účastníky víkendovky pozorování podzimní oblohy, a některých podzimních deep-sky objektů. Uzávěrka přihlášek: neděle 28.11.2021

PÁ 17. – SO 18.12.2021 ASTRONOMICKÝ VÍKEND PROSINEC (POKROČILÍ)
PÁTEK 17.12.2021 ve 20:30: Úvodní přednáška VÁNOCE Z POHLEDU ASTRONOMA
SOBOTA 18.12.2021 5.-6. SCHŮZKA ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU POKROČILÍ
Astronomický kroužek 5.-6.schůzka: Základy kosmonautiky. Přehled historie kosmonautiky. To, co oči nevidí aneb neviditelný vesmír. Betlémská hvězda. Uzávěrka přihlášek: neděle 12.12.2021

PO 27. – ČT 30.12.2021 ZIMNÍ ASTRONOMICKÝ MINITÁBOR
TÁBOR: Pětidenní vánočně-silvestrovský astronomický pozorovací workshop zaměřený na Sluneční soustavu, pozorování noční oblohy, ale i lety do vesmíru v našem simulátoru na nových trasách. Maximální kapacita 10 dětí. Cena včetně ubytování a stravy 2700,- Kč, pro členy Astroklubu 2000,- Kč. Uzávěrka přihlášek: neděle 12.12.2021.

PÁ 21. – SO 22.1.2022 ASTRONOMICKÝ VÍKEND LEDEN (POKROČILÍ)
PÁTEK 21.1.2022 ve 20:30: Úvodní přednáška CO JE TO KALENDÁŘ?
SOBOTA 22.1.2022 7.-8. SCHŮZKA ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU POKROČILÍ
Astronomický kroužek 7.-8.schůzka: Radioteleskop v obýváku. Astronomický software. Co to padá z nebe? Stavba planet a hvězd. Uzávěrka přihlášek: neděle 16.1.2022

ČT 3.– NE 6.2.2022 ASTRONOMICKÝ VÍKEND ÚNOR (ZAČÁTEČNÍCI)
PÁTEK 4.2.2022 9.-12. SCHŮZKA ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU ZAČÁTEČNÍCI
SOBOTA 5.2.2022 13.-16. SCHŮZKA ASTRONOMICKÉHO KROUŽKU ZAČÁTEČNÍCI
Astronomický kroužek 9.-16.schůzka (schůzky proběhnou výjimečně v pátek i v sobotu): sluneční soustava, extrasolání soustavy a exoplanety, aktuální podzimní souhvězdí, přehled o pozorování noční oblohy v těchto dnech. Pro účastníky víkendovky pak pozorování zimní oblohy a zimních deep-sky objektů. Uzávěrka přihlášek: neděle 30.1.2022


Roční členský příspěvek nového člena astronomického kroužku, který dosud nevlastní průkaz Člena Astroklubu, činí 800,- Kč na celý školní rok. Po zaplacení ročního členského příspěvku kdykoli do konce prvního pololetí školního roku 2021/2022 se stává automaticky členem Astroklubu Hvězdárny Karlovy Vary a vztahují se na něho všechny bonusy a slevy, má tedy účast na víkendovkách a astronomických kroužcích zdarma až do 30.9.2022.

V případě, že se chce zúčastnit některé víkendovky, třeba jednorázově, nečlen astronomického kroužku či klubu, pak samozřejmě může také, musí jen počítat s odbornějším charakterem akce a pro něj platí úhrada nákladů pobytu podle našeho ceníku pro skupiny zde, kde se hradí zvlášť pobyt a zvlášť program. Pokud se zúčastní pouze denního programu, uhradí jednorázově
VSTUPNÉ NA PROGRAM V RÁMCI POBYTU ve výši 200,- Kč.
Pokud by se zúčastnil celé víkendovky, pak uhradí navíc položku, která se v tomto případě se vztahuje nikoli na noc, ale na celý víkendový pobyt
DEN POBYTU (UBYTOVÁNÍ) ve výši 140,- Kč.
Platí, že nečlen Astronomického klubu, stejně jako každý jiný účastník akce, musí být na pobyt vybaven vlastním jídlem. To upřesníme v propozicích celého pobytu zasílaných e-mailem a týden před akci i jako informační sms.

Informace ke všem schůzkám astronomického kroužku obdrží jeho členové osobně nejpozději na prvních schůzkách. Seznam dalších plánovaných víkendových akcí ve druhém pololetí školního roku 2021/2022 zveřejníme pak zde nejpozději v průběhu prosince. Pro členy astronomického kroužku pak připravujeme speciální Letní astronomickou expedici s odbornějším zaměřením ASTROGATE 2022, která má být vyvrcholením jejich celoroční práce v astronomickém kroužku. Přehled letních táborů pro veřejnost pak nabídneme začátkem prosince. V případě obdržení předběžných přihlášek již v prosinci, pak Závazné přihlášky na všechny letní tábory začneme rozesílat nejdříve po 15.lednu 2022.
Na letní tábory a víkendovky hledáme kvalifikované spolupracovníky! Uvítáme především rádi zájemce o celoroční trvalou spolupráci

Pro pořádání výukových akcí hledáme kvalifikované spolupracovníky pro trvalejší spolupráci. Podmínkou je věk minimálně 16 let (praktikanti) či 18 let (vedoucí dětského kolektivu) se zkušenostmi s letními tábory a prací s dětmi v kroužcích. Rádi bychom do týmu našli spolupracovníky, kteří by nám rádi pomohli zajišťovat trochu jiné akce, než úplně klasické tábory, ale astronomické vzdělávací akce, připravovat celotáborové hry a aktivity pro víkendovky. Podmínkou není odborná znalost v oboru astronomie (ta je vítána), ale především právě zkušenosti s dětským kolektivem. Zkušené spolupracovníky, odborníky v oboru astronomie, kosmonautika nebo učitele předmětů v oboru přírodních věd, zkušené pozorovatele noční oblohy, ty všechny opravdu moc rádi mezi námi uvítáme také.

Kontakt:
   Miroslav Spurný
   E-mail: letni.astronomicky.tabor@email.cz
   Telefon: 777 95 34 21Partneři:   Borovice.cz    Katalog (nejen letních) dětských táborů    České Tábory.cz    Dětský tábor


 © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
Za podpory Města Karlovy Vary