Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595
SEZNAM AKCÍ POŘÁDANÝCH NA HVĚZDÁRNĚ
PRO DĚTI 9-14 LET VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Astronomické kroužky konané v průběhu víkendových akcí! Tak lze charakterizovat důležitou změnu, která od tohoto října nahradí starý systém kroužků v klubovnách Domu dětí a mládeže v Karlových Varech konaných jednou týdně. Nestihlo se na nich prakticky nic, pouze si říci pár základních informací, vše navíc komplikovalo pořádání v pracovních dnech a čas strávený dopravou na schůzku a domů. Často jsme se potýkali s neúčastí dětí, které onemocněly a několik schůzek vynechaly. Nový koncept nám umožňuje pořádat několik schůzek za sebou v rámci jednoho volného dne, doplnit je pozorováním a dopřát dětem čas všechny poznatky strávit a věnovat se třeba pak plnění dobrovolných úkolů, které ze schůzek vyplynou v klidu doma nebo na individuelně domluvené konzultaci třeba za přítomnosti rodiče, který tak může být svému potomkovi při jejich řešení nápomocen. Víme již dlouho, že jeden takový víkend na hvězdárně, navíc s možností nočního pozorování, plně nahradí třeba až čtyři schůzky měsíčně v klubovně konané jinak každý týden. Děti jednak mají jistotu, že se všech schůzek zúčastní a navíc se tímto způsobem mohou naučit více, než jen v klubovně. Navíc při tomto systému schůzek můžeme po dohodě s rodiči dětem nabídnout třeba i náhradní termín, pokud by na původní termín akce onemocněly a nemohly se jej zúčastnit.

Z níže uvedeného termínů akcí můžete vybírat a přihlašovat děti na termíny pro ZAČÁTEČNÍKY (Z) - (kategorie 4. - 6.třída ZŠ) i termíny pro POKROČILÉ (P) - (kategorie od 7.třídy ZŠ) v období 1.pololetí školního roku 2021/2022. Informace ke členskému příspěvku a možnosti se stát členem Astroklubu i astronomického kroužku najdete níže. Pátečních přednášek, které uvozují víkendy pro pokročilé, jsou navíc určeny i široké veřejnosti a jsou vhodné i pro začátečníky. Mohou se jich tedy zúčastnit všichni členové astronomických kroužků i se svými rodinnými příslušníky také.

Chcete-li své dítko do astronomického kroužku přihlásit, napište nám na email letni.astronomicky.tabor@email.cz, kde se dohodneme na členství a vždy týden před termínem obdržíte na tyto akce a kroužky sms pozvánku.

Roční členský příspěvek nového člena astronomického kroužku, který dosud nevlastní průkaz Člena Astroklubu, činí 800,- Kč na celý školní rok. Po zaplacení ročního členského příspěvku kdykoli do konce prvního pololetí školního roku 2021/2022 se stává automaticky členem Astroklubu Hvězdárny Karlovy Vary a vztahují se na něho všechny bonusy a slevy, má tedy účast na víkendovkách a astronomických kroužcích zdarma až do 30.9.2022.V případě, že se chce zúčastnit některé víkendovky, třeba jednorázově, nečlen astronomického kroužku či klubu, pak samozřejmě může také, musí jen počítat s odbornějším charakterem akce a pro něj platí úhrada nákladů pobytu podle našeho ceníku pro skupiny zde, kde se hradí zvlášť pobyt a zvlášť program. Pokud se zúčastní pouze denního programu, uhradí jednorázově
VSTUPNÉ NA PROGRAM V RÁMCI POBYTU ve výši 200,- Kč.
Pokud by se zúčastnil celé víkendovky, pak uhradí navíc položku, která se v tomto případě se vztahuje nikoli na noc, ale na celý víkendový pobyt
DEN POBYTU (UBYTOVÁNÍ) ve výši 140,- Kč.
Platí, že nečlen Astronomického klubu, stejně jako každý jiný účastník akce, musí být na pobyt vybaven vlastním jídlem. To upřesníme v propozicích celého pobytu zasílaných e-mailem a týden před akci i jako informační sms.


Na letní tábory a víkendovky hledáme kvalifikované spolupracovníky! Uvítáme především rádi zájemce o celoroční trvalou spolupráci

Pro pořádání výukových akcí hledáme kvalifikované spolupracovníky pro trvalejší spolupráci. Podmínkou je věk minimálně 16 let (praktikanti) či 18 let (vedoucí dětského kolektivu) se zkušenostmi s letními tábory a prací s dětmi v kroužcích. Rádi bychom do týmu našli spolupracovníky, kteří by nám rádi pomohli zajišťovat trochu jiné akce, než úplně klasické tábory, ale astronomické vzdělávací akce, připravovat celotáborové hry a aktivity pro víkendovky. Podmínkou není odborná znalost v oboru astronomie (ta je vítána), ale především právě zkušenosti s dětským kolektivem. Zkušené spolupracovníky, odborníky v oboru astronomie, kosmonautika nebo učitele předmětů v oboru přírodních věd, zkušené pozorovatele noční oblohy, ty všechny opravdu moc rádi mezi námi uvítáme také.

Kontakt:
   Miroslav Spurný
   E-mail: letni.astronomicky.tabor@email.cz
   Telefon: 777 95 34 21Partneři:   Borovice.cz    Katalog (nejen letních) dětských táborů    České Tábory.cz    Dětský tábor


 © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
Za podpory Města Karlovy Vary