Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595

FORMULÁŘ K PŘEDBĚŽNÉ REGISTRACI VÝLETŮ A MISÍ

NEJBLIŽŠÍ VOLNÝ TERMÍN: SOBOTA 29.1.2022 ve 14:45 HODIN
STARTY JE MOŽNO REGISTROVAT NEJPOZDĚJI 4 HODINY PŘED UVEDENÝM TERMÍNEM
VŠECHNY VOLNÉ TERMÍNY NAJDETE PŘI VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE


 • Kabina kosmické lodi je opravdu jednomístná. Není tedy možné, aby v ní letěli současně dva piloti. Jde o uzavřený prostor kosmické lodi, kde nemůže být pilot s kýmkoli z doprovodu během samotného letu v osobním kontaktu. V současnosti ale již umožňujeme komunikaci mezi střediskem řízení letu, tedy osobami doprovodu a kosmickou lodí, tedy pilotem v kabině. Doprovod pilota tam může sledovat celý kosmický let jakoby z pozemského řídícího centra a také pilotovi aktivně pomáhat.

 • Předběžnou registraci na tento program lze učinit výhradně na volné termíny uvedené ve formuláři níže. Za dokončenou a platnou se registrace považuje teprve potvrzením pracovníka hvězdárny v e-mailové odpovědi. Potvrzení, které e-mailem obdržíte bezprostředně po vyplnění formuláře, je pouze informací pro vás, že předběžná registrace dorazila pracovníkům hvězdárny k vyřízení a také pro Vaši kontrolu, zda jste vše zadali správně.

 • Pracovníci se Vám budou snažit odpovědět co nejdříve, ale nikdo z nich nesedí u e-mailové schránky nepřetržitě, takže pro potvrzení počítejte s časovou prodlevou. Nelze se proto spoléhat, že když se zaregistrujete na termín "za tři hodiny" se jistotně stihne vyřídit potvrzení. Dokud od pracovníků neobdržíte výslovně potvrzující e-mail, není registrace potvrzena. Může se totiž stát, že malou chvíli před vámi někdo jiný požadovaný termín již předběžně zaregistroval a mohl mu být již i potvrzen, pracovníci však nestihli tento termín stáhnout z webu. Jedním z případů, kdy se povede zadat již neplatný termín, je i případ, kdy máte tuto stránku dlouho načtenou ve svém prohlížeči a teprve poté začnete vyplňovat požadovaná data. Ideální je proto těsně před vyplněním stránku aktualizovat (u většiny prohlížečů tlačítkem F5) a až teprve potom formulář vyplňovat.

 • V případě, že je již termín obsazený nebo uvedete nejasné údaje o pilotech, ozvou se Vám pracovníci s informací o navrhovaném náhradním termínu či s dotazy na upřesnění. Vše je s vámi potřeba ještě konzultovat. Veškerá komunikace je vedena písemně e-mailem kvůli přehlednosti. Máme pak jistotu, že předejdeme jakémukoli zklamání či nedorozumění. Vše je přehledně popsáno proto jen v e-mailu. Není tedy možné registrovat lety přes telefon či jiným způsobem.

 • Na hvězdárnu nechoďte s jakýmkoli předstihem. Uvedený čas startu z kosmodromu je časem, kdy budete na hvězdárně očekáváni. Uvedenými časy se snažíme předejít tomu, aby nedocházelo ke kolizi mezi jednotlivými programy hvězdárny. Může se stát, že budete ještě před hvězdárnou chvíli čekat, až skončí zpožděný předcházející program. Pro každý simulovaný let je zapotřebí, aby v sále hvězdárny neprobíhal současně jiný program. Nemá smysl také kumulovat různé programy hvězdárny - simulovaný let s prohlídkou hvězdárny nebo nočním pozorováním oblohy. Mějte na paměti, že samotný let či dva jsou dostatečně dlouhým zážitkem. Změny v letových trasách způsobují, že se jednotlivé lety prodlužují a tím pádem již nebude možno zaručit začátky vždy v celou hodinu. V nabídce se proto začínají objevovat časy startů i v jiné časy, většinou zaokrouhlené vždy na nejbližší čtvrhodinu. Prosíme, respektujte tyto časy jako čas příchodu na hvězdárnu. V budově často bývá jediný průvodce, který se věnuje třeba skupině před Vámi a není možné, aby se Vám věnoval dříve, než od registrovaného času startu. Většinou nemáme ani možnost přijmout vás v budově hvězdárny, kde ještě probíhá jiný program a proto musíte zbytečně čekat před vstupní brankou do areálu hvězdárny. Děkujeme za pochopení.

 • Formulář umožňuje v rámci jednoho startu zaregistrovat dva piloty z jedné domácnosti či komunity po sobě. V případě kategorie VÝLET je tato možnost nabízena automaticky. Pouze v případě MISE 2021-01 nelze dva piloty na stejný čas zaregistrovat, tento program je možné uskutečnit pouze pro jednoho pilota.

 • Simulátor letů je prozatím k dispozici pouze v českém jazyce. Pilotované lety proto nemůžeme nabídnout těm, kdo nerozumí dobře česky. Můžeme nabídnou ale let v režimu autopilota, při kterém bude pilot let pouze sledovat stejně, jako je to u malých dětí ve věku 5 a 6 let, které se nemohou letu aktivně zúčastňovat, protože většinou neumí číst. Pokud tedy máte o takovýto let zájem, volte v tomto případě pro pilota, bez ohledu na jeho věk, automaticky VÝLET A nebo VÝLET C. Zároveň je potřeba, aby mezi účastníky doprovodu byl někdo, komu lze vše vysvětlit na místě v češtině a on pak přetlumočí pilotovi všechny potřebné instrukce.

 • Nedoporučujeme přicházet na hvězdárnu se zbytečně vysokým počtem členů doprovodu. Od prosince 2021 je k dispozici komunikační centrum kosmodromu, ze kterého je možné přímo komunikovat s pilotem. Pilotovat může sice nadále pouze jediný pilot, ale ostatním přítomným bude umožněno se letu aktivně zúčastnit. Toto centrum je ideální pro maximální obsluhu šesti osob, větší počet do tohoto centra zapojit nedokážeme.

 • Ochrana osobních údajů. Pro účely GDPR je hvězdárna správcem osobních údajů. Registrovaná osoba uděluje správci souhlas, aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů zpracovával osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, věk, e-mailová adresa a telefon. Tyto osobní údaje bude správce zpracovávat pro účel účasti na akci pořádané hvězdárnou. Údaje budou správcem zpracovány do vyřízení registrace pořadatelem nebo do odvolání souhlasu. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním požadavku na výše uvedenou poštovní adresu nebo e-mail správce hvezdarna.kv@seznam.cz.

 • Na tento program platí výhradně vstupné dle našeho aktuálního ceníku a nelze při jeho absolvování uplatňovat slevové partnerské programy.

 • AKTUÁLNÍ VÝPIS CENÍKU VSTUPNÉHO VÝLETŮ DO VESMÍRU

  Pilot kosmické lodi Sojuz BEE-2021 ............................................. 200,- Kč
  Doprovod pilota (jednotně za osobu od 5 let) ................................... 60,- Kč

  Pokud vyplníte formulář a nepřijde Vám automatické potvrzení Předběžné registrace do 30 minut, registrace se k nám neodeslala. V tom případě Vás prosíme, napište nám svůj požadavek z formuláře výhradně na email kosmodrom.karlovyvary@seznam.cz.   © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.

  Za podpory Města Karlovy Vary