Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595


Dětská kosmická agentura
FORMULÁŘ K PŘEDBĚŽNÉ REGISTRACI VÝLETŮ A MISÍ

NEJBLIŽŠÍ VOLNÝ TERMÍN ÚTERÝ 28.06.2022 V 17:30
LET JE MOŽNO REGISTROVAT NEJPOZDĚJI 24 HODIN PŘED ZAMÝŠLENÝM STARTEM
POKUD CHCETE LETĚT DNES, ZKUSTE MIMOŘÁDNÝ LET
STARTUJEME V PRAVIDELNÝCH ČASECH DENNĚ
V 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 a 21:30
VYNECHANÉ ČASY PAK RESPEKTUJÍ JINÝ PROGRAM HVĚZDÁRNY


VŠECHNY VOLNÉ TERMÍNY NAJDETE PŘI VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE
PO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE VYČKEJTE ODPOVĚDI S POTVRZENÍM PRACOVNÍKA HVĚZDÁRNY

 • Pro jednoho pilota je nutno zvolit vždy jeden čas startu. Pro každý let máme vyhrazen čas zhruba 90 minut, přičemž během této doby nestihneme odbavit letů více. Pokud chcete zajistit let více pilotům, zkuste pro každého vyplnit samostatný formulář v čase následujícím nebo předcházejícím zvolenému startu. Nedoporučujeme volit více jak dva lety najednou, v součtu pak celý program trvá neúměrně dlouho a zejména nejmenší děti do 9 let se při sledování opakujících se scén z vesmíru v sále mohou nudit.

 • Kabina kosmické lodi je opravdu jednomístná. Není tedy možné, aby v ní letěli současně dva piloti. Jde o uzavřený prostor kosmické lodi, kde nemůže být pilot s kýmkoli z doprovodu během samotného letu v osobním kontaktu. V současnosti ale již umožňujeme komunikaci mezi střediskem řízení letu, tedy osobami, doprovodu a kosmickou lodí, tedy pilotem v kabině. Doprovod pilota tam může sledovat celý kosmický let jakoby z pozemského řídícího centra a také pilotovi aktivně pomáhat.

 • Předběžnou registraci na jakýkoli Výlet lze učinit výhradně na volné termíny uvedené ve formuláři níže. Za dokončenou a platnou se registrace považuje teprve potvrzením pracovníkem hvězdárny v e-mailové odpovědi. Potvrzení, které e-mailem obdržíte bezprostředně po vyplnění formuláře, je pouze informací pro vás, že předběžná registrace dorazila pracovníkům hvězdárny k vyřízení, a také pro vaši kontrolu, zda jste vše zadali správně.

 • Pracovníci se vám budou snažit odpovědět co nejdříve, ale nikdo z nich nesedí u e-mailové schránky nepřetržitě, takže pro potvrzení počítejte s časovou prodlevou. Nelze se proto spoléhat, že při registraci na termín "za hodinu" se bezpečně stihne vyřídit potvrzení nebo již není obsazen. Dokud od pracovníků neobdržíte výslovně potvrzující e-mail, není registrace potvrzena. Může se totiž stát, že malou chvíli před vámi někdo jiný požadovaný termín již předběžně zaregistroval a mohl mu být již i potvrzen, pracovníci však nestihli tento termín stáhnout z webu. Jedním z případů, kdy se povede zadat již neplatný termín, je i případ, kdy máte tuto stránku dlouho načtenou ve svém prohlížeči a teprve poté začnete vyplňovat požadovaná data. Ideální je proto těsně před vyplněním stránku aktualizovat (u většiny prohlížečů tlačítkem F5) a až teprve potom formulář vyplňovat.

 • Simulátor je určen dětem od 5 let a také dospělým. Jde o interaktivní výukovou pomůcku při poznávání vesmíru, nikoli videohru. Rodičům malých dětí doporučujeme, aby šli svým ratolestem příkladem a let si nejprve vyzkoušeli sami. Menší děti se mohou v simulátoru bát a let předčasně ukončit. Prosíme proto rodiče, aby z odpovědně zvážili schopnosti a povahu svých dětí.

 • V případě, že je již termín obsazený nebo uvedete nejasné údaje o pilotech, ozvou se vám pracovníci s informací o navrhovaném náhradním termínu či s dotazy na upřesnění. Vše je s vámi potřeba ještě konzultovat. Veškerá komunikace je vedena písemně e-mailem kvůli přehlednosti. Máme pak jistotu, že předejdeme jakémukoli zklamání či nedorozumění. Vše je přehledně popsáno proto jen v e-mailu. Není tedy možné registrovat lety přes telefon či jiným způsobem.

 • Nově umožňujeme mimořádné lety. Tyto lety lze uskutečnit pouze, je-li některý z pracovníků přítomen, neprobíhá-li v sále hvězdárny jiný program nebo nesejde-li se několik skupin návštěvníků současně. Například přijdete-li na komentovanou prohlídku hvězdárny, budete zde sami a projevíte o let zájem, rádi vám let umožníme. Zde nám formulář vyplníte přímo na místě. S ohledem na zájem o lety ale doporučujeme si let zaregistrovat dopředu.

 • Při výběru trasy pilotované nebo za pomoci autopilota rozhoduje především schopnost pilota dosáhnout na všechny ovládací prvky v kabině. Doporučujeme si položit při její volbě tyto otázky: 1) Sedí v autě na podsedáku? 2) Dosáhne na místě řidiče na všechny řídící prvky auta (volant, pedály) a dokázal by řídit sám auto? Pokud si na první otázku odpovíte ANO a na druhou NE, pak je správnější volba letu s autopilotem. Pokud si na první otázku odpovíte NE a na druhou ANO, pak je vhodné zvolit trasu pilotovanou.

 • Na hvězdárnu nechoďte s jakýmkoli předstihem, vyhnete se tak zbytečnému čekání před objektem, zejména při nepříznivém počasí. Uvedený čas startu z kosmodromu je časem, kdy budete na hvězdárně očekáváni. Uvedenými časy se snažíme předejít tomu, aby nedocházelo ke kolizi mezi jednotlivými programy hvězdárny. Nemá smysl také kumulovat různé programy hvězdárny - simulovaný let s prohlídkou hvězdárny nebo nočním pozorováním oblohy. Mějte na paměti, že samotný let či dva jsou dostatečně dlouhým zážitkem. Prosíme, respektujte uvedené časy jako čas příchodu na hvězdárnu. Děkujeme za pochopení.

 • Simulátor letů je prozatím k dispozici pouze v českém jazyce. Pilotované lety proto nemůžeme nabídnout těm, kdo nerozumí dobře česky. Můžeme nabídnou ale let v režimu autopilota, při kterém bude pilot let pouze sledovat stejně, jako je to u malých dětí ve věku 5 a 6 let, které se nemohou řízení letu aktivně zúčastňovat, protože většinou neumí číst. Pokud tedy máte o takovýto let zájem, volte v tomto případě pro pilota, bez ohledu na jeho věk, automaticky VÝLET A nebo VÝLET C. Zároveň je potřeba, aby mezi účastníky doprovodu byl někdo, komu lze vše vysvětlit na místě v češtině a on pak přetlumočí pilotovi všechny potřebné instrukce.

 • Nedoporučujeme přicházet na hvězdárnu se zbytečně vysokým počtem členů doprovodu. Od prosince 2021 je k dispozici komunikační centrum kosmodromu, ze kterého je možné přímo komunikovat s pilotem. Pilotovat může sice nadále pouze jediný pilot, ale ostatním přítomným bude umožněno se letu aktivně zúčastnit. Toto centrum je ideální pro maximální obsluhu šesti osob, větší počet do tohoto centra zapojit nedokážeme.

 • Ochrana osobních údajů. Pro účely GDPR je hvězdárna správcem osobních údajů. Registrovaná osoba uděluje správci souhlas, aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů zpracovával osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, věk, e-mailová adresa a telefon. Tyto osobní údaje bude správce zpracovávat pro účel účasti na akci pořádané hvězdárnou. Údaje budou správcem zpracovány do vyřízení registrace pořadatelem nebo do odvolání souhlasu. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním požadavku na výše uvedenou poštovní adresu nebo e-mail správce hvezdarna.kv@seznam.cz.

 • Na tento program platí výhradně vstupné dle našeho aktuálního ceníku a nelze při jeho absolvování uplatňovat slevové partnerské programy.

 • AKTUÁLNÍ VÝPIS CENÍKU VSTUPNÉHO VÝLETŮ DO VESMÍRU

  Pilot kosmické lodi Sojuz BEE-2021 ............................................. 200,- Kč
  Doprovod pilota (jednotně za osobu od 5 let) ................................... 60,- Kč

 • Pokud se uskuteční VÝLET N současně s pozorováním, hradí se také vstupné na pozorování dle našeho aktuálního ceníku. Na večerní pozorování lze ale uplatňovat slevové partnerské programy. V případě, že máte například Karlovy Vary region CARD, můžete ji na pozorování noční oblohy uplatnit a uhradíte pouze samotný let podle našeho platného ceníku.

 • Pokud vyplníte formulář a nepřijde vám automatické potvrzení Předběžné registrace do 30 minut, registrace se k nám pravděpodobně neodeslala. V tom případě Vás prosíme, napište nám svůj požadavek z formuláře výhradně na email kosmodrom.karlovyvary@seznam.cz.   © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.

  Za podpory Města Karlovy Vary